Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1863

B ρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2009

Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη : προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία

Το 2008, 39.000 Eυρωπαίοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα. Ο στόχος της ΕΕ να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2010 (δηλ. 27.000 θανάτοι) θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σήμερα διάσκεψη με αντικείμενο τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε της εκπόνησης του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020. Περισσότεροι από 400 παράγοντες ποικίλης προέλευσης θα συζητήσουν τα προβλήματα και την κατάσταση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η δημόσια διαβούλευση και η σημερινή διάσκεψη συμβάλλουν στην κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια με σαφείς και μετρήσιμους στόχους που θα καλύπτει την περίοδο 2011-2020. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αδρανής στο θέμα της οδικής ασφάλειας – πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα δράσης θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε απαιτητικοί και αποφασισμένοι στον αγώνα μας κατά των οδικών ατυχημάτων. Το νέο πρόγραμμα δράσης θα εστιασθεί στις κυριότερες προτεραιότητες, όπως τα ατυχήματα στους επαρχιακούς δρόμους (60% του συνόλου των θανάτων) και στους ευάλωτους χρήστες της οδού όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι μοτοσικλετιστές και οι ηλικιωμένοι», δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα μεταφορών κ. Antonio Tajani κηρύσσοντας την έναρξη της διάσκεψης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού παρουσιάσει τα αποτελέσματα του τρέχοντος ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια (2001 – 2010), θα γνωστοποιήσει την κατάληξη της διαδικασίας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες με αντικείμενο το επόμενο πρόγραμμα δράσης. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και πολίτες εν γένει, με σκοπό να συγκεντρωθούν ιδέες για μελλοντικές δράσεις που θα συντελέσουν ακόμη περισσότερο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ.

Ο διάλογος πραγματοποιείται με συζητήσεις στο πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων και σε συνεδριάσεις ολομέλειας με όλους τους συμμετέχοντες. Τα αντικείμενα της πρώτης συζήτησης στο πλαίσιο ομάδας είναι η ασφάλεια των οχημάτων και των υποδομών, με ιδιαίτερη εστίαση στην ασφάλεια των μοτοσικλετών, τα οχήματα του μέλλοντος όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, την οικολογική οδήγηση και τον τρόπο προσαρμογής των υποδομών σε διάφορες κατηγορίες χρηστών. Η δεύτερη συζήτηση στο πλαίσιο ομάδας έχει ως αντικείμενο τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση εκπροσωπούν θύματα οδικών ατυχημάτων, επαγγελματίες οδηγούς, δημόσιες αρχές, την τροχαία και ευάλωτους χρήστες των οδών, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι ηλικιωμένοι, καθώς και την αυτοκινητοβιομηχανία .

Επίσης, άνοιξε σήμερα μια νέα σελίδα στον ιστότοπο EUROPA αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια. Αυτές οι πολύγλωσσες και εύχρηστες ιστοσελίδες θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια ανά κατηγορία χρηστών όπως οι οδηγοί αυτοκινήτων , οι μοτοσικλετιστές, οι πεζοί και οι ποδηλάτες, με τη χρήση εικονογραμμάτων και άλλων εύληπτων μορφών πληροφόρησης.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Tajani θα παρουσιάσει επίσης τα βραβεία αριστείας στην οδική ασφάλεια για το 2009. Tα βραβεία εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιστά τη βάση αναφοράς για την οδική ασφάλεια για επιχειρήσεις, ενώσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιες αρχές. Κοινός σκοπός τους είναι η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και η δημοσιοποίηση της βέλτιστης πρακτικής ώστε να μετριασθούν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας είναι μία από τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια 2001 – 2010. Οι νικητές των βραβείων του τρέχοντος έτους στις κάτωθι κατηγορίες είναι οι εξής:

  • Μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές: Σταθμοί ανεφοδιασμού EKO Bulgaria (Bουλγαρία)

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Πορτογαλία)

  • Ομοσπονδιακές οργανώσεις και ενώσεις: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (Ένωση οδικών μεταφορέων - Πολωνία)

  • Ιδρύματα: Shropshire Fire and Rescue Service (ΗΒ)

  • ΜΚΟ: Prague Mothers (Τσεχική Δημοκρατία)

  • Τοπικές αρχές (περιφερειακές και δημοτικές): Δήμος Linköpings (Σουηδία)

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar