Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1864

Bruselj, 2. decemb ra 2009

Potrošniki: EU opozarja: 30 % nevarnih prazničnih lučk

Kar 30 % prazničnih lučk predstavlja nedvomno in neposredno nevarnost požara in električnih šokov, je danes sporočila Evropska komisija. Njeno poročilo navaja tudi ugotovitve skupnega projekta za tržni nadzor, pri katerem so poleg Komisije sodelovali organi petih držav članic, in sicer Madžarske, Nemčije, Slovaške, Slovenije in Nizozemske. V različnih intervalih med novembrom 2007 in majem 2009 je bilo testiranje opravljeno na 196 naključno izbranih verigah lučk vseh cenovnih razredov. Namen testa je bil preveriti, ali so izdelki skladni z 20 administrativnimi in tehničnimi predpisi. Veliko lučk ni opravilo več testov hkrati.

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Če bodo potrošniki med prihajajočimi prazniki prižigali okrasne lučke, morajo biti prepričani, da s tem ne ogrožajo svoje varnosti. Potrošniki pri nakupovanju želijo najugodnejše razmerje med ceno in kakovostjo ter zadostno izbiro, vendar nikoli na račun varnosti. To poročilo je zato opozorilo. Nacionalni organi in industrija bodo okrepili prizadevanje za iskanje vrzeli, zaradi katerih ceneno blago pristane v trgovinah in naših domovih. Pri zmanjševanju tveganj pa tudi potrošniki ne smete sedeti križemrok, zato bodite pazljivi, aktivni in vseskozi imejte odprte oči, saj bo le tako božič varen in vesel.“

Glavne ugotovitve

Resna kršitev predpisov, ki povzroča večje tveganje za električni šok, nevarnost požara ali oboje, je bila ugotovljena pri 30,4 % preverjenih verigah lučk. Na splošno resna kršitev predpisov pomeni, da izdelek, kot so npr. vtikači, mesta za pritrditev kablov, električna napeljava, izolacija in zaščita proti električnim šokom, ne izpolnjuje varnostnih zahtev. 40 % preverjenih verig lučk je prav tako kršilo predpise, vendar kršitve niso tako resne, saj potrošnik ni neposredno ogrožen. Sem spadajo nekatere pomanjkljivosti v zvezi z označevanjem, navodili za uporabo in upravljanjem.

Ugotovljeni so bili 3 glavni prob lemi:

 • 1. 25 % verig lučk ni opravilo varnostnih testov glede mesta za pritrditev kablov. Zaradi neprimerne pritrditve kablov se lahko električne žice zrahljajo, kar pomeni visoko tveganje za električni šok (resna kršitev predpisov).

 • 2. 23 % verig lučk ne izpolnjuje zahteve za „območje prečnega prereza“. To pomeni, da so žice pretanke za električni tok, ki po njih potuje, s tem pa se poveča nevarnost za pregrevanje in požar (resna kršitev predpisov).

 • 3. 28 % izdelkov ni opravilo varnostnih testov za kable. To pomeni, da ja izolacija in sestava verige takšna, da ne preprečuje tveganja za električni šok (resna kršitev predpisov).

Poleg tega:

 • Izpolnjene niso niti številne druge tehnične zahteve, čeprav se to dogaja redkeje. Mednje spadajo npr. osnovne tehnične okvare, ki so lahko vzrok poškodb zaradi ostrih robov .

 • Skoraj 15 % preverjenih izdelkov ni imelo ustreznih „tehničnih oznak“. Še pomembnejše pa je, da 41 % izdelkov ni imelo opozoril, 35 % pa jih ni imelo primernih navodil za uporabo.

 • Verige lučk običajno ne opravijo več varnostnih testov hkrati. Nekatere verige lučk niso opravile skoraj nobenega tehničnega testa, večina pa jih ni opravila od 4 do 7 testov.

 • Število kršitev se je razlikovalo po državah članicah. Na Madžarskem je bilo resno tveganje za potrošnike ugotovljeno za 95,7 % testiranih verig, medtem ko je bila na Nizozemskem le pri 56 % verig ugotovljena kakršna koli kršitev. Delno zato, ker Nizozemska že 8 let izvaja tržni nadzor nad verigami lučk, zaradi česar se je število nevarnih izdelkov, ki so bili namenjeni na trg, zmanjšalo za polovico. (Za več informacij glej MEMO/09/532 ).

 • V zvezi s poreklom nevarnih izdelkov gre omeniti, da jih 41 % od 196 testiranih pride iz Kitajske.

Naslednji ukrepi

Ker so organi odkrili mnogo kršitev, bodo javni nadzor in izvršilne dejavnosti, namenjene izključno nadzoru verig lučk, še vedno prioriteta, pri tem pa bo moralo usklajeno ukrepati čim več držav članic. Tudi industrija bo morala poostriti nadzor. V skladu z zakonodajo EU so proizvajalci, distributerji, prodajalci na drobno in uvozniki pravno odgovorni za varnost izdelkov, ki jih dajejo na trg.

Nasvet potrošnikom

Potrošniki morajo biti pazljivi ter za zmanjšanje tveganja upoštevati osnovne previdnostne ukrepe. Proizvajalci in prodajalci na drobno so pod velikim pritiskom, da praznične lučke izdelajo čim ceneje, saj potrošniki pogosto ne želijo zapravljati denarja za začasno praznično okrasje. To lahko privede do hudih kršitev varnostnih standardov.

 • Praznične lučke kupite pri uglednejših prodajalcih, kjer bi osnovni varnostni standardi morali biti zagotovljeni.

 • Prazničnih lučk nikoli ne pustite prižganih, ko vas ni doma, ali čez noč, ko spite.

 • Če slutite, da imajo nove lučke ali verige lučk, ki ste jih že uporabili, kakršno koli električno ali tehnično okvaro, raje ne tvegajte. Ne uporabljajte jih več, nesite jih nazaj v trgovino in se pritožite.

Več informacij najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_sl.htm


Side Bar