Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Βρυξέλλες , 2 Δεκεμβρίου 2009

Στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης πρέπει να επιτευχθεί μια παγκόσμια, φιλόδοξη και συνολική συμφωνία για να αποτραπεί η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε σήμερα την κρίσιμη σημασία που έχει η επίτευξη μιας παγκόσμιας, φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας για το κλίμα στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προόδου όσον αφορά τη σύναψη μιας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συνθήκης για το κλίμα, η οποία θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο το 2013. Στη Διάσκεψη αυτή πρέπει να ρυθμιστούν τις βασικές πολιτικές συνιστώσες της συνθήκης και να καθοριστεί η διαδικασία που θα οδηγήσει, στα μέσα του 2010, στην ολοκλήρωση του κειμένου της συμφωνίας. Η συμφωνία της Κοπεγχάγης πρέπει επίσης να προβλέπει τη δυνατότητα «ταχείας εκκίνησης» ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση υλοποίηση ή προπαρασκευή ορισμένων δράσεων, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso και ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη μαζί με άλλους 90 ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Στην Κοπεγχάγη, οι παγκόσμιοι ηγέτες οφείλουν να λάβουν τις τολμηρές αποφάσεις που απαιτούνται και που θα εμποδίσουν την κλιματική αλλαγή να φθάσει τα επικίνδυνα επίπεδα που προβλέπει η επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε την προσφερόμενη ευκαιρία να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C προτού να είναι πολύ αργά. Η Κοπεγχάγη όμως αποτελεί επίσης ιστορική ευκαιρία για μια πορεία προς τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η οποία θα προκαλέσει ένα κύμα καινοτομιών και θα αναζωογονήσει τις οικονομίες μας με τη δημιουργία νέων τομέων βιώσιμης ανάπτυξης και «πράσινων» θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χαρακτηριστικό δείγμα γραφής με τη μονομερή μας δέσμευση για μείωση των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020 και τις προτάσεις χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε το ποσοστό μείωσης των εκπομπών μας σε 30%, εφόσον όμως οι εταίροι μας, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια.»

Ο Επίτροπος κ. Δήμας προσέθεσε : «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αρκετοί από τους σημαντικότερους εταίρους, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, έφεραν προσφάτως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συγκεκριμένους στόχους ή δράσεις όσον αφορά τις εκπομπές. Από τις επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι, για να μην υπερβεί η θέρμανση του πλανήτη τους 2°C, οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να μειώσουν, μέχρι το 2020, τις εκπομπές τους σε επίπεδα κατά 25-40% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συγκρατήσουν την αύξηση των εκπομπών τους σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 15-30% από τα προβλεπόμενα για το 2020 επίπεδα. Ωστόσο, το σύνολο των προσφορών από τις αναπτυγμένες χώρες εξακολουθεί να είναι περιορισμένο σε σχέση με το απαιτούμενο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επίπεδο φιλοδοξιών και για το λόγο αυτό απευθύνω έκκληση στις χώρες με χαμηλά επίπεδα στόχων, ζητώντας από αυτές να τα βελτιώσουν. Επιπλέον, τα σημερινά κείμενα των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνουν ορισμένες διατάξεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθούν στην πράξη οι στόχοι των αναπτυγμένων χωρών. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να γίνουν αυστηρότερες στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης. Η ΕΕ αποδίδει τεράστια σημασία στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας της μελλοντικής συνθήκης.»

Διεθνείς διαπραγματεύσεις

Στα τέλη του 2007 ξεκίνησαν διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συνθήκης με σκοπό την κατάρτιση συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012, οπότε και λήγει η πρώτη περίοδος δεσμεύσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εν λόγω διαπραγματεύσεις πρέπει να καταλήξουν στη σύναψη μιας συνολικής, φιλόδοξης, δίκαιης, βασισμένης σε επιστημονικά στοιχεία και νομικά δεσμευτικής συνθήκης.

Λαμβανομένου υπόψη του αργού ρυθμού με τον οποίο προχωρούν μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις και δεδομένης της ύπαρξης διαφωνιών όσον αφορά τη μορφή της ενδεχόμενης συμφωνίας, είναι πλέον μάλλον απίθανο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη σύναψη της συνθήκης στην Κοπεγχάγη, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

Συνεπώς , στόχος της ΕΕ στη διάσκεψη είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πλήρους συνθήκης, να εξασφαλιστεί μια φιλόδοξη και συνολική πολιτική συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις βασικές συνιστώσες της, και να προβλεφθεί η δυνατότητα «ταχείας εκκίνησης» (βλ. MEMO/09/534).

Πρόγραμμα της Κοπεγχάγης

Για την πρώτη εβδομάδα της διάσκεψης, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων. Θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος της διάσκεψης, στις 18 Δεκεμβρίου. Στις συνεδριάσεις αυτές θα συμμετάσχουν αρχικά υπουργοί και ο Επίτροπος κ. Δήμας, αλλά από τις 17 Δεκεμβρίου και μετά έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 90 ηγέτες έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος Barroso .

Ο Επίτροπος κ. Δήμας θα φθάσει στην Κοπεγχάγη στις 12 Δεκεμβρίου για να συμμετάσχει την επομένη σε μια άτυπη διεθνή υπουργική σύνοδο, την οποία διοργανώνει η Δανή υπουργός Connie Hedegaard, η οποία θα προεδρεύσει επίσης της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Hedegaard διορίστηκε Επίτροπος αρμόδια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπροσώπηση της ΕΕ

Η σουηδική προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν από κοινού την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις στην Κοπεγχάγη.

Η «Τρόικα» της ΕΕ, αποτελούμενη από τη Σουηδία, την Επιτροπή και την Ισπανία (ως επόμενο κράτος μέλος που θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ), θα ενημερώνει καθημερινά τον Τύπο στις 2μ.μ.. Οι ενημερώσεις θα μεταδίδονται, απευθείας και με σύνδεση μετά από σχετικό αίτημα (on demand ), στον δικτυακό τόπο της σύμβασης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή: www . unfccc . int .

Περισσότερες πληροφορίες :

Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα: βασικοί στόχοι της ΕΕ: MEMO /09/534

Φάκελος Τύπου σχετικά με την Κοπεγχάγη:

http :// ec . europa . eu / climateaction / news _ media / index _ en . htm

Δικτυακός τόπος για την κλιματική αλλαγή : www . ec . europa . eu / climateaction

Ιστοσ ελίδα της ΓΔ Περιβάλλον:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Υλικό για τα οπτικοακουστικά μέσα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http :// www . tvlink . org / copenhagen /


Side Bar