Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

V Bruselu dne 2. prosince 2009

Ochrana spotřebitelů: 30 % vánočních světel představuje vážné ohrožení bezpečí ve vašich domovech, varuje zpráva EU

V nové zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, se uvádí, že u 30 % vánočních světel hrozí zřejmé a přímé nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zpráva přináší závěry společného projektu dozoru nad trhem, na kterém se podílí Evropská komise spolu s příslušnými orgány pěti členských států: Maďarska, Německa, Slovenska, Slovinska a Nizozemska. Zkoušky probíhaly v různých intervalech od listopadu 2007 do května 2009 a bylo při nich zkoušeno 196 náhodně vybraných vzorků světelných řetězů všech cenových kategorií. Bylo testováno, zda vzorky vyhovují dvaceti správním a technickým požadavkům. Mnoho světelných řetězů komplexními testy neprošlo.

Komisařka Meglena Kunevová uvedla: „Spotřebitelé si musí být jisti, že vánoční osvětlení jejich domovů neohrožuje jejich bezpečnost. Při svých vánočních nákupech si chtějí vybírat z bohatého sortimentu výrobků za slušnou cenu, ale nikdy na úkor bezpečnosti. Tato zpráva je varovně zdviženým prstem. Vnitrostátní orgány a příslušné výrobní odvětví zdvojnásobí své úsilí, aby odstranily právní mezery a nedostatky, které nekvalitnímu zboží otevírají cestu na pulty obchodů a do našich domovů. Také spotřebitelé však musí něco udělat pro to, aby minimalizovali rizika: musí být bdělí, aktivní a mít na paměti možná nebezpečí. Jedině tak můžeme všichni prožít šťastné a bezpečné Vánoce.

Hlavní výsledky

Závažn á porušení předpisů vedoucí ke zvýšenému nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo vzniku požáru byla zjištěna u 30,4 % testovaných světelných řetězů. Nejčastějším závažným problémem bylo nedodržení technických požadavků na bezpečnost týkajících se konstrukce, a to například zástrček, upevnění kabelu, vodičů, izolace nebo zabezpečení proti elektrickému výboji. Méně závažná porušení předpisů, tj. nedostatky, které bezprostředně neohrožují bezpečnost uživatele, byla zjištěna u dalších 40 % testovaných světelných řetězů. Jednalo se o určité nedostatky v označení nebo návodech nebo o správní pochybení.

Byly zjištěny tři hlavní problémy:

 • 1. 25 % světelných řetězů neprošlo bezpečnostním testem upevnění kabelu. Nedostatečné upevnění kabelu může vést k uvolnění vodičů elektrického proudu, což vede k velkému nebezpečí úrazu elektrickým proudem (závažné nedodržení požadavků).

 • 2. 23 % světelných řetězů nevyhovělo požadavku na průřez vodiče. To znamená, že vodiče jsou příliš tenké pro elektrický proud, který jimi vede, což zvyšuje nebezpečí přehřátí a požáru (závažné nedodržení požadavků).

 • 3. 28 % výrobků propadlo v testech bezpečnosti kabelů. To znamená, že izolace a konstrukce řetězu vystavuje uživatele nebezpečí úrazu elektrickým proudem (závažné nedodržení požadavků).

Další zjištění :

 • Pravidelně, přestože méně často, dochází k porušení dalších technických požadavků: vyskytují se například mechanické problémy, které mohou vést ke zranění o ostré okraje .

 • Téměř 15 % vzorků neneslo správná požadovaná technická značení. A co hůře, u 41 % vzorků chyběla varovná upozornění a téměř u 35 % náležitý uživatelský návod.

 • Světelné řetězy pravidelně neprojdou více než jednou bezpečnostní zkouškou. Některé světelné řetězy neuspěly téměř v žádné technické zkoušce a mnoho jich propadlo ve čtyřech až sedmi testech.

 • Míra porušení předpisů se v různých členských státech liší. Zatímco v Maďarsku představovalo 95,7 % testovaných řetězů vážné nebezpečí pro spotřebitele, v Nizozemsku nějakým způsobem nevyhovovalo jen 56 % testovaných řetězů. To je částečně dáno tím, že Nizozemsko již osm let dohlíží nad trhem se světelnými řetězy, a tak se mu podařilo snížit počet nebezpečných výrobků určených pro trh na polovinu. (Podrobnosti lze nalézt v dokumentu MEMO/09/532 )

 • Pokud jde o původ nebezpečných výrobků, přibližně 41 % ze 196 testovaných vzorků pocházelo z Číny.

Další postup

Vzhledem k tomu, že příslušné orgány zjistily velmi vysok ou míru nedodržení požadavků, zůstanou společné veřejné akce zaměřené na dohled a vymáhání právních předpisů se zvláštním zaměřením na světelné řetězy i nadále prioritou a zapojí se do nich co největší možný počet členských států. Také příslušné výrobní odvětví bude muset zlepšit své kontroly. Na základě právních předpisů EU mají výrobci, distributoři, maloobchodníci a dovozci právní odpovědnost za bezpečnost výrobků, které uvádějí na trh.

Rady pro spotřebitele

Je třeba, aby spotřebitelé dávali pozor na to, co kupují a dodržovali základní pravidla, aby omezili možné nebezpečí na minimum. Na výrobce a maloobchodníky je vyvíjen silný tlak, aby vyráběli vánoční světla co nejlevněji, neboť spotřebitelé často nechtějí utratit mnoho peněz za něco, co slouží pouze jako dočasná dekorace. To může vést k závažným porušením bezpečnostních norem.

 • Kupujte vánoční osvětlení pouze od renomovaných prodejců, kde by dodržení základních bezpečnostních norem mělo být zajištěno.

 • Nikdy nenechávejte vánoční osvětlení zapnuté, když nejste doma nebo v noci, když jdete spát.

 • Pokud máte podezření, že nová světla nebo světelné řetězy, které jste již používali, mají nějakou elektrickou nebo mechanickou závadu, zbytečně neriskujte. Nepoužívejte je a odneste je zpět do obchodu k reklamaci.

Další informace viz: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_cs.htm


Side Bar