Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/184

Bryssel den 29 januari 2009

Kommissionen fortsätter att bevaka att direktivet om tryggad elförsörjning genomförs

I dag riktade kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige med anledning av att landet inte hade anmält några nationella genomförandeåtgärder för direktivet om tryggad elförsörjning. Kommissionen bekräftar sin avsikt att följa upp hur lagstiftningen om den inre marknaden för energi genomförs och framhåller särskilt betydelsen av försörjningstrygghet inom elsektorn.

I november 2008 sände kommissionen motiverade yttranden till Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Tjeckien och Österrike som inte hade anmält några nationella genomförandebestämmelser för direktiv 2005/89/EG[1], och i dag överlämnade den ytterligare ett till Sverige. Kommissionen anser inte att Sverige har fullgjort sin skyldighet att genomföra elförsörjningsdirektivet endast genom att översända ett lagförslag.

Det motiverade yttrandet är det andra steget i överträdelseförfarandet. Sverige har nu två månader på sig för att följa det motiverade yttrandet. Om inte så sker kan kommissionen därefter besluta att överlämna ärendet till EG-domstolen.


[1] EUT L 33, 4.2.2006.


Side Bar