Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

Brüssel, 2. detsember 2009

Tarbijakaitse: ELi aruanne hoiatab, et kodudes kasutatvatest jõuluvalgustitest 30% on ohtlikud

Täna Euroopa Komisjoni avaldatud uue aruande kohaselt kujutab 30% jõuluvalgustitest endast ilmset ning otsest tule- ja elektrilöögiohtu. Aruandes esitatakse viie liikmesriigi – Ungari, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Madalmaade – asutuste ning Euroopa Komisjoni ühise turujärelevalveprojekti tulemused. 2007. aasta novembrist 2009. aasta maini katsetati erinevatel aegadel 196 juhuslikku valgusketi näidist kõigist hinnaklassidest. Kontrolliti näidiste vastavust üle 20 haldus- ja tehnilisele nõudele. Paljud valgusketid ei läbinud katseid edukalt.

Volinik Kuneva ütles: „Kui me soovime, et valgus oleks süüdatud kogu jõuluajal, peavad tarbijad olema ohutuses täiesti kindlad. Jõuluoste tehes soovivad tarbijad näha soodsaid pakkumisi ja laia valikut, ent mitte ohutuse hinnaga. See aruanne on meeldetuletus. Riigiasutused ja tootmisharu peavad suurendama jõupingutusi välistamaks, et viletsa kvaliteediga kaubad satuks poodi ega kodudesse. Kuid ka tarbijad ise peavad ohtude vähendamiseks midagi tegema: olema valvsad, olema aktiivsed, olema teadlikud – nii et kõigile saaksid osaks ohutud ja õnnelikud jõulupühad.

Peamised tulemused

30,4% uuritud valguskettide puhul avastati tõsiseid rikkumisi, mis võivad kaasa tuua elektrilöögi- või tuleohu või mõlemad. Üldiselt tähendavad tõsised rikkumised, et näiteks järgmiste osade konstruktsioon ei ole vastavuses tehniliste ohutusnõuetega: pistikud, juhtme kinnituskohad, juhtmestik, isolatsioon ja elektrilöögi vastane kaitse. 40% testitud valguskettide puhul leiti vähem tõsiseid rikkumisi, st vigu, mis ei kahjusta otseselt kasutaja ohutust. Nende hulgas on märgistuse ja kasutusjuhistega seotud või haldusalased puudujäägid.

Kolm peamist probleemi olid järgmised.

 • 1. 25% valguskettidest ei saanud ei läbinud edukalt juhtme kinnituskohtade katset. Vigaste juhtme kinnituskohtade tõttu võivad elektrijuhtmed lahti tulla, millega kaasneb suur elektrilöögi oht (tõsine rikkumine).

 • 2. 23% valguskettidest ei vastanud juhi ristlõike nõuetele. See tähendab, et juhtmed on seda läbiva elektrivoolu jaoks liiga peenikesed, mistõttu suureneb ülekuumenemise ja tule oht (tõsine rikkumine)

 • 3. 28% ei läbinud juhtmete ohutuse katseid. See tähendab, et keti isolatsioon ja konstruktsioon kujutab endast elektrilöögi ohtu (tõsine rikkumine).

Sellele lisanduvad järgmised aspektid.

 • Tihtipeale (ehkki seda tuleb ette harvem) ei ole täidetud ka mitmesugused muud tehnilised nõuded, näiteks esineb mehaanilisi probleeme, millega võivad kaasneda vigastused teravate servade tõttu .

 • Peaaegu 15% näidistel ei olnud nõutud tehnilist märgistust. Veelgi olulisem on, et 14% näidistel puudusid hoiatused ja 35%-l asjakohased kasutusjuhised.

 • Valgusketid, mis ei läbinud enam kui üht ohutuskatset. Mõned valgusketid ei läbinud edukalt peaaegu ühtki tehnilist katset ja paljud ei läbinud edukalt 4–7 katset.

 • Rikkumiste tase erines liikmesriigiti. Kui Ungaris leiti 95,7% valguskettide puhul, et need on tarbijatele ohtlikud, siis Madalmaades kontrollitud valguskettide puhul leiti rikkumisi vaid 56% puhul. Osaliselt on selle põhjuseks asjaolu, et Madalmaades on 8 aastat korraldatud valguskettide turujärelevalvet ja seeläbi on turule suunatud ohtlike toodete arv vähenenud poole võrra. (vt üksikasju MEMO/09/532 ).

 • Kontrollitud 196 näidise puhul pärines umbe s 41% ohtlikke tooteid Hiinast.

Edasine tegevus

Arvestades asutuste tuvastatud rikkumiste väga suurt arvu, on konkreetselt valguskettidele keskenduv avalik ja kooskõlastatud järelevalve- ja jõustamistegevus endiselt prioriteediks ning see hõlmab kooskõlastatud meetmeid võimalikult paljudes liikmesriikides. Ka tootmisharu peab kontrolle tugevdama. ELi seaduste järgi vastutavad turuleviidavate toodete ohutuse eest tootjad, turustajad, jaemüüjad ja importijad.

Nõuanne tarbijatele

Tarbijad peavad olema valvsad ja järgima ohtude minimeerimiseks peamisi ettevaatusabinõusid. Tootjad ja turustajad on tugeva surve all: neilt oodatakse võimalikult odavate jõuluvalgustite pakkumist, sest tarbijad enamasti ei soovi ajutiste dekoratsioonide peale palju kulutada. See võib kaasa tuua ohutusstandardite raskeid rikkumisi.

 • Ostke jõuluvalgustid mainekatelt müüjatelt, kelle puhul peaks olema tagatud peamiste ohutusnõuete täitmine.

 • Ärge kunagi jätke jõuluvalgusteid põlema, kui teid ei ole kodus või öösiti, kui kõik magavad.

 • Kui kahtlustate uute või juba kasutatud valguskettide puhul mõnd elektriga seotud või mehaanilist probleemi, ärge riskige. Lõpetage nende kasutamine ja viige need poodi tagasi ning esitage kaebus.

Täpsem teave: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm


Side Bar