Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1863

Brussel, 2 december 2009

Verkeersveiligheid in Europa: een prioriteit voor het komende decennium

In 2008 kwamen bij verkeersongevallen 39 000 Europese burgers om. De EU-doelstelling om het aantal doden bij verkeersongevallen tegen 2010 met de helft te verminderen (tot 27 000 doden), wordt moeilijk haalbaar. De Europese Commissie organiseert vandaag een conferentie over de resultaten van de openbare raadpleging die voorafging aan het opstellen van het Europees Actieprogramma voor verkeersveiligheid 2011-2020. Meer dan 400 belanghebbenden met verschillende achtergronden zullen er van gedachten wisselen over de problemen en de stand van zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid in de Europese Unie.

“De openbare raadpleging en deze conferentie dragen bij tot het opstellen van een duidelijk en belangrijk Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020. Europa mag op het vlak van verkeersveiligheid niet laks zijn: elk jaar staan tienduizenden mensenlevens op het spel. Dit actieprogramma zal ons helpen veeleisend en vastberaden op te treden in onze strijd tegen verkeersongevallen. Het nieuwe actieprogramma zal ook toegespitst zijn op belangrijke prioriteiten als ongevallen op plattelandswegen (60% van het totaal aantal doden) en kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, motorrijders en bejaarden”, aldus de commissaris voor Vervoer, Antonio Tajani, bij de opening van de conferentie.

Na beoordeling van de resultaten van het huidige Europees Actieprogramma voor verkeersveiligheid (2001-2010) zal de Commissie het resultaat bekendmaken van het overlegproces van de afgelopen maanden om bij te dragen tot het volgende actieprogramma. Bij dit proces waren zowel deskundigen als burgers betrokken, om ideeën te vergaren over toekomstige acties om de verkeersveiligheid in de EU verder te verbeteren.

Het debat vindt plaats in de vorm van paneldiscussies met deskundigen en plenaire vergaderingen met alle deelnemers. De onderwerpen voor de eerste panelbespreking zijn: de veiligheid van voertuigen en van infrastructuur, met nadruk op de veiligheid van motorfietsen, voertuigen van de toekomst, zoals elektrische auto's, ecorijden en hoe de infrastructuur kan worden aangepast aan de verschillende categorieën van weggebruikers. De tweede panelbespreking gaat over de rol die de burgers kunnen spelen in het verbeteren van de verkeersveiligheid. De panels bestaan uit vertegenwoordigers van verkeersslachtoffers, beroepschauffeurs, openbare diensten, verkeerspolitie en kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en bejaarden, alsmede van de industrie .

Vandaag is ook een nieuwe sectie geopend op de Europa-website, speciaal gewijd aan verkeersveiligheid. Deze meertalige , gebruikersvriendelijke webpagina's zullen per categorie van weggebruikers (autobestuurders, motorrijders, voetgangers en fietsers) uitvoerige informatie over verkeersveiligheid bieden, aan de hand van pictogrammen en andere voor iedereen begrijpelijke informatie.

Vicevoorzitter Tajani maakte er ook de Excellence in Road Safety Awards 2009 bekend. Deze uitmuntendheidsprijzen maken deel uit van het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid, een initiatief van de Europese Commissie, dat ondernemingen, verenigingen, onderzoeksinstellingen en openbare diensten een platform inzake verkeersveiligheid biedt. Hun gezamenlijk doel is concrete acties te ondernemen en beste praktijken uit te wisselen om oplossingen te vinden voor de verkeersveiligheidsproblemen die zij ondervinden. Het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid is een van de acties in het kader van het Europees Actieprogramma voor verkeersveiligheid 2001-2010. Dit zijn de winnaars van de prijzen in de verschillende categorieën voor dit jaar:

  • Grote ondernemingen en multinationals: EKO Fuel Stations Bulgaria (Bulgarije)

  • Kleine en middelgrote ondernemingen: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugal)

  • Federaties en verenigingen: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (vereniging van wegvervoerders - Polen)

  • Instellingen: Shropshire Fire and Rescue Service (VK)

  • NGO's: Prague Mothers (Tsjechië)

  • Lokale entiteiten (steden en regio’s): Linköpings kommun (Zweden)

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/nl


Side Bar