Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1842

Brussel, 30 november 2009

116 006 : Slachtoffers van criminaliteit

116 117 : Niet-spoedeisende medische hulp

Europese Commissie stelt telefoonnummers beschikbaar voor slachtoffers van criminaliteit en mensen die niet-spoedeisende medische hulp nodig hebben in Europa

Hoe kunnen slachtoffers van criminaliteit hulp krijgen in de EU? Wie moeten EU-burgers contacteren als zij niet-spoedeisende medische hulp of advies nodig hebben? Dankzij een besluit dat de Europese Commissie vandaag heeft genomen, komen nieuwe hulplijnen zoals deze binnenkort in de hele EU beschikbaar. De Commissie stelt twee nieuwe “116”-nummers beschikbaar voor diensten van maatschappelijk belang. De hulplijnnummers 116 006 en 116 117 zullen worden voorbehouden voor slachtoffers van criminaliteit en voor burgers in de hele EU die telefonisch contact willen opnemen met medische diensten voor niet-spoedeisende hulp.

Mensen zijn het meest kwetsbaar wanneer ze weg van huis zijn en deze Europese nummers kunnen een echt verschil maken wanneer de dingen verkeerd lopen. De twee nummers die vandaag beschikbaar worden gesteld zullen, wanneer ze operationeel worden in alle EU-landen, mensen in moeilijkheden hulp bieden wanneer ze het slachtoffer worden van criminaliteit of wanneer ze niet-spoedeisende medische hulp nodig hebben, " aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. " Ik verzoek de lidstaten met klem de nieuwe nummers zo snel mogelijk beschikbaar te maken en alles in het werk te stellen opdat organisaties die deze diensten doelmatig kunnen verstrekken ervoor kunnen zorgen dat deze nummers operationeel worden.

Het nummer 116 006 zal slachtoffers van criminaliteit helpen door hen op de hoogte te brengen van hun rechten en de wijze waarop ze deze kunnen doen gelden, psychische bijstand tebieden en slachtoffers door te verwijzen naar specifieke organisaties. Dit centrale toegangsnummer verschaft informatie over de procedures van de plaatselijke politie en gerechtelijke instanties, mogelijkheden voor schadevergoeding en verzekeringsaangelegenheden en andere hulpinstanties die slachtoffers van criminaliteit kunnen helpen.

Het nummer voor niet-spoedeisende medische hulp (116 117) zal oproepers doorverwijzen naar medische bijstand wanneer de nood hoog is maar niet levensbedreigend, met name buiten de gewone kantooruren, tijdens het weekend of op feestdagen. Het is de bedoeling de oproeper te verbinden met een geschoold telefonist of een gekwalificeerde arts die telefonisch medische bijstand of advies kan verstrekken, met name wanneer de medische bijstand waarop de oproeper normaal gesproken een beroep doet, niet beschikbaar is.

Het door de Commissie vandaag vastgestelde besluit sluit aan op het besluit van de EU van 2007 over 116-nummers ( IP/07/346 ), waarbij drie andere nummers in de EU beschikbaar worden gesteld voor diensten van maatschappelijk belang: het nummer 116 000 voor de telefonische hulplijn voor vermiste kinderen , het nummer 116 111 voor de telefonische hulp waar kinderen assistentie kunnen vragen en het nummer 116 123 voor telefonische hulplijnen voor psychische bijstand ( IP/09/276 ).

Krachtens het besluit van vandaag moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de twee nieuwe nummers met ingang 15 april 2010 door de nationale regelgevende instanties kunnen worden toegewezen. Het is aan de desbetreffende nationale organisaties om de nummers aan te vragen en in gebruik te nemen.

Achtergrond :

In juli 2006 stelde de Europese Commissie als onderdeel van een gecoördineerde EU-strategie over de rechten van het kind voor een gemeenschappelijk telefoonnummer beschikbaar te stellen waar kinderen als vermist kunnen worden opgegeven (116 000) en een ander nummer dat kinderen kunnen bellen wanneer ze hulp nodig hebben (116 111) ( IP/06/927 ). Op respectievelijk 15 februari 2007 en 29 oktober 2007 heeft de Commissie besloten in alle EU-lidstaten de nummers 116 000 en 116 111 daarvoor voor te behouden (evenals het nummer 116 123 voor de telefonische hulplijn voor psychische bijstand).( IP/07/188 ). Op grond van dit besluit moeten de EU-landen de “116”-nummers beschikbaar te stellen hoewel zij niet verplicht zijn de nummers toe wijzen aan een aanbieder van een hulpdienst of zelf voor deze diensten hoeven te zorgen.

Het vandaag bekendgemaakte wijzigingsbesluit kan worden geraadpleegd op : http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Verder informatie over 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar