Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1855

Bryssel 1. joulukuuta 2009

Komissio tyytyväinen Lissabonin sopimuksen voimaantuloon

Lissabonin sopimus tulee voimaan tänään 1. joulukuuta 2009. Sen kunniaksi Portugalin hallitus, EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsi ja Euroopan komissio järjestävät juhlatilaisuuden Lissabonissa. Komissio uskoo, että uusi perussopimus tuo merkittäviä uusia etuja kansalaisille ja rauhoittaa toimielimistä käytävää keskustelua ainakin lähitulevaisuudessa. Nyt Euroopan unioni voi keskittyä talous- ja rahoituskriisin voittamiseen ja vuoteen 2020 tähtäävän, vihreää kasvua edistävän strategian tukemiseen.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan Lissabonin sopimus asettaa kansalaiset Euroopan yhdentymishankkeen kannalta keskeiseen asemaan. ”Olen iloinen siitä, että meillä on nyt käytettävissämme oikeanlaiset toimintavälineet ja että tilanne on vakaa, niin että voimme keskittää kaiken energiamme niiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat eurooppalaisille tärkeimpiä”, toteaa Barroso.

Lissabonin sopimuksella muutetaan nykyisiä EU:n ja Euroopan yhteisön perussopimuksia korvaamatta niitä. Uusi sopimus antaa unionille välttämättömät oikeudelliset puitteet ja välineet tulevien haasteiden kohtaamiseen ja kansalaisten vaatimuksiin vastaamiseen.

Lissabonin sopimuksella varmistetaan, että EU:n kansalaisilla on sanansa sanottavana EU-asioissa ja että kansalaisten perusoikeudet vahvistetaan peruskirjassa. Jatkossa EU kykenee paremmin vastaamaan odotuksiin, jotka liittyvät energiaan, ilmastonmuutokseen, kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan ja maahanmuuttoon. Lisäksi EU:n painoarvo kansainvälisellä näyttämöllä kasvaa.

Sopimus tuo mukanaan seuraavat keskeiset uudistukset:

 • Demokraattisuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus lisääntyvät EU:ssa – Euroopan parlamentilla ja jäsenvaltioiden parlamenteilla on suurempi sananvalta EU:n päätöksentekoon, ja kansalaiset saavat oikeuden tietää, mitä heidän jäsenvaltionsa ministerit päättävät EU:n tasolla. Kaikki eurooppalaiset saavat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa uusiin lainsäädäntöehdotuksiin.

 • EU:n toiminta tehostuu – Toimielimet ovat jatkossa tehokkaampia ja virtaviivaisempia. Päätöksenteko mm. oikeusasioissa nopeutuu ja yhdenmukaistuu. EU pystyy paremmin torjumaan rikollisuutta, terrorismia ja ihmiskauppaa.

 • Eurooppalaisten oikeudet lisääntyvät – EU:n arvot ja tavoitteet esitetään perussopimuksessa entistä täsmällisemmin. Perusoikeuskirja saa saman oikeudellisen aseman kuin EU:n varsinaiset perussopimukset.

 • EU:n asema globaalina vaikuttajana korostuu – Uusien virkojen ansiosta EU lisää johdonmukaisuutta ulkopolitiikkansa eri osa-alueilla (diplomatia, turvallisuus, kauppa, humanitaarinen apu).

Näin EU pystyy saamaan aikaan muutoksia, lisäämään eurooppalaisten turvallisuutta ja vaurautta sekä antamaan heille keinot vastata globalisaation haasteisiin.

Miten eurooppalaiset hyötyvät Lissabonin sopimuksesta — 10 esimerkkiä:

 • Kansalaisilla on oikeus kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia uusiksi aloitteiksi (”kansalaisaloite”).

 • Kansalaisten suoja lisääntyy perusoikeuskirjan uuden oikeudellisen aseman myötä.

 • Kaikki EU:n kansalaiset ovat oikeutettuja diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun ulkomailla matkustaessaan ja asuessaan.

 • Jäsenvaltiot auttavat toisiaan EU:n alueella tapahtuvien, ihmisten aiheuttamien katastrofien tai luonnononnettomuuksien, kuten tulvien ja metsäpalojen, yhteydessä.

 • EU:lla on paremmat mahdollisuudet vastata energiapolitiikkaan, pelastuspalveluun ja rajatylittävien vakavien terveysuhkien torjumiseen liittyviin kansainvälisiin haasteisiin.

 • Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä pysäyttääkseen rikollisryhmät, jotka salakuljettavat ihmisiä rajojen yli.

 • EU:n yhteisillä säännöillä pyritään estämään turvapaikkakeinottelu, jossa turvapaikanhakijat jättävät useita hakemuksia eri jäsenvaltioihin.

 • EU torjuu terrorismia jäädyttämällä terroristien varoja.

 • Demokratia lisääntyy EU:n päätöksenteossa (Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on entistä vahvempi rooli).

 • EU voi antaa pikaisesti taloudellista apua unionin ulkopuolisille maille.

Lissabonin sopimuksen merkkipaalut:

 • Kesäkuu 2007: Eurooppa-neuvosto antaa hallitustenväliselle konferenssille tehtäväksi perussopimusten muuttamisen.

 • Heinä-lokakuu 2007: hallitustenvälinen konferenssi

 • Sopimus hyväksytään Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa 18. ja 19. lokakuuta 2007.

 • 12. joulukuuta 2007: Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat antavat julistuksen perusoikeuskirjasta.

 • 13. joulukuuta 2007: Lissabonin sopimus allekirjoitetaan.

 • Joulukuu 2007 – marraskuu 2009: kaikki 27 jäsenvaltiota ratifioivat sopimuksen.

 • 1. joulukuuta 2009: sopimus tulee voimaan.

Lissabonin sopimus on saatavissa seuraavalla verkkosivustolla: http://europa.eu/lisbon_treaty/


Side Bar