Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1842

Bryssel den 30 november 2009

116 006 : Brottsoffer

116 117 : Icke-akuta sjukvårdstjänster

EU-kommissionen reserverar telefonnummer för brottsoffer och sjukvårdsupplysning i EU

Hur kan brottsoffer få hjälp i EU? Vart ska man ringa om man behöver råd när man blir sjuk? Sådana här nya telefonnummer bör finnas inom kort i hela EU tack vare ett beslut som EU-kommissionen har fattat i dag. Två nya ”116”-nummer reserveras för tjänster av samhälleligt värde. Telefonnumren 116 006 och 116 117 reserveras för brottsoffer och för sjukvårdsupplysning i hela EU.

Människor är som mest sårbara när de är på resa och Europaövergripande telefonnummer kan verkligen vara till hjälp om något oförutsett skulle inträffa. När de två telefonnumren tas i bruk i alla EU-länderna vet man vart man kan vända sig om man råkar ut för ett brott eller är i behov av sjukvårdsupplysning. Jag uppmanar EU:s medlemsländer att inrätta de nya telefonnumren så snart som möjligt och att göra vad de kan för att uppmuntra olika organisationer att på ett effektivt sätt tillhandahålla dessa tjänster ”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor.

Med telefonnumret 116 006 ska brottsoffer kunna få information om vilka rättigheter de har och hur de ska tillämpa dem, de ska kunna få känslomässigt stöd och underrättas om vilka organisationer som kan ge mer hjälp. Hit kan man vända sig för att få information bl.a. om den lokala polisen och straffrättsliga förfaranden, om vilka möjligheter man har att få ersättning och om man har frågor som gäller försäkringar.

Till sjukvårdsupplysningen (116 117) ska man kunna vända sig om man inte är akut sjuk, speciellt på kvällar och helger. Syftet är att den som ringer ska kunna få kontakt med kvalificerad telefonrådgivning eller läkare som per telefon kan ge medicinska råd eller hjälp om personen t.ex. inte kan nå sin vanliga husläkare.

Kommissionens beslut som antogs i dag bygger vidare på EU:s beslut från 2007 om 116-nummer ( IP/07/346 ), där tre andra telefonnummer reserveras för hela EU för tjänster av samhälleligt värde: 116 000 för försvunna barn , 116 111 för jourtelefon för barn och 116 123 för känslomässigt stöd ( IP/09/276 ).

Med dagens beslut måste EU-länderna se till att de nationella telekommyndigheterna kan tilldela de två nya telefonnumren från och med den 15 april 2010. Det är upp till de relevanta nationella organisationerna att ansöka om telefonnumren och ta dem i bruk.

Bakgrund

I juli 2006 föreslog EU-kommissionen att ett gemensamt telefonnummer skulle reserveras för rapportering av saknade barn (116 000) och att ett annat skulle reserveras för barn som behöver hjälp (116 111), detta som en del av en samordnad EU-strategi för barnets rättigheter( IP/06/927 ). Den 15 februari 2007 och den 29 oktober 2007 beslutade kommissionen att telefonnumren 116 000 och 116 111 (samt 116 123 för känslomässigt stöd) skulle reserveras i alla EU-länder ( IP/07/188 ). Enligt beslutet är EU-länderna skyldiga att göra ”116-nummer” tillgängliga, men inte att tilldela numren till en tjänsteleverantör eller säkerställa tillhandahållandet av tjänsterna.

Dagens ändringsbeslut finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Ytterligare upplysningar om 116

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar