Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1842

Bruselj, 30. novembra 2009

116 006: Žrtve kaznivih dejanj

116 117: Zdravstvena pomoč za primere, ki niso smrtno nevarni

Evropska k omisija za področje Evrope rezervirala telefonski številki za žrtve kaznivih dejanj in zdravstveno pomoč za primere, ki niso smrtno nevarni

Kakšne pomoči so žrtve kaznivih dejanj deležne v Evropski uniji? Koga lahko državljani EU pokličejo, kadar potrebujejo zdravstveno pomoč ali nasvete v primerih, ki niso smrtno nevarni ? Na podlagi odločbe, ki jo je danes sprejela Evropska komisija, naj bi bili novi telefonski številki za pomoč kmalu na voljo v celotni EU. Komisija je rezervirala dve novi številki „116“ za storitve družbenega pomena. Po vsej EU bo telefonska številka 116 006 namenjeni žrtvam kaznivih dejanj, številka 116 117 pa državljanom, ki potrebujejo zdravstveno pomoč za primere, ki niso smrtno nevarni.

„Ljudje so najbolj ranljivi zunaj domačega okolja in številke za pomoč, ki se uporabljajo na celotnem področju Evrope, so zelo pomembne v primerih, ko nastopijo težave. Danes rezervirani številki bosta, ko se bosta začeli uporabljati v vseh državah EU, ponudili podporo ljudem, ki so bili žrtve kaznivih dejanj ali potrebujejo zdravstveno pomoč za primere, ki niso smrtno nevarni ,“ je izjavila evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. „ Države članice spodbujam, naj novi številki čim prej dajo na voljo uporabnikom in v največji možni meri spodbudijo organizacije, ki lahko navedene storitve zagotavljajo, k njihovi uspešni uporabi.

Na številki 116 006 bodo žrtve kaznivih dejanj lahko dobile informacije o svojih pravicah in kako jih lahko uveljavijo, ponujena jim bo čustvena podpora, dobile pa bodo tudi informacije o organizacijah, na katere se lahko obrnejo. Številka bo enotna dostopna točka, na kateri bodo kličoči dobili informacije o lokalnih policijskih postopkih in postopkih kazenskega prava, možnostih za odškodnino in zavarovanje ter informacije o drugih virih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Na številki za zdravstveno pomoč za primere, ki niso smrtno nevarni (116 117) , bodo kličoče usmerili na ustrezno zdravstveno pomoč v nujnih, vendar ne smrtno nevarnih primerih, in sicer zlasti zunaj običajnega delovnega časa, ob koncih tedna in ob javnih praznikih. S kličočim bo govoril izurjen telefonist ali ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje, ki lahko med klicem nudi zdravniško pomoč ali nasvete, zlasti kadar se kličoči ne more obrniti na osebo, ki mu običajno nudi zdravniško pomoč.

Danes sprejeta odločba Komisije je nadgradnja odločbe EU iz leta 2007 o številki 116 ( IP/07/346 ), s katero so bile rezervirane še tri številke za celotno EU za storitve družbenega pomena: 116 000 za pogrešane otroke , 116 111 za otroke v stiski in 116 123 za pomoč v duševni stiski .

V skladu z današnjo odločbo morajo države članice EU zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi za telekomunikacije navedeni številki lahko začeli dodeljevati s 15. aprilom 2010. Za številki bodo lahko zaprosile ustrezne nacionalne organizacije, ki bodo tudi zagotovile njihovo delovanje.

Ozadje:

Evropska komisija je kot del usklajene strategije EU o pravicah otrok ( IP/06/927 ) julija 2006 predlagala, da se za prijavo pogrešanih otrok rezervira skupna številka (116 000) ter ločena številka (116 111), na katero lahko pokličejo otroci v stiski. Komisija je 15. februarja 2007 sprejela odločbo o rezervaciji številke 116 000 v vseh državah članicah EU, 29. oktobra 2007 pa odločbo o rezervaciji številke 116 111 (in številke 116 123 za pomoč v duševni stiski) ( IP/07/188 ). Odločba od držav EU zahteva, da so „številke 116“ dostopne, vendar jih ne zavezuje k dodelitvi številk ponudnikom storitev, da bi zagotovile njihovo delovanje.

Današnja odločba o spremembi je na volji na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Dodatne informacije o številkah:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar