Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1846

Briuselis, 2009 m. lapkričio 30 d.

Lietuvoje 480 elektros įrangos įmonių darbuotojų gaus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramą

Šiandien Europos Komisija patvirtino Lietuvos paraišką suteikti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą. Paraiška bus nusiųsta Europos Parlamentui ir Tarybai, kurie turės pritarti lėšų išmokėjimui. Pastariesiems pritarus, prašytieji 258 163 eurai padės 480 darbuotojų, kurie atleisti iš elektros įrangos gamintojos AB „Snaigė“ ir dviejų jos tiekėjų: UAB „Jugos kabeliai“ ir UAB „Hoda“.

Už užimtumą atsakingas ES Komisijos narys Vladimíras Špidla teigė: „Lietuvos elektros įrangos pramonės eksportas gerokai sumažėjęs ir jos darbuotojai patiria sunkumų. Džiaugiuosi, kad šiandienos sprendimas padės šiems darbuotojams grįžti į darbo rinką, nes jie įgis galimybių gerinti įgūdžius“.

Lietuvos p araiška susijusi su 651 iš elektros įrangos gamintojos AB „Snaigė“ ir dviejų jos tiekėjų atleistu darbuotoju. Jie atleisti dėl to, kad dėl dabartinės ekonomikos krizės staigiai sumažėjo šaldytuvų ir šaldymo įrangos paklausa. Nuo 2008 m. vidurio apie 97 proc. gaminių eksportuojančios (daugiausia į ES, Europos ekonominę erdvę, Ukrainą ir Moldovą) „Snaigės“ pardavimai ES ir kitose Europos šalyse sumažėjo daugiau negu 80 proc.

EGF finansinė pagalba skirta 480 atleistų darbuotojų, kurie patiria didžiausių sunkumų mėgindami grįžti į darbo rinką. EGF paramos paketas padės darbuotojams sukurti individualius įsidarbinimo planus, ieškoti darbo, mokytis ir persikvalifikuoti, taip pat bus skatinamas verslumas, teikiama pagalba atleistiems asmenims įsidarbinti, rengiami mokymai ir skiriamos išmokos ieškantiesiems darbo.

Bendros apskaičiuotos paketo išlaidos yra apie 397 175 eurų, iš kurių ES paprašyta skirti 258 163 eurų.

Alytuje, kuriame įkurta „Snaigė“, iš darbo jau atleista daug žmonių – daugiausia tekstilės sektoriuje. EGF parama jau skirta iš įmonės „Alytaus tekstilė“ 2008  m. atleistiems darbuotojams, siekiant padėti jiems grįžti į darbo rinką (taip pat žr.  IP/08/1244 ).

Pagrindiniai faktai

Nuo 2007  m. sausio mėn., kai EGF pradėjo veikti, gautos 34 paraiškos: iš viso 226 mln. eurų daugiau negu 41 000 darbuotojų padėti. EGF gautos paraiškos susijusios su šiais sektoriais: automobilių (Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Austrija, Vokietija ir Švedija); tekstilės (Italija, Malta, Lietuva, Portugalija, Ispanija ir Belgija); mobiliųjų telefonų (Suomija ir Vokietija); buitinių prietaisų (Italija); kompiuterių (Airija); mašinų ir elektronikos (Danija); orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros (Airija); krištolo (Airija); keramikos (Ispanija); statybos (Nyderlandai ir Lietuva); dailidžių ir stalių dirbinių (Ispanija); elektros įrangos (Lietuva) ir baldų (Lietuva). Iš pirminių ataskaitų apie pirmuosius atvejus, kuriems skirta EGF parama, matyti, kad darbuotojams labai padėta išlikti darbo rinkoje ir rasti naujus darbus.

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba įkūrė EGF 2006 m. pabaigoje, šis fondas buvo skirtas padėti žmonėms, kurie netenka darbo dėl globalizacijos. 2009 m. birželio mėn. EGF taisyklės peržiūrėtos, siekiant padaryti šį fondą reikšmingesne ankstyvos intervencijos priemone. Šis fondas yra Europos atsako į finansų ir ekonomikos krizę dalis. Peržiūrėtas EGF reglamentas įsigaliojo liepos 2 d. ir taikomas visoms paraiškoms, gautoms po 2009 m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos

EGF interneto svetainė

http://ec.europa.eu/egf

Vaizdo naujienos:

Europa kovoja su krize. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui suteikta nauja prasmė

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Prisitaikymas prie globalizacijos. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Užsisakykite el. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį biuletenį apie užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar