Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Bruselj, 1. decembra 2009

Evropska Komisija navdušena nad začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe

Lizbonska pogodba začne veljati danes, 1. decembra 2009. Ob tej priložnosti bodo portugalska vlada, švedsko predsedstvo in Evropska komisija v Lizboni skupaj priredili slovesnost. Komisija verjame, da nova pogodba državljanom prinaša pomembne nove ugodnosti in da bo za zdaj umirila razprave o institucijah. Tako bo lahko Evropska unija ves svoj trud vložila v gladek izhod iz gospodarske in finančne krize ter v uresničitev svoje strategije za bolj vzdržno rast do leta 2020.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Lizbonska pogodba vpenja državljane v središče evropskega projekta. Navdušen sem, da imamo ustrezne institucije za ukrepanje in smo v obdobju stabilnosti, da se lahko povsem posvetimo temu, kar je za državljane najpomembnejše.“

Lizbonska pogodba spreminja sedanji pogodbi EU in ES, a ju ne nadomešča. Uniji bo zagotovila pravni okvir in orodja, potrebna za spopadanje s prihodnjimi težavami in za odziv na potrebe državljanov.

Zagotovila bo, da bodo imeli evropski državljani več besede v zvezi z evropskimi zadevami, njihove temeljne pravice pa bodo zapisane v listini. EU bo bolje opremljena za izpolnitev pričakovanj na področjih energetike, podnebnih sprememb, čezmejnega kriminala in priseljevanja. Na mednarodni ravni bo imel njen glas več veljave.

Bistvene izboljšave pomenijo:

 • bolj demokratično, odprto in odgovorno Unijo – mnenja Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov se bodo pri odločitvah v EU bolj upoštevala, državljani pa bodo imeli pravico izvedeti, o čem njihovi ministri odločajo na ravni EU. Vsi evropski državljani bodo imeli priložnost vplivati na predlagane pravne akte EU;

 • bolj učinkovito Unijo – zahvaljujoč učinkovitemu in poenostavljenemu delovanju institucij. To vključuje hitrejše in doslednejše odločanje o pravnih in ureditvenih zadevah, s čimer bo Unije lažje ukrepala na področju boja proti kriminalu, terorizmu in trgovini z ljudmi;

 • več pravic za evropske državljane – vrednote in cilji EU bodo določeni jasneje kot kdaj koli prej, listina o temeljnih pravicah pa bo dobila enak pravni status kot pogodbe EU;

 • EU bo pomembnejši akter na svetovnem prizorišču – ustvarjeni so bili novi položaji, da bi bili različni deli zunanje politike EU, kot so diplomacija, varnost, trgovina in človekoljubna pomoč, bolj povezani med seboj.

S temi izboljšavami bo Unija sposobna uvajati spremembe ter zagotoviti več varnosti in blaginje evropskim državljanom ter povečati njihove možnosti za sooblikovanje globalizacije.

Deset primerov koristi, ki jih bodo imeli evropski državljani

 • pravica državljanov, da Komisijo zaprosijo za predlog nove pobude (evropska državljanska pobuda),

 • boljša zaščita državljanov zaradi novega statusa Listine o temeljnih pravicah,

 • diplomatska in konzularna zaščita za vse državljane EU med potovanjem in bivanjem v tujini,

 • vzajemna pomoč v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek, v Uniji, kot so poplave in gozdni požari,

 • nove možnosti obravnavanja čezmejnih učinkov energetske politike, civilna zaščita in boj proti resni čezmejni ogroženosti zdravja,

 • skupno ukrepanje pri obravnavanju kriminalnih združb, ki tihotapijo ljudi čez meje,

 • skupna pravila za preprečevanje iskanja najboljših pogojev za pridobitev azila z vlaganjem prošenj v različnih državah članicah,

 • zatiranje terorizma z zamrznitvijo sredstev,

 • več demokracije pri odločanju v EU (okrepljena vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov),

 • sposobnost zagotavljanja nujne finančne pomoči tretjim državam.

Prelomnice na poti k Lizbonski pogodbi:

 • junij 2007: Evropski svet dobi nalogo, da organizira medvladno konferenco o spremembi obstoječih temeljnih pogodb,

 • od julija do oktobra 2007: medvladna konferenca,

 • odobritev Pogodbe na neuradnem zasedanju Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2007,

 • 12. december 2007: predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije razglasijo Listino o temeljnih pravicah,

 • 13. december 2007: podpis nove pogodbe v Lizboni,

 • od decembra 2007 do novembra 2009: ratifikacija Pogodbe v vseh 27 državah članicah,

 • 1. december 2009: začetek veljavnosti pogodbe.

Besedilo Lizbonske pogodbe je na voljo na: http://europa.eu/lisbon_treaty .


Side Bar