Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1863

Brüssel, 2. detsember 2009

Liiklusohutus Euroopas: järgmise kümnendi prioriteet

2008. aastal hukkus liiklusõnnetustes 39 000 Euroopa kodanikku. ELi eesmärki vähendada aastaks 2010 liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra (st 27 000ni) on raske saavutada. Täna korraldab Euroopa Komisjon konverentsi, mis käsitleb Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi (2011–2020) väljatöötamisele eelneva avaliku arutelu tulemusi. Enam kui 400 eri taustaga osalejat arutavad Euroopa Liidu liiklusohutuse probleeme ja olukorda.

„Avalik arutelu ja tänane konverents aitab koostada selge ja mõõdetava Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi aastateks 2011–2020. Euroopa ei tohi suhtuda liiklusohutusse kergekäeliselt, sest igal aastal satub ohtu kümneid tuhandeid inimesi. Tegevusprogramm aitab meil jääda nõudlikuks ja kindlameelseks liiklusõnnetustega võitlemisel. Uus tegevusprogramm keskendub ka sellistele olulistele küsimustele nagu õnnetused linnavälistel teedel (60% hukkunute arvust) ja vähem kaitstud liiklejad ehk jalakäijad, jalgratturid, mootorratturid ja eakad,” ütles transpordivolinik Antonio Tajani konverentsi avamisel.

Komisjon annab kõigepealt hinnangu praeguse Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi (2001–2010) tulemustele ning avaldab seejärel järgmise tegevusprogrammiga seotud viimaste kuude arutelude tulemused. Aruteludes osalesid nii asjatundjad kui ka tavakodanikud ning eesmärk oli saada ideid selle kohta, kuidas parandada tulevikus liiklusohutust ELis.

Arutelud toimuvad asjatundjate paneelaruteludena ja kõikidele osalistele avatud plenaaristungitena. Esimese paneelarutelu teemad on sõidukite ja infrastruktuuri ohutus ning eelkõige keskendutakse mootorrataste ohutusele, tulevikusõidukitele (elektriautod), keskkonnasäästlikule sõiduviisile ning sellele, kuidas kohandada infrastruktuuri erinevate liiklejate vajadustele. Teisel paneelarutelul käsitletakse kodanike rolli liiklusohutuse parandamisel. Aruteludel osalejad esindavad liiklusõnnetusohvreid, elukutselisi autojuhte, ametiasutusi, liikluspolitseid ja vähem kaitstud liiklejaid (jalakäijad, ratturid ja eakad) ning samuti tootjaid.

Täna avati ka EUROPA veebisaidil uus liiklusohutuse osa. Need kasutajasõbralikud mitmekeelsed veebilehed sisaldavad põhjalikku teavet liiklusohutuse kohta liiklejate eri rühmade jaoks nagu autojuhid, mootorratturid, jalakäijad ja jalgratturid. Veebilehtedel kasutatakse piktogramme ja muud lihtsalt mõistetavat teavet.

Asepresident Tajani andis üle ka 2009. aasta liiklusohutuse tipptaseme auhinnad. Need auhinnad on seotud Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Liiklusohutuse Hartaga, mis kujutab endast liiklusohutuse platvormi ettevõtete, ühenduste, uurimisasutuste ja ametiasutuste jaoks. Nende ühine eesmärk on võtta konkreetseid meetmeid ja jagada häid tavasid liiklusohutusprobleemide lahendamiseks. Euroopa Liiklusohutuse Harta on üks Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi (2001–2010) meetmetest. Käesoleva aasta eri kategooriate võitjad on järgmised:

  • Suured ja rahvusvahelised ettevõtted: EKO Fuel Stations Bulgaria (Bulgaaria)

  • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugal)

  • Liidud ja ühendused: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (autovedajate ühendus – Poola)

  • Asutused: Shropshire Fire and Rescue Service (Ühendkuningriik)

  • Valitsusvälised organisatsioonid: Prague Mothers ( Tšehhi Vabariik)

  • Kohalikud omavalitsused (piirkonnad and linnad): Linköpings kommun (Rootsi)

Täiendav teave

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar