Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1867

Брюксел, 2 декември 2009 г.

На Копенхагенската конференция трябва да бъде постигнато глобално, амбициозно и всеобхватно споразумение за предотвратяване на опасното изменение на климата

Европейската комисия изтъкна днес съдбоносното значение на постигането на глобално, амбициозно и всеобхватно споразумение във връзка с изменението на климата на организираната под егидата на ООН конференция, която ще се проведе от 7 до 18 декември в Копенхаген. Европейският съюз ще положи усилия да бъде постигнат максимален напредък към окончателното формулиране на амбициозен и правно обвързващ глобален договор във връзка с изменението на климата, който от 2013 г. нататък да замени Протокола от Киото. На конференцията следва да бъде постигнато решение по ключовите политически елементи на бъдещия договор и да бъдат формулирани процедура и краен срок към средата на 2010 г. за окончателно съгласуване на пълния текст на договора. В Копенхагенското споразумение трябва да бъде включена и спогодба за „бързо начало“, даваща възможност за незабавно прилагане или подготовка на някои дейности, включително за предоставяне на финансова помощ на най-слабо развитите страни. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по околната среда Ставрос Димас ще присъстват на конференцията, заедно с около 90 други ръководители от различни страни в света.

Председателят Барозу заяви: „В Копенхаген световните лидери трябва да вземат смелите решения, необходими за да се предотврати достигането на опасни и потенциално катастрофални равнища на изменение на климата, каквито се прогнозират от научната общност. Ние трябва да се възползваме от шанса да ограничим глобалното затопляне в рамките на 2 °C, преди да е станало твърде късно. Но също така, Копенхагенската конференция представлява и историческа възможност за очертаването на пътна карта към изграждането на глобално нисковъглеродно общество, като по този начин бъде отприщена вълна от нововъведения, която може да вдъхне живот на нашите икономики — чрез създаването на нови сектори на устойчиво развит растеж и на работни места за „хора със зелени якички“. Европейският съюз зададе темпа за такова развитие с нашия едностранен ангажимент за намаляване на емисиите с 20 % до 2020 г. и с нашите предложения за финансиране на дейности в развиващите се страни във връзка с изменението на климата. Ще имаме готовност да увеличим ангажимента си за намаляване на емисиите до 30 %, ако нашите партньори — както в развитие, така и в развиващите се страни, поемат своя дял от глобалното усилие в тази насока.“

Комисар Димас добави: „Силно приветствам факта, че редица основни партньори, включително САЩ и Китай, неотдавна поставиха на масата конкретни цели или дейности по отношение на емисиите. Научните данни показват, че за да може глобалното затопляне да бъде ограничено до 2 °C е необходимо индустриализираните страни да намалят до 2020 г. своите емисии с 25—40 % спрямо количествата от 1990 г., а развиващите се страни — съответно да задържат растежа на своите емисии до количества с 15—30 % по-малки в сравнение с прогнозните стойности за 2020 г. От друга страна, обаче, сумарните предложения на развитите страни все още не достигат до необходимото равнище на амбициозност на намаленията на емисии, така че аз призовавам страните, чиито цели са скромни, да ги подобрят. Още повече, че редица разпоредби в текстовете, които са предмет на преговори понастоящем, биха довели на практика до фактическо намаляване на целите на развитите страни. Тези разпоредби трябва да станат в Копенхаген по-строги. Осигуряването на екологичната последователност на бъдещия договор е от първостепенна важност за ЕС.“

Международните преговори

В края на 2007 г. започнаха международните преговори за споразумение в рамките на ООН за противодействие на изменението на климата през периода след 2012 г., когато изтича първият период на поети задължения по Протокола от Киото. От гледна точка на Европейския съюз, тези преговори трябва да имат за резултат сключването на всеобхватен, амбициозен, честен, основаващ се на науката и правно обвързващ глобален договор.

Като се има предвид бавният напредък на преговорите досега, както и липсата на консенсус относно облика на евентуалното споразумение, малко е вероятно договорът да бъде окончателно готов в Копенхаген, както бе първоначално планирано.

Следователно, целта на ЕС е на конференцията да бъде осъществен максималният възможен напредък по посока към цялостен договор, а също да бъде постигнато амбициозно и всеобхватно политическо споразумение, покриващо всички ключови елементи, както и да бъде сключена спогодба за „бързо начало“ (вижте MEMO /09/534).

Програмата на Копенхагенската конференция

През първата седмица от конференцията и малко след това, до 15 декември, ще се проведат преговори на официално равнище. Те ще бъдат последвани, през периода от 16 декември до закриването на конференцията на 18 декември, от сесия на високо равнище. В нея ще участват министри и комисар Димас, а от 17 декември нататък са поканени да се присъединят и ръководителите на страни от целия свят. Повече от 90 такива ръководители вече са приели поканата, включително председателят Барозу.

Комисар Димас ще пристигне в Копенхаген на 12 декември, за да участва на следващия ден в неформална международна среща на министри под домакинството на датския министър Кони Хедегор, която също така ще председателства конференцията на ООН. Г-жа Хедегор бе предложена да бъде Комисар по действията в областта на климата в следващата Европейска комисия.

Представителството на ЕС

Отговорността за участие в преговорите в Копенхаген от страна на ЕС е поверена съвместно на шведското председателство на ЕС и на Европейската комисия.

„Тройката“ на ЕС, включваща Швеция, Европейската комисия и Испания (която ще поеме следващото председателство на ЕС), ще провежда брифинги за пресата ежедневно в 14:00 часа. Те ще се предават на живо и при поискване на уебсайта на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата: www . unfccc . int .

Допълнителна информация :

Ключовите цели на ЕС по отношение на Копенхагенската конференция :

MEMO /09/534

Пакет от документи на ЕС за пресата относно Копенхагенската конференция :

http :// ec . europa . eu / climateaction / news _ media / index _ en . htm

Уебсайт за дейностите относно климата :

www . ec . europa . eu / climateaction

Страница на ГД „Околна среда“ относно Копенхагенската конференция:

http :// ec . europa . eu / environment / climat / copenhagen _09. htm

Материал за аудиовизуални медии е на разположение на следния адрес:

http :// www . tvlink . org / copenhagen /


Side Bar