Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1863

V Bruselu dne 2. prosince 2009

Bezpečnost silničního provozu v Evropě: priorita pro příští desetiletí

V roce 2008 zahynulo na evropských silnicích 39 000 osob. Cíle Evropské unie o polovinu snížit počet úmrtí v důsledku dopravních nehod do roku 2010 (27 000 mrtvých) bude obtížné dosáhnout. Evropská komise dnes pořádá konferenci věnovanou hodnocení výsledků veřejné konzultace, která předcházela vypracování Evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu 2011–2020. Více než 400 zúčastněných stran z různých oblastí budou diskutovat o problémech a o současné situaci bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii.

„Veřejná konzultace a dnešní konference přispějí k vypracování evropského akčního programu na období 2001–2020 s jasnými a měřitelnými cíli v oblasti bezpečnosti silničního provozu . Evropa si nemůže dovolit nedbalý přístup – ve hře jsou každoročně desítky tisíc životů. Tento akční program nám pomůže pokračovat v našem boji se silničními nehodami s velkou odhodlaností a přísností. Tento nový akční program se rovněž zaměří na hlavní priority, jako jsou silniční nehody na venkově (60 % z celkového počtu úmrtí) a na zranitelné uživatele silnic (pěší, cyklisty, motocyklisty a starší osoby)“, prohlásil při zahájení konference komisař pro dopravu Antonio Tajani.

Komise vyhodnotí současný Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu (2001–2010) a poté zveřejní výsledky konzultačního procesu, který proběhl v uplynulých měsících s cílem přispět k vypracování nového akčního p rogramu. Úkolem této konzultace, které se zúčastnili odborníci a široké publikum, bylo shromáždit nápady a úvahy týkající se příštích kroků, jež by mohly pomoci Evropské unii při posilování bezpečnosti silničního provozu.

Diskuse bude probíhat u kulatých stolů s odborníky a na plenárních zasedáních s všemi účastníky. První kulatý stůl se bude věnovat bezpečnosti vozidel a infrastruktur, přičemž bude zdůrazněna bezpečnost motocyklistů, vozidla budoucnosti (například elektrické vozy), ekologické řízení a způsoby, jak infrastruktury přizpůsobit různým kategoriím uživatelů silnic. Druhý kulatý stůl se bude zabývat rolí, kterou mohou hrát občané při posilování bezpečnosti silničního provozu. Účastníci kulatých stolů jsou z řad obětí dopravních nehod, profesionálních řidičů, zástupců veřejných orgánů a dopravní policie, zranitelných uživatelů silnic (chodců, cyklistů a starších osob), jakož i zástupců odvětví samotného.

Kromě toho byl dnes spuštěn nový oddíl na portálu EUROPA věnovaný bezpečnosti silničního provozu. Tyto mnohojazyčné a uživatelsky přívětivé internetové stránky budou pomocí piktogramů a jinými snadno srozumitelnými prostředky poskytovat rozsáhlé informace o bezpečnosti silničního provozu podle kategorie uživatelů (např. automobilisté, motocyklisté, chodci a cyklisté).

Místopředseda Tajani rovněž předal ocenění za výborné výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v roce 2009. Tato ocenění jsou součástí Evropské charty silničního provozu, iniciativy Evropské komise, která podnikům, sdružením, výzkumným institucím a veřejným orgánům poskytuje nástroj v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Společným cílem je provádět konkrétní opatření a sdílet osvědčené postupy, a řešit tak současné problémy v dané oblasti. Evropská charta silničního provozu je součástí Evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu 2001–2010. Seznam držitelů ocenění za rok 2009 podle kategorií:

  • Velké podniky a nadnárodní podniky: EKO Bulgaria EAD (Bulharsko)

  • Malé a střední podniky: Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Portugalsko)

  • Federace a sdružení: Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (Polsko)

  • Instituce: Shropshire Fire and Rescue Service (Spojené království)

  • Nevládní organizace: Pražské matky (Česká republika)

  • Místní celky (regiony a města): Linköpings kommun (Švédsko)

Další informace:

http://ec.europa.eu//road_safety/

http://www.erscharter.eu/


Side Bar