Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

Брюксел, 2 декември 2009 г.

Доклад на ЕС предупреждава потребителите: 30 % от коледните светлинни украси представляват „сериозен риск за безопасността“

Според публикуван днес нов доклад на Европейската комисия 30 % от коледните светлинни украси представляват явен и пряк риск от пожар и токов удар. Докладът представя заключенията от съвместен проект за надзор на пазара, в който са участвали органи от 5 държави-членки – Унгария, Германия, Словакия, Словения и Нидерландия, както и Европейската комисия. Между ноември 2007 г. и май 2009 г. на различни интервали са били провеждани изпитвания на 196 случайно избрани образци на светлинни гирлянди от всички сегменти на ценовата гама. Обект на проверка е било съответствието на образците с 20 административни и технически изисквания. Много от светлинните гирлянди не са преминали едновременно няколко от изпитванията.

Комисар Меглена Кунева заяви: „Ако искаме на Коледа „светлините да греят“, потребителите трябва да са сигурни, че не са допуснати компромиси с безопасността. Потребителите искат да имат богат избор на качествени стоки на добри цени, когато правят покупки около Коледа, но не и за сметка на безопасността. Настоящият доклад е сигнал към потребителите да бъдат нащрек. Националните органи и промишлеността ще удвоят усилията си да пресекат възможностите стоки със съмнително качество да попаднат в магазините и в домовете ни. Необходимо е обаче и потребителите да положат усилия да се намалят до минимум рисковете за безопасността: тъй че бъдете бдителни, активни и информирани и така всеки ще може да се радва на безопасна и щастлива Коледа“.

Основни резултати

Сериозни проблеми по отношение на съответствието, които водят до повишен риск от токов удар, от пожар или от двете, бяха констатирани при 30,4 % от подложените на проверка светлинни гирлянди. По принцип наличието на сериозни проблеми по отношение на съответствието означава нарушаване на техническите изисквания за безопасност, свързани с конструкцията например на: щепселите, закрепването на захранващите кабели, изолацията, защитата от токов удар. По-малко сериозни проблеми по отношение на несъответствието, т.е., пропуски, които не застрашават непосредствено безопасността на потребителя, бяха констатирани при други 40 % от подложените на изпитване светлинни гирлянди. Посочените пропуски включват етикетирането при някои образци, инструкциите за употреба и административни пропуски.

Трите най-големи проблема, които бяха установени, са:

 • 1 . 25 % от светлинните гирлянди не преминаха изпитванията за безопасност по отношение на закрепването на захранващия кабел. Недостатъчно доброто закрепване на захранващия кабел може да доведе до откачване на електрическите проводници, което води до висок риск от токов удар (сериозно несъответствие).

 • 2 . 23 % от светлинните гирлянди не съответстват на изискванията относно напречното сечение. Това означава, че използваните проводници са твърде тънки за електрическия ток, който тече по тях, което увеличава риска от прегряване и пожар (сериозно несъответствие).

 • 3 . 28 % от гирляндите не преминаха изпитванията за безопасност на кабелите. Това означава, че изолацията и конструкцията на продукта са такива, че съществува риск от токов удар (сериозно несъответствие).

В допълнение:

 • Също така редовно, макар и по-рядко, не се спазват редица други технически изисквания, например налице са основни механични проблеми, които могат да доведат до нараняване от остри ръбове .

 • Близо 15 % от образците не са снабдени с правилни технически маркировки, каквито са изискванията. Нещо по-важно, предупредителни надписи липсват при 41 % от образците, а при почти 35 % не са налице и правилни инструкции за употреба.

 • Светлинните гирлянди редовно не преминават повече от едно изпитване за безопасност. Някои светлинни гирлянди не преминаха почти всички технически изпитвания, а в много от случаите гирляндите не преодоляха от 4 до 7 изпитвания.

 • Равнището на несъответствие беше различно в различните държави-членки. Докато в Унгария сериозни рискове за потребителите бяха установени при 95,7 % от изпитаните гирлянди, само 56 % от гирляндите, подложени на изпитване в Нидерландия, показаха някакво несъответствие. Това отчасти се дължи на обстоятелството, че в Нидерландия от 8 години се провеждат мерки за надзор на пазара по отношение на светлинните гирлянди и в резултат на тези усилия броят на опасните продукти, предназначени за пазара, е бил намален наполовина. (За подробности вж. МЕМО /09/532 ).

 • Що се отнася до произхода на опасните продукти, приблизително 41 % от изпитаните 196 образци са с произход от Китай.

Следващи стъпки

Предвид много високото равнище на несъответствие, констатирано от компетентните органи, ще продължи да се отдава приоритетно значение на дейностите по публично наблюдение и правоприлагане, които имат като обект конкретно светлинните гирлянди, като се прилагат координирани действия, включващи колкото се може повече държави-членки. Необходимо е промишлеността също да засили контрола. Според законодателството на ЕС производителите, дистрибуторите, търговците на дребно и вносителите отговарят пред закона за безопасността на продуктите, които предлагат на пазара.

Съвети за потребителя

Потребителите трябва да бъдат бдителни и да вземат основни предпазни мерки за свеждане на риска до минимум. Съществува силен натиск върху производителите и търговците на дребно да предлагат възможно най-евтини коледни светлинни гирлянди, тъй като потребителите често не са склонни да харчат големи суми за временна украса. Това може да доведе до значителни нарушения на стандартите за безопасност.

 • Купувайте коледни светлинни гирлянди от реномирани търговци, при които спазването на основните стандарти за безопасността би трябвало да е гарантирано.

 • Никога не оставяйте включена коледната светлинна украса, когато не сте у дома или през нощта, когато всички спят.

 • Ако подозирате, че има какъвто и да било проблем от електрическо или механично естество при нова светлинна украса или светлинни гирлянди или при такива, които вече ползвате, не рискувайте. Прекратете използването им и ги отнесете обратно в магазина и подайте оплакване.

За допълнителна информация: http :// ec . europa . eu / consumers / pro / index _ bg . htm


Side Bar