Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

Bruksela, dnia 2 grudnia 2009 r.

Sprawy konsumentów: 30% światełek świątecznych stanowi „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa” w domu, ostrzega sprawozdanie UE

30% światełek świątecznych stwarza oczywiste i bezpośrednie ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, według nowego sprawozdania opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską. Sprawozdanie to przedstawia wnioski ze wspólnego projektu dotyczącego nadzór rynku, w który zaangażowanych było 5 państw członkowskich - Węgry, Niemcy, Słowacja, Słowenia oraz Holandia - jak również Komisja Europejska. Badanie zostało przeprowadzone między listopadem 2007 r. i majem 2009 r., w różnych odstępach czasu, na 196 wybranych losowo próbkach dekoracji świetlnych w całym przedziale cenowym. Próbki zostały sprawdzone pod względem ponad 20 wymogów administracyjnych oraz technicznych. Wiele dekoracji świetlnych nie przeszło wielokrotnych badań.

Komisarz Meglena Kunewa powiedziała: „Jeśli zamierzamy uświetnić święta Bożego Narodzenia świecącymi ozdobami, konsumenci muszą mieć pewność, że nie ma żadnych braków w bezpieczeństwie. Konsumenci pragną skorzystać z dobrego stosunku ceny do jakości oraz szerokiego wyboru podczas robienia zakupów świątecznych, ale nigdy kosztem własnego bezpieczeństwa. To sprawozdanie jest sygnałem do wzmożonej ostrożności. Władze krajowe i przemysł podwoją starania, by zlikwidować wszelkie niedociągnięcia i braki, które pozwalają towarom o niskiej jakości znaleźć się na półkach sklepowych i w naszych domach. Ale konsumenci również muszą podjąć działania, by zminimalizować zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa. Zwracam się zatem z apelem o zachowanie ostrożności, aktywną postawę i zwiększenie uwagi, aby wszyscy mogli cieszyć się bezpiecznymi i wesołymi świętami Bożego Narodzenia.”

Najważniejsze wnioski

Poważne problemy wynikające z niezgodności, prowadzące w konsekwencji do zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obu tych zagrożeń zostały wykryte w 30,4% badanych dekoracji świetlnych. Ogólnie rzecz biorąc, poważne problemy wynikające z niezgodności oznaczają usterki w wymogach bezpieczeństwa technicznego dotyczące np: budowy wtyczek, uchwytów kablowych, kabli, izolacji, ochrony przeciwko porażeniu prądem elektrycznym. Mniej poważne problemy wynikające z niezgodności, tj. usterki, które nie bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, zostały wykryte w dodatkowych 40 % badanych dekoracji świetlnych. Dotyczą one pewnych braków w oznakowaniu, instrukcjach obsługi jak również błędów administracyjnych.

Napotykane trzy gł ówne problemy to:

 • 1. 25% dekoracji świetlnych nie przeszło badań bezpieczeństwa dotyczących uchwytów kablowych. Wadliwy uchwyt kablowy może prowadzić do poluzowanie się przewodów elektrycznych prowadząc do zwiększonego ryzyka porażenia prądem (poważne problemy z niezgodnością).

 • 2. 23% dekoracji świetlnych nie spełnia wymagań dotyczących „pola przekroju poprzecznego.” Oznacza to, że połączenia elektryczne są zbyt cienkie, aby wytrzymać przepływ prądu, co zwiększa ryzyko przegrzania i pożaru (poważne problemy z niezgodnością).

 • 3. 28% wymienionych ozdób nie przeszło pomyślnie testów bezpieczeństwa dotyczących kabli. Oznacza to, że izolacja i budowa dekoracji świetlnych może spowodować ryzyko porażenia prądem (poważne problemy z niezgodnością).

Ponadto:

 • Wiele innych wymagań technicznych również nie jest często spełnianych, mimo, iż należą one do rzadkich przypadków są to na przykład podstawowe problemy mechaniczne, których rezultatem może być zranienie się ostrymi krawędziami.

 • Prawie 15% próbek nie było zaopatrzonych w wymagane odpowiednie „oznakowania techniczne”. Ponadto, w 41% próbek brakowało ostrzeżeń, a do prawie 35% próbek nie załączono odpowiednich instrukcji użytkownika .

 • Dekoracje świetlne często nie były w stanie przejść jednego z testów bezpieczeństwa. Niektóre dekoracje świetlne nie przeszły prawie wszystkich testów technicznych, a wiele z nich nie przeszło od 4 do 7 testów bezpieczeństwa.

 • Poziom niezgodności był zróżnicowany, zależnie od państwa członkowskiego. Podczas gdy na Węgrzech 95,7% badanych dekoracji stanowiło poważne zagrożenie dla konsumentów, w Holandii tylko 56% kontrolowanych ozdób tego rodzaju wykazało jakikolwiek rodzaj niezgodności. Jest to częściowo związane z faktem, że Holandia przeprowadza nadzór rynku dotyczący dekoracji świetlnych od ponad 8 lat, i dzięki tym staraniom udało jej się zmniejszyć o połowę liczbę niebezpiecznych produktów przeznaczonych na rynek. (więcej informacji zawiera MEMO/09/532 ).

 • Mając na uwadze pochodzenie niebezpiecznych produktów, około 41% ze 196 badanych próbek wyprodukowano w Chinach.

Kolejne kroki

Ze względu na duży poziom niezgodności wykryty przez władze, kontynuowane będą działania w zakresie nadzoru publicznego i egzekwowania prawa, które w szczególności skupiają się na dekoracjach świetlnych, a prace te będą przeprowadzane z wykorzystaniem skoordynowanych działań i przy współpracy możliwie jak największej liczby państw członkowskich. Przemysł również musi usprawnić system kontroli. Według prawa UE, producenci, dystrybutorzy, detaliści i importerzy są prawnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów, które są przez nich wprowadzane na rynek.

Wskazówki dla konsumentowi

Konsumenci muszą być ostrożni i przedsięwziąć podstawowe kroki w celu zminimalizowania ryzyka. Wywiera się silny nacisk na producentów i detalistów, aby produkowali oni światełka świąteczne tak tanio jak to tylko jest możliwe, gdyż konsumenci często nie chcą wydawać dużych sum pieniędzy na sezonowe ozdoby. To może prowadzić do poważnych naruszeń norm bezpieczeństwa.

 • Należy kupować światełka świąteczne od godnych zaufania sprzedawców, którzy dbają o to, by sprzedawane produkty spełniały normy bezpieczeństwa.

 • Nigdy nie należy zostawiać zapalonych światełek świątecznych, kiedy nikogo nie ma w domu lub nocą w porze snu.

 • Jeśli istnieje podejrzenie dotyczące jakiegokolwiek problemu technicznego lub mechanicznego związanego z nowymi światełkami lub dekoracjami świetlnymi, które były już używane, nie należy podejmować ryzyka. Należy zaprzestać ich używania i oddać je do sklepu oraz złożyć reklamację.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm


Side Bar