Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1864

Bryssel 2. joulukuuta 2009

J ouluvaloista 30 % on kodeissa vakava turvallisuusriski varoittaa EU:n raportti

Jouluvaloista 30 prosenttia aiheuttaa ilmeisen ja välittömän palo- ja sähköiskuvaaran Euroopan komission tänään julkaiseman uuden raportin mukaan. Raportissa esitetään yhteisen markkinavalvontahankkeen päätelmät. Hankkeessa oli mukana viranomaisia viidestä jäsenvaltiosta – Alankomaista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta ja Unkarista – sekä Euroopan komissio. Testejä tehtiin marraskuun 2007 ja toukokuun 2009 välisenä aikana eri ajankohtina 196:lle eri hintaluokkiin kuuluvalle sattumanvaraisesti valitulle valosarjalle. Testeissä tutkittiin yli 20 erilaisen hallinnollisen ja teknisen vaatimuksen noudattamista. Löytyi useita valosarjoja, jotka eivät päässeet läpi useammasta kuin yhdestä testistä.

Komission jäsen Meglena Kuneva totesi: ”Jos haluamme pitää valot päällä joulun aikaan, kuluttajien on voitava luottaa valojen turvallisuuteen. Kuluttajat haluavat vastinetta rahalleen ja valinnanvaraa tehdessään ostoksia joulua varten mutteivät koskaan turvallisuuden kustannuksella. Tämä raportti on varsin ravisteleva. Jäsenvaltioiden viranomaiset ja toimiala lisäävät ponnistelujaan tukkiakseen aukot ja porsaanreiät, joiden kautta kauppoihin ja koteihin pääsee ala-arvoisia tuotteita. Kuluttajien on kuitenkin itsekin pyrittävä minimoimaan turvallisuusriskit eli oltava valppaina, aktiivisina ja varuillaan. Tällä tavoin kaikki voivat nauttia turvallisesti joulusta.”

T ärkeimmät tulokset

Tutkituista valosarjoista 30,4 prosentissa ilmeni vakavia vaatimustenvastaisuuksia, jotka lisäävät sähköiskujen tai tulipalon tai molempien vaaraa. Yleisesti ottaen vakavilla vaatimustenvastaisuuksilla tarkoitetaan sitä, etteivät tuotteet täytä esimerkiksi pistokkeiden, virtajohdon kiinnikkeiden, johtojen, eristeiden tai sähköiskusuojien rakenteeseen liittyviä teknisiä turvallisuusvaatimuksia. Vähemmän vakavia ongelmia eli puutteita, jotka eivät välittömästi vaaranna käyttäjän turvallisuutta, havaittiin lisäksi 40 prosentissa testatuista valosarjoista. Nämä vaatimustenvastaisuudet liittyvät tiettyihin merkintöjen tai ohjeiden puutteisiin tai hallinnollisiin puutteisiin.

Kolme pääasiallisinta havaittua ongelmaa:

 • 1. Valosarjoista 25 prosenttia ei läpäissyt virtajohdon kiinnikkeen turvallisuustestejä. Jos kiinnike ei ole kunnollinen, sähköjohdot voivat päästä irralleen, mistä syntyy suuri sähköiskun vaara (vakava vaatimustenvastaisuus).

 • 2. Valosarjoista 23 prosenttia ei täyttänyt poikkileikkauksen pinta-alaa koskevaa vaatimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että johdot ovat liian ohuita kuljettamaansa sähkövirtaa varten, mikä lisää ylikuumenemisen ja tulipalon vaaraa (vakava vaatimustenvastaisuus).

 • 3. Valosarjoista 28 prosenttia ei läpäissyt johtojen turvallisuustestejä. Valosarjan eristeistä ja rakenteesta aiheutuu siis sähköiskun vaara (vakava vaatimustenvastaisuus).

Lisäksi

 • Myös e rinäiset muut tekniset vaatimukset jäivät säännöllisesti mutta kuitenkin harvemmin täyttymättä. Esimerkkinä voidaan mainita perustavaa laatua olevat mekaaniset ongelmat, jotka voivat johtaa terävien reunojen aiheuttamiin vammoihin .

 • Näytteistä lähes 15 prosentista puuttuivat asianmukaiset vaaditut tekniset merkinnät. Mikä pahinta, näytteistä 41 prosentista puuttui varoitukset ja lähes 35 prosentista asianmukaiset käyttöohjeet.

 • Monet valosarjat ”reputtavat” useamman kuin yhden turvallisuustestin. Jotkin valosarjat reputtivat lähes kaikki tekniset testit ja monet 4–7 testiä.

 • Vaatimustenvastaisuuksien aste vaihteli jäsenvaltioittain. Unkarissa testatuista valosarjoista 95,7 prosenttia oli kuluttajien kannalta erittäin vaarallisia, kun taas Alankomaissa tarkastetuista vain 56 prosentista löytyi minkäänlaisia vaatimustenvastaisuuksia. Tämä johtuu osittain siitä, että Alankomaissa on harjoitettu valosarjojen markkinavalvontaa kahdeksan vuoden ajan ja onnistuttu näin puolittamaan markkinoille tarkoitettujen vaarallisten tuotteiden määrä. (Tarkempia tietoja asiakirjassa MEMO/09/532 ).

 • Mitä tulee vaarallisten tuotteiden alkuperään, noin 41 prosenttia testatuista 196 näytteestä oli peräisin Kiinasta.

Seuraavat vaiheet

Koska viranomaiset havaitsivat näin paljon vaatimustenvastaisuuksia, erityisesti valosarjoihin keskittyviä julkisia valvonta- ja täytäntöönpanotoimia pidetään edelleen painopisteenä, ja niitä jatketaan mahdollisimman monen jäsenvaltion koordinoiduin toimin. Myös toimialan on tehostettava valvontaansa. EU:n lainsäädännön mukaan valmistajat, jakelijat, vähittäiskauppiaat ja maahantuojat ovat oikeudellisesti vastuussa markkinoille saattamiensa tuotteiden turvallisuudesta.

Neuvo kuluttajille

Kuluttajien on oltava varuillaan ja ryhdyttävä tiettyihin varotoimiin riskin minimoimiseksi. Valmistajiin ja vähittäiskauppiaisiin kohdistuu voimakas paine valmistaa jouluvaloja mahdollisimman halvalla, koska kuluttajat eivät useinkaan halua uhrata suuria summia tilapäisiin koristeisiin. Seurauksena voi olla, että turvallisuusstandardeja rikotaan räikeästi.

 • Osta jouluvalot tunnetuilta kauppiailta, joiden myymien tuotteiden pitäisi täyttää perusturvallisuusvaatimukset.

 • Älä koskaan jätä jouluvaloja päälle, kun et itse ole kotona, tai yöllä ihmisten nukkuessa.

 • Älä ota riskejä, jos epäilet, että uusissa valoissa tai jo aiemmin käytössä olleessa valosarjassa on jonkinlainen sähk ötekninen tai mekaaninen ongelma. Älä käytä valosarjaa enää vaan vie se takaisin kauppaan ja valita.

Lisätietoja osoitteessa : http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm


Side Bar