Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1842

V Bruseli 30. novembra 2009

116 006 : obete trestných činov

116 117 : služby nenúdzovej zdravotnej pomoci

Európska k omisia vyhradila telefónne čísla pre obete trestných činov a nenúdzové zdravotné horúce linky v Európe

Ako sa môžu obete trestných činov v EÚ dovolať pomoci? Komu by mali volať občania EÚ, ak potrebujú nenúdzovú zdravotnú pomoc alebo radu? Vďaka rozhodnutiu, ktoré dnes prijala Európska komisia, by nové linky pomoci, ako sú tieto, čoskoro mali byť dostupné v celej EÚ. Rozhodnutím sa vyhradzujú dve nové „čísla 116“ (čísla začínajúce sa číslicami 116) pre služby sociálnej hodnoty. Čísla liniek pomoci 116 006 a 116 117 budú vyhradené pre obete trestných činov a pre občanov volajúcich služby nenúdzovej zdravotnej pomoci v celej EÚ.

„Ľudia sú najzraniteľnejší, keď sa ocitnú mimo domova, a ak začnú mať problémy, celoeurópske čísla im môžu naozaj pomôcť. Obe čísla, ktoré dnes boli vyhradené, budú po tom, ako začnú fungovať vo všetkých krajinách EÚ, pomáhať ľuďom s problémami, ktorí sa stanú obeťami trestného činu alebo budú potrebovať nenúdzovú zdravotnú pomoc,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie. „Vyzývam členské štáty, aby čo najskôr sprístupnili nové čísla a maximálne podporili organizácie schopné efektívne poskytovať tieto služby pri ich účinnom zavádzaní.“

Na čísle 116 006 budú obetiam trestných činov pomáhať tým, že ich budú informovať o ich právach a poradia im, ako ich môžu využiť, pričom im poskytnú emocionálnu podporu, a zároveň ich nasmerujú na príslušné organizácie. V rámci spoločného kontaktného miesta budú poskytovať informácie o miestnej polícii a justičných postupoch, možnostiach odškodnenia a záležitostiach súvisiacich s poistením, ako aj o iných zdrojoch pomoci pre obete trestných činov.

Telefonická služba nenúdzovej zdravotnej pomoci (116 117) bude volajúcich informovať, kde môžu hľadať zdravotnú pomoc v naliehavých, ale nie život ohrozujúcich prípadoch, obzvlášť mimo bežných ordinačných hodín, cez víkend alebo počas sviatkov. Cieľom je prepojiť volajúceho na skúseného operátora alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže na požiadanie poskytnúť zdravotnú pomoc alebo radu, najmä v prípade, keď je zdroj zvyčajnej zdravotnej pomoci pre volajúceho neprístupný.

Rozhodnutím, ktoré Komisia dn es prijala, sa rozširuje rozhodnutie EÚ z roku 2007 o číslach začínajúcich sa číslicami 116 ( IP/07/346 ) , v ktorom sa vyhradili v rámci celej EÚ tri ďalšie čísla pre služby sociálnej hodnoty: 116 000 pre horúcu linku pre nezvestné deti , 116 111 pre linky pomoci pre deti a 116 123 pre linky dôvery (emocionálnej podpory) ( IP/09/276 ) .

Podľa dnešného rozhodnutia musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby tieto dve nové čísla mohli vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány prideľovať od 15. apríla 2010. O čísla majú požiadať a prevádzkovanie služieb zabezpečiť príslušné vnútroštátne organizácie.

Kontext:

V júli 2006 Európska komisia navrhla, aby sa vyhradilo spoločné telefónne číslo na nahlasovanie nezvestných detí (116 000) a ďalšie číslo, na ktoré by mohli zavolať deti, ktoré hľadajú pomoc (116 111), ako súčasť koordinovanej stratégie EÚ v  otázkach práv dieťaťa ( IP/06/927 ) . V dňoch 15. februára 2007 a 29. októbra 2007 sa Komisia rozhodla vyhradiť čísla 116 000 a 116 111 (ako aj číslo 116 123 pre linky dôvery vo všetkých členských štátoch EÚ ( IP/07/188 ) . Na základe tohto rozhodnutia musia všetky štáty EÚ verejne sprístupniť „čísla 116", nie sú však povinné prideliť ich poskytovateľovi služieb alebo zabezpečiť poskytovanie služieb.

Dnešné rozhodnutie obsahujúce zmeny a doplnenia je dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Ďalšie informácie o „číslach 116“:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar