Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1863

V Bruseli 2. decembra 2009

Bezpečnosť na cestách v Európe: priorita na nadchádzajúce desaťročie

V roku 2008 zomrelo na cestách pri dopravných nehodách 39 000 európskych občanov. Cieľ EÚ znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách na cestách do roku 2010 na polovicu (čiže dosiahnuť počet 27 000) je zámerom, ktorého dosiahnutie nebude ľahké. Európska komisia dnes organizuje konferenciu o výsledkoch verejnej konzultácie, ktorá predchádzala návrhu európskeho akčného programu bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020. Viac ako 400 zainteresovaných strán z rôznych oblastí bude diskutovať o problémoch a súčasnom stave bezpečnosti cestnej premávky v Európskej únii.

„Verejná konzultácia a dnešná konferencia sú príspevkom k vymedzeniu jasného a merateľného európskeho akčného programu bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020. Európa nemôže pristupovať ľahostajne k bezpečnosti na cestách – každý rok sú v ohrození desaťtisíce ľudských životov. Tento akčný program nám pomôže udržať náročnosť a odhodlanie v boji proti nehodám v cestnej premávke. Nový akčný program sa zameria aj na kľúčové priority, ako sú nehody na vidieckych cestách (60 % celkového počtu úmrtí) a zraniteľní účastníci cestnej premávky, ktorými sú napríklad chodci, cyklisti, motocyklisti a starší ľudia,“ povedal komisár pre dopravu Antonio Tajani na konferencii počas otváracieho príhovoru.

Po posúdení výsledkov súčasného európskeho akčného programu (2001 – 2010) Komisia uvoľní výsledky konzultačného procesu, ktorý prebiehal v posledných mesiacoch s cieľom prispieť k budúcemu akčnému programu. Na tomto procese sa zúčastnili odborníci aj bežní občania a cieľom bolo zhromaždiť nápady týkajúce sa budúcich činností, ktoré by pomohli ďalej zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky v EÚ.

Debata prebieha formou panelových diskusií s odborníkmi a plenárnych zasadnutí všetkých účastníkov. Námetmi prvej panelovej diskusie sú bezpečnosť vozidiel a infraštruktúry s dôrazom na bezpečnosť motocyklov, vozidlá budúcnosti ako napríklad elektromobily, ekologická jazda a problém prispôsobenia infraštruktúry rôznym kategóriám účastníkov cestnej premávky. Druhá panelová diskusia sa zaoberá úlohou, ktorú môžu pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách zohrávať občania. Účastníci panelových diskusií zastupujú obete dopravných nehôd, profesionálnych vodičov, verejné orgány, dopravnú políciu a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti a starší ľudia, a prítomní sú aj zástupcovia priemyselných odvetví.

Dnes bola sprístupnená aj nová sekcia webových stránok EUROPA venovaná bezpečnosti cestnej premávky. Tieto viacjazyčné, prehľadne usporiadané stránky poskytnú súhrnné informácie o bezpečnosti na cestách podľa kategórií používateľov ciest, ako sú vodiči automobilov, motocyklisti, chodci a cyklisti, pri použití piktogramov a iných ľahko pochopiteľných informácií.

Podpredseda Tajani odovzdal aj ocenenia vynikajúcich výsledkov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky za rok 2009. Ocenenia sú súčasťou Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, iniciatívy Komisie poskytujúcej platformu bezpečnosti na cestách pre podniky, združenia, výskumné inštitúcie a verejné orgány. Ich spoločným cieľom sú konkrétne akcie a výmeny najlepšej praxe zamerané na odstraňovanie problémov, na ktoré narazia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je jednou zo súčastí Európskeho akčného programu bezpečnosti cestnej premávky na roky 2001 – 2010. Tohtoročné ocenenia v príslušných kategóriách získali:

  • Veľké a nadnárodné spoločnosti: čerpacie stanice EKO Bulgaria (Bulharsko)

  • Malé a stredné podniky: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugalsko)

  • Federácie a združenia: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewożników Drogowych (Združenie medzinárodných cestných dopravcov - Poľsko)

  • Inštitúcie: Hasičská a záchranná služba grófstva Shropshire (Spojené kráľovstvo)

  • MVO: Pražské matky (Česká republika)

  • Miestne subjekty (regióny a mestá): Linköpings kommun (Švédsko)

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar