Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1863

Bruselj, 2. decembra 2009

Varnost v cestnem prometu v Evropi prednostna naloga v prihajajočem desetletju

Leta 2008 je v prometnih nesrečah umrlo 39 000 Evropejcev. Cilj EU, da do leta 2010 močno zmanjša število smrtnih žrtev prometnih nesreč (na 27 000), bo težko dosegljiv. Evropska komisija danes gosti konferenco o rezultatih javnega posvetovanja, ki je bilo organizirano pred oblikovanjem osnutka evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu 2011–2020. O težavah in stanju varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji bo razpravljalo več kot 400 zainteresiranih strani z različnih področij.

„Javno posvetovanje in današnja konferenca bosta prispevala k oblikovanju jasnega in merljivega evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020. Evropa glede varnosti v cestnem prometu ne sme popuščati – gre za desettisoče človeških življenj na leto. Akcijski program bo pomagal, da bomo pri našem boju proti prometnim nesrečam ostali nepopustljivi in odločni. Novi akcijski program bo usmerjen tudi v glavne prednostne naloge, kot so nesreče na podeželskih cestah (60 % vseh smrtnih žrtev), in na ranljive uporabnike cest, kot so pešci, kolesarji, motoristi in starejši,“ je ob odprtju konference dejal komisar za promet Antonio Tajani.

Po oceni rezultatov sedanjega evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu (2001–2010) bo Komisija objavila izid posvetovanja, ki se je odvijalo v zadnjih mesecih in katerega rezultati bodo upoštevani v novem akcijskem programu. V posvetovanje so bili vključeni tako strokovnjaki kot navadni državljani, njegov cilj pa je bil pridobiti zamisli za nove ukrepe, s katerimi bi še izboljšali varnost v cestnem prometu v EU.

Razprava poteka v obliki okroglih miz s strokovnjaki in plenarnih zasedanj z vsemi udeleženci. Teme prve okrogle mize so varnost vozil in infrastrukture (s poudarkom na varnosti motornih koles), vozila prihodnosti (kot so električni avtomobili), okolju prijazna vožnja in načini za prilagoditev infrastrukture različnim kategorijam uporabnikov cest. Tema druge okrogle mize je vloga, ki jo imajo lahko državljani pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Na okrogli mizi bodo sodelovali predstavniki žrtev prometnih nesreč, poklicnih voznikov, javnih organov, prometne policije in ranljivih uporabnikov, kot so pešci, kolesarji in starejši, ter predstavniki sektorja.

Na spletišču EUROPA je bil danes odprt nov razdelek, namenjen varnosti v cestnem prometu. Na večjezičnih in uporabniku prijaznih spletnih straneh bodo na voljo izčrpne informacije o varnosti v cestnem prometu glede na kategorijo uporabnikov cest, kot so avtomobilisti, motoristi, pešci in kolesarji; informacije bodo podane v obliki piktogramov ali na druge nazorne načine.

Podpredsednik Tajani je podelil tudi priznanja za odličnost na področju varnosti v cestnem prometu za leto 2009. Priznanja so del Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, to je pobude Komisije, ki je nekakšen forum o varnosti v cestnem prometu za podjetja, združenja, raziskovalne ustanove in javne organe. Njihov skupni cilj je izvajanje konkretnih ukrepov in izmenjava najboljših praks z namenom reševanja problemov, s katerimi se srečujejo na področju varnosti v cestnem prometu. Evropska listina o varnosti v cestnem prometu je eden izmed ukrepov evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu 2011–2020. V letošnjem letu so priznanja v svojih kategorijah dobili:

  • Velike družbe in multinacionalke: EKO Fuel Stations Bulgaria (Bolgarija)

  • Mala in srednje velika podjetja: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugalska)

  • Zveze in združenja: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (združenje cestnih prevoznikov – Poljska)

  • Institucije: Shropshire Fire and Rescue Service (Združeno kraljestvo)

  • Nevladne organizacije: Prague Mothers ( Češka)

  • Lokalni organi (regionalni in mestni): Linköpings kommun (Švedska)

Več informacij na:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar