Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1863

Bruxelles, den 2. december 2009

Trafiksikkerhed i Europa: en prioritet for det kommende årti

I 2008 omkom 39 000 europæiske borgere i trafikulykker. EU's mål om at halvere antallet af trafikdræbte inden 2010 (til 27 000 dødsfald) vil være vanskeligt at nå. Europa-Kommissionen afholder i dag en konference om resultaterne af den offentlige høring forud for udarbejdelsen af det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerhed 2011-2020. Mere end 400 interesserede parter med forskellig baggrund vil diskutere problemerne og den aktuelle trafiksikkerhedssituation i EU.

"Den offentlige høring og konferencen i dag bidrager til at udforme et klart og måleligt europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden for perioden 2011-2020. EU kan ikke slække på trafiksikkerheden – titusinder af menneskeliv står på spil hvert år. Dette handlingsprogram vil hjælpe os med fortsat at være krævende og beslutsomme i vores kamp mod trafikulykker. Det nye handlingsprogram vil også fokusere på centrale prioriteter som f.eks. ulykker på landeveje (som tegner sig for 60 % af det samlede antal trafikdræbte) og sårbare trafikanter såsom fodgængere, cyklister, motorcyklister og ældre mennesker", sagde kommissæren for transport, Antonio Tajani, ved konferencens åbning.

Kommissionen vil, når den har vurderet resultaterne af det nuværende europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden (2001—2010), offentliggøre resultaterne af den høring, der har fundet sted i de seneste måneder som bidrag til det næste handlingsprogram. Høringsprocessen har inddraget både eksperter og almindelige borgere med henblik på at indsamle ideer til fremtidige tiltag, der kan bidrage til at øge trafiksikkerheden i EU.

Debatten finder sted i form af paneldiskussioner med eksperter og plenarmøder med alle deltagere. Emnerne for den første paneldiskussion er køretøjers og infrastrukturers sikkerhed med fokus på sikkerheden for motorcykler, fremtidskøretøjer som f.eks. elbiler, energiøkonomisk kørsel og måder, hvorpå man kan tilpasse infrastruktur til forskellige grupper af trafikanter. Den anden paneldiskussion vedrører den rolle, borgerne kan spille for at øge trafiksikkerheden. Panelerne er sammensat af trafikofre, erhvervschauffører, offentlige myndigheder, færdselspolitiet, sårbare trafikanter som f.eks. fodgængere, cyklister og ældre mennesker samt repræsentanter for transportsektoren .

Desuden er der på Europa-webstedet i dag lanceret en ny websektion med oplysninger om trafiksikkerhed. Disse flersprogede brugervenlige websider vil indeholde omfattende oplysninger om trafiksikkerhed efter kategorier af trafikanter såsom bilister, motorcyklister, fodgængere og cyklister, med brug af piktogrammer og anden let forståelig information.

Næstformand i Kommissionen Antonio Tajani præsenterede også priserne for udmærkelse inden for trafiksikkerhed i 2009. Priserne uddeles inden for rammerne af det europæiske charter om trafiksikkerhed, som er et af Europa-Kommissionens initiativer, der udgør en trafiksikkerhedsplatform for virksomheder, sammenslutninger, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Deres fælles mål er at gennemføre konkrete foranstaltninger og udveksle oplysninger om bedste praksis for at løse de trafiksikkerhedsproblemer, de støder på. Det europæiske charter om trafiksikkerhed er et af tiltagene under det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerhed 2001—2010. Vinderne af priserne dette år for nedenstående kategorier er følgende:

  • Store og multinationale selskaber: EKO Fuel Stations Bulgaria (Bulgarien)

  • Små og mellemstore virksomheder: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugal)

  • Forbund og sammenslutninger: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (vognmandssammenslutning - Polen)

  • Institutioner: Shropshire Fire and Rescue Service (UK)

  • NGO: Prague Mothers ( Tjekkiet)

  • Lokale myndigheder (regioner og byer): Linköpings kommun (Sverige)

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar