Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1864

V Bruseli 2. decembra 2009

Spotrebitelia: 30% vianočných svetiel predstavuje „vážne bezpečnostné riziko“ v domácnostiach, varuje správa EÚ

Podľa novej správy, ktorú dnes uverejnila Európska Komisia, predstavuje 30% vianočných svetiel zrejmé a priame riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. V správe sú uvedené závery spoločného projektu dozoru nad trhom, do ktorého sú zapojené orgány piatich členských štátov – Maďarska, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Holandska – ako aj Európska komisia. Medzi novembrom 2007 až májom 2009 boli v rôznych intervaloch vykonané testy na 196 náhodne vybratých vzorkách svetelných reťazí všetkých cenových kategórií. Skúmalo sa, či vzorky vyhovujú 20 administratívnym a technickým požiadavkám. Mnoho svetelných reťazí viacerými testami neprešlo.

Komisárka Meglena Kunevová uviedla: „Ak zažneme vianočné svetlá, spotrebitelia musia mať istotu, že to nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Pri vianočných nákupoch požadujú spotrebitelia za svoje peniaze zodpovedajúci výber a protihodnotu, avšak nikdy na úkor bezpečnosti. Táto správa je „výzvou k ostražitosti“. Vnútroštátne orgány a výrobné odvetvie zdvojnásobia svoje úsilie na odstránenie právnych medzier a nedostatkov, ktoré umožnia nekvalitnému tovaru, aby sa dostal do obchodov a do našich domovov. Spotrebitelia sa však tiež musia pričiniť o minimalizáciu bezpečnostných rizík: musia byť obozretní, aktívni a byť si vedomí možných rizík; takto môže každý prežiť bezpečné a šťastné Vianoce.“

Hlavné závery

Závažné problémy v dôsledku nedodržiavania požiadaviek, ktoré viedli k zvýšenému riziku úrazov elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo k obidvom, boli zistené pri 30,4 % testovaných svetelných reťazí. Vo všeobecnosti boli závažnými problémami nedodržanie technických požiadaviek na bezpečnosť týkajúcich sa konštrukcie, napríklad: zástrčiek, upevnení káblov, káblov, izolácie, ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Menej závažné problémy v dôsledku nedodržania požiadaviek, t. j. nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť používateľa, boli zistené v prípade ďalších 40 % testovaných svetelných reťazí. Medzi tieto nedostatky patria isté nedostatky pri označení, nedostatky v návodoch na použitie alebo administratívne nedostatky.

Tri hlavné zistené problémy boli tieto:

 • 1. 25 % svetelných reťazí neprešlo bezpečnostnými testami upevnenia káblu. Nedostatočné upevnenie káblu môže viesť k uvoľneniu elektrického kábla, čo predstavuje veľké riziko úrazu elektrickým prúdom (závažné nedodržanie požiadaviek).

 • 2. 23 % svetelných reťazí nevyhovuje požiadavke na „prierez vodiča“. To znamená, že káble sú príliš tenké pre elektrický prúd, ktorý nimi vedie, čo zvyšuje riziko prehriatia a požiaru (ide o závažné nedodržanie požiadaviek).

 • 3. 28 % výrobkov neprešlo bezpečnostnými testami káblov. Toto znamená, že izolácia a konštrukcia reťaze sú také, že existuje riziko úrazu elektrickým prúdom (ide o závažné nedodržanie požiadaviek).

Okrem toho:

 • Pravidelne, aj keď menej často, dochádza k nesplneniu ďalších technických požiadaviek, vyskytujú sa napríklad základné mechanické problémy, ktoré môžu vyústiť do zranenia ostrými hranami .

 • Takmer 15 % vzoriek nemalo správne požadované „technické označenia“. Čo je ešte horšie, pri 41 % vzoriek chýbali varovania a pri takmer 35 % náležitý návod na použitie.

 • Svetelné reťaze pravidelne neprejdú viac ako jedným bezpečnostným testom. Niektoré svetelné reťaze neprešli úspešne takmer žiadnym technickým testom a mnoho nevyhovelo v štyroch až siedmych testoch.

 • Úroveň nedodržiavania požiadaviek sa v rôznych členských štátoch odlišuje. Zatiaľ čo v Maďarsku predstavovalo 95,7 % testovaných reťazí vážne riziko pre spotrebiteľa, v Holandsku nevyhovovalo niektorej požiadavke iba 56 % testovaných reťazí. To je čiastočne dané tým, že Holandsko už osem rokov vykonáva dozor nad trhom so svetelnými reťazami a tak sa podarilo znížiť počet nebezpečných výrobkov určených na trh, na polovicu. (Podrobnejšie údaje môžete nájsť v dokumente MEMO/09/532 ).

 • Pokiaľ ide o pôvod nebezpečných výrobkov, približne 41 % zo 196 testovaných vzoriek pochádzala z Číny.

Ďalšie kroky

Vzhľadom na veľmi vysokú úroveň nedodržiavania požiadaviek, ktorú zistili orgány, budú naďalej prioritou verejný dozor a aktivity v oblasti presadzovania práva, ktoré sa osobitne zameriavajú na svetelné reťaze, a to prostredníctvom koordinovaného opatrenia, pričom sa zapojí čo najviac členských štátov. Výrobné odvetvie bude takisto musieť zlepšiť kontrolu. Podľa právnych predpisov EÚ majú výrobcovia, distribútori, maloobchodní predajcovia a dovozcovia právnu zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov, ktoré uvádzajú na trh.

Rada pre spotrebiteľov

Spotrebitelia si musia dávať pozor na to, čo kupujú a mali by sa dodržiavať základné pravidlá, aby obmedzili riziko na minimum. Na výrobcov a maloobchodníkov je vyvíjaný silný tlak, aby vyrábali vianočné svetlá čo najlacnejšie, keďže spotrebitelia často nechcú míňať priveľa peňazí na dočasné ozdoby. Toto môže viesť k závažným porušeniam bezpečnostných noriem.

 • Kupujte vianočné svetlá iba od renomovaných predajcov, u ktorých by malo byť zaistené dodržiavanie bezpečnostných noriem.

 • Nikdy nenechávajte vianočné svetlá zapnuté, keď nie ste dom a alebo v noci, keď idete spať.

 • Ak máte podozrenie, že nové svetlá alebo svetelné reťaze, ktoré ste už používali, majú nejakú elektrickú alebo mechanickú závadu, zbytočne neriskujte. Prestaňte ich používajte a odneste ich späť do obchodu na reklamáciu.

Viac informácií na: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm


Side Bar