Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1863

Bryssel 2. joulukuuta 2009

E uroopan tieliikenneturvallisuuden parantaminen tulevan vuosikymmenen ykköstavoitteeksi

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli vuonna 2008 yhteensä 39 000 eurooppalaista. EU oli asettanut tavoitteeksi tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittamisen (27 000:een) vuoteen 2010 mennessä, mutta sen saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa. Seuraavan tieliikenneturvallisuutta koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman (2011−2020) alustamiseksi on pidetty julkinen kuuleminen, jonka tuloksia käsitellään tänään Euroopan komission järjestämässä konferenssissa. Konferenssissa keskustellaan tieliikenneturvallisuuden ongelmista ja nykytilanteesta Euroopan unionissa yli 400:n erilaisten sidosryhmien edustajan voimin.

Julkinen kuuleminen ja tämänpäiväinen konferenssi auttavat määrittelemään selkeän ja mitattavissa olevan tieliikenneturvallisuutta koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman vuosiksi 2011−2020. Eurooppa ei voi suhtautua tieliikenneturvallisuuteen löyhästi, sillä kyse on joka vuosi kymmenistätuhansista ihmishengistä. Toimintaohjelma auttaa meitä pysymään päättäväisinä ja kunnianhimoisina tieonnettomuuksien vähentämisen suhteen. Uudessa toimintaohjelmassa keskitytään lisäksi eräisiin ensisijaisiin kohteisiin, kuten maaseututeiden onnettomuuksiin (60 % kaikista kuolonuhreista) ja suojattomiin tienkäyttäjiin eli muun muassa jalankulkijoihin, pyöräilijöihin, moottoripyöräilijöihin ja ikäihmisiin", kertoi liikennekomissaari Antonio Tajani konferenssin avauspuheenvuorossaan.

Komissio arvioi konferenssissa ensin nykyisen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimi ntaohjelman (2001−2010) saavutuksia ja esittelee sen jälkeen seuraavan toimintaohjelman alustamiseksi viime kuukausien aikana pidetyn kuulemisprosessin tulokset. Prosessiin on osallistunut yhtä lailla asiantuntijoita kuin tavallisia kansalaisiakin, ja sen tarkoituksena on ollut kerätä ajatuksia siitä, miten EU:n tieliikenneturvallisuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa.

Keskustelua käydään asiantuntijapaneeleissa ja kaikille avoimissa istunnoissa. Ensimmäisen paneelikeskustelun aiheita ovat ajoneuvojen ja tieinfrastruktuurin turvallisuus ja erityisesti moottoripyörien turvallisuus, tulevaisuuden ajoneuvot kuten sähköautot, ympäristöystävällinen ajotapa ja infrastruktuurin sopeuttaminen erilaisten tienkäyttäjien tarpeisiin. Toisessa paneelikeskustelussa käsitellään kansalaisten roolia tieliikenneturvallisuuden parantamisessa. Panelisteina on tieonnettomuuksien uhrien, ammattikuljettajien, viranomaisten, liikennepoliisien, suojattomien tienkäyttäjien, kuten jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja ikäihmisten, sekä teollisuuden edustajia.

Tänään on myös avattu EUROPA-sivustolle uudet tieliikenneturvallisuutta käsittelevät verkkosivut. Monikielisille, helppokäyttöisille verkkosivuille on koottu monipuolista tietoa tieliikenneturvallisuudesta tienkäyttäjäryhmittäin eli esimerkiksi autoilijoiden, moottoripyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mukaan jaoteltuina. Sivuilla käytetään kuvatunnuksia ja muita helposti hahmotettavia tietoja.

Komission varapuheenjohtaja Tajani esittelee tilaisuudessa myös vuoden 2009 tieliikenneturvallisuuden laatupalkinnon saajat. Palkinto liittyy Euroopan komission alulle panemaan Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjaan, joka tarjoaa liikenneturvallisuusfoorumin yrityksille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja viranomaisille. Yhteisenä tavoitteena on toteuttaa konkreettisia toimia ja jakaa hyviä käytäntöjä liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi. Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja on yksi tieliikenneturvallisuuden eurooppalaiseen toimintaohjelmaan 2001−2010 kuuluvista hankkeista. Tämän vuoden voittajat eri kategorioissa ovat:

  • Suuret ja monikansalliset yritykset : EKO Fuel Stations Bulgaria (Bulgaria)

  • Pienet ja keskisuuret yritykset : Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugali)

  • Säätiöt ja yhdistykset : Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (kuljetusyrittäjien liitto − Puola)

  • Laitokset : Shropshire Fire and Rescue Service (Yhdistynyt kuningaskunta)

  • Kansalaisjärjestöt: Prague Mothers ( Tšekki)

  • Paikallisviranomaiset (alueet ja kaupungit): Linköpings kommun (Ruotsi)

Lisätietoja :

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar