Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1863

Bruksela, dnia 2 grudnia 2009 r.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie priorytetem w nadchodzącej dekadzie

W roku 2008 w wypadkach drogowych zginęło 39 tys. Europejczyków. Cel UE zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do roku 2010 o połowę (tzn. do poziomu 27 tys.) będzie trudny do osiągnięcia. Komisja Europejska jest organizatorem odbywającej się w dniu dzisiejszym konferencji poświęconej wynikom konsultacji publicznych poprzedzających opracowanie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020. Ponad 400 zainteresowanych podmiotów, reprezentujących różne środowiska, dyskutować będzie nad obecną sytuacją i problemami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej.

„Konsultacje publiczne i dzisiejsza konferencja pomogą opracować zawierający jasne i wymierne cele Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020. Europa nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek zaniedbanie w tej dziedzinie, gdyż każdego roku stawką są dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. Wspomniany program działań pomoże nam zachować czujność i determinację w walce z wypadkami drogowymi. Nowy program działań skupiać się będzie również na priorytetach obejmujących m.in. wypadki na drogach wiejskich (60 proc. łącznej liczby ofiar śmiertelnych) oraz najbardziej narażonych użytkowników dróg, tzn. pieszych, rowerzystów, motocyklistów i osoby starsze”, powiedział, otwierając konferencję, Antonio Tajani, komisarz odpowiedzialny za kwestie transportu.

Po przeprowadzeniu oceny rezultatów obecnego Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (2001–2010) Komisja udostępni wyniki konsultacji prowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy na potrzeby kolejnego programu działań. W proces konsultacji zaangażowani zostali eksperci, jak również zwykli obywatele, a jego celem jest zebranie pomysłów odnośnie do przyszłych działań, które mogą pomóc w dalszej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Debata prowadzona jest w formie paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów oraz sesji plenarnych przeznaczonych dla wszystkich uczestników konferencji. Tematyka pierwszego panelu dyskusyjnego obejmuje bezpieczeństwo pojazdów i infrastruktury, z naciskiem na kwestie dotyczące bezpieczeństwa motocykli, pojazdów przyszłości, takich jak samochody elektryczne czy pojazdy ekologiczne, a także sposobów dostosowania infrastruktury do potrzeb różnych kategorii użytkowników dróg. Drugi panel dyskusyjny poświęcony jest roli, jaką mogą odegrać obywatele w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym przypadku uczestnikami dyskusji są przedstawiciele ofiar wypadków drogowych, zawodowych kierowców, organów publicznych, policji drogowej oraz najbardziej narażonych użytkowników dróg, tzn. pieszych, rowerzystów i osób starszych, jak również przedstawiciele branży przemysłowej.

W dniu dzisiejszym uruchomiono również nową sekcję serwisu internetowego EUROPA, poświęconą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wielojęzyczne i łatwe w użyciu strony internetowe zapewniać będą kompleksowe informacje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii użytkowników dróg, np. kierowców samochodów, motocyklistów, pieszych i rowerzystów, przy wykorzystaniu piktogramów i innych czytelnych danych.

Wiceprzewodniczący Antonio Tajani wręczył ponadto Nagrody Doskonałości w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok 2009, która stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu zapewnienie przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, instytucjom badawczym i organom publicznym platformy poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ich wspólnym celem jest realizacja konkretnych działań i wymiana najlepszych praktyk na potrzeby rozwiązywania problemów napotykanych w związku z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Europejska karta bezpieczeństwa ruchu drogowego to jedno z działań przewidzianych w Europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2001–2010. Zdobywcami nagród w poszczególnych kategoriach są w tym roku:

  • Duże przedsiębiorstwa i koncerny międzynarodowe: EKO Fuel Stations (Bułgaria)

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugalia)

  • Federacje i stowarzyszenia: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (Polska)

  • Instytucje: Shropshire Fire and Rescue Service (Wlk. Brytania)

  • Organizacje pozarządowe: Prague Mothers ( Czechy)

  • Podmioty lokalne (regionalne i miejskie): Linköpings kommun (Szwecja)

Dalsze informacje:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar