Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

Bruxelles, den 2. d ecember 2009

Forbruger anliggender: 30 % af julelyskæderne udgør en "alvorlig sikkerhedsrisiko" i hjemmet ifølge EU-rapport

Der er en klar og direkte risiko for brand og elektriske stød ved 30 % af julelyskæderne ifølge en ny rapport, der i dag offentliggøres af Europa-Kommissionen. Rapporten indeholder konklusionerne fra et markedsovervågningsprojekt, der er udført i 5 EU-lande – Nederlandene, Slovakiet, Slovenien, Tyskland og Ungarn – i fællesskab med Europa-Kommissionen. 196 vilkårligt udvalgte lyskæder i alle prisklasser blev testet med forskellige mellemrum i perioden november 2007 – maj 2009. Det blev undersøgt, om lyskæderne opfyldte over 20 administrative og tekniske krav. Mange lyskæder dumpede i flere kategorier.

EU-kommissær Meglena Kuneva sagde: "Hvis "lysene skal brænde hele julen over", skal forbrugerne kunne stole på, at der ikke er gået på kompromis med sikkerheden. Forbrugerne vil have valuta for pengene og kræver at kunne vælge mellem flere forskellige produkter, når de handler til jul, men aldrig på bekostning af sikkerheden. Rapporten giver stof til grundig eftertanke. De nationale myndigheder og erhvervslivet vil forstærke deres indsats for at lukke de smuthuller, der gør det muligt for andenrangs varer at slippe ind i butikkerne og ind i vore hjem. Men forbrugerne skal også selv sørge for at minimere sikkerhedsrisikoen – så vær agtpågivende, tænk jer om og pas på! På den måde får alle en sikker og glædelig jul."

Hovedkonklusionerne

Ved 30,4 % af de undersøgte lyskæder var der alvorlige mangler, som medførte en øget risiko for elektriske stød, brand eller begge dele. Alvorlige mangler betyder normalt, at de tekniske sikkerhedskrav ikke er opfyldt, og det kan f.eks. gælde konstruktionen af stikpropper, skrueklemmer, ledninger, isolering og beskyttelse mod elektriske stød. Yderligere 40 % af de testede lyskæder havde mindre alvorlige mangler, dvs. fejl, der ikke umiddelbart udsætter brugeren for risici. Sådanne mangler kan vedrøre mærkningen, brugsanvisningen eller være af administrativ art.

De tre største problemer:

 • 1. 25 % af lyskæderne dumpede i sikkerhedstesten for skrueklemmer. Hvis ledningen ikke er tilstrækkeligt fastgjort, kan den gå løs med stor risiko for elektriske stød (alvorlig mangel).

 • 2. 23 % af lyskæderne opfyldte ikke kravene vedrørende tværsnitsarealet. Det vil sige, at ledningen er for tynd til den elektriske strøm, der føres igennem den, og det kan medføre overophedning og brand (alvorlig mangel).

 • 3. 28 % dumpede i sikkerhedstesten for ledninger. Det vil sige, at lyskæden er isoleret eller konstrueret på en sådan måde, at der er risiko for elektriske stød (alvorlig mangel).

Andre problemer:

 • Ofte er en række andre tekniske krav heller ikke opfyldt, selv om det forekommer knap så hyppigt. Der kan være tale om mekaniske problemer, der kan medføre, at man skærer sig på skarpe kanter.

 • På næsten 15 % af de testede lyskæder var der ikke anbragt den påkrævede korrekte tekniske mærkning. Hvad værre er, var der ingen advarsler på 41 % af lyskæderne, og der fulgte ingen ordentlig brugsanvisning med næsten 35 % af lyskæderne.

 • Lyskæderne dumper ofte i mere end én af sikkerhedsprøverne. Nogle lyskæder dumpede i næsten alle de tekniske prøver, og mange bestod ikke 4-7 prøver.

 • Antallet af mangler varierer i de forskellige EU-lande. I Ungarn viste 95,7 % af de testede lyskæder sig at udgøre en alvorlig fare for forbrugerne, mens kun 56 % af de undersøgte kæder i Nederlandene havde en eller anden mangel. Det skyldes især, at Nederlandene har overvåget markedet for lyskæder i otte år og derfor har kunnet halvere antallet af farlige produkter, der er bestemt til det nederlandske marked (yderligere oplysninger i MEMO/09/532 ).

 • Med hensyn til de farlige produkters oprindelse kom ca. 41 % af de 196 testede lyskæder fra Kina.

De næste skridt

På grund af det meget store antal mangler, som blev konstateret af myndighederne, fortsætter den særlige overvågning og håndhævelse i forbindelse med lyskæder som en prioriteret opgave i så mange EU-lande som muligt. Erhvervslivet skal også forstærke sin kontrol. Producenter, distributører, detailhandlende og importører er i henhold til EU-lovgivningen juridisk ansvarlige for sikkerheden ved de produkter, de bringer i omsætning.

Gode råd til forbrugerne

Forbrugerne skal være agtpågivende og tage almindelige forholdsregler for at minimere risikoen. Producenter og detailhandlende er under et stort pres for at fremstille julelyskæder så billigt som muligt, da forbrugerne ofte ikke ønsker at bruge mange penge på noget, de ser som midlertidige dekorationer. Det kan føre til grove overtrædelser af sikkerhedsnormerne.

 • Køb julelyskæder hos velrenommerede handlende, hvor man må formode, at alle almindelige sikkerhedsnormer er opfyldt.

 • Lad aldrig julelyskæderne brænde, når huset forlades, eller om natten, mens man sover.

 • Har man mistanke om, at der er et elektrisk eller mekanisk problem ved nye lyskæder eller ved lyskæder, man allerede har haft i brug, så tag ingen chancer. Hold straks op med at bruge dem, og tag dem med tilbage til forretningen for at klage.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm


Side Bar