Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1842

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

116 006 : Noziegumu upuri

116 117 : Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienesti

Eiropas Komisija rezervē numurus palīdzības tālruņiem, kas domāti noziegumu upuriem un nesteidzamajai medicīniskajai palīdzībai

Kā noziegumos cietušie var saņemt palīdzību ES? Kur ES iedzīvotājiem jāzvana, ja nepieciešama nesteidzamā medicīniskā palīdzība vai konsultācija? Drīz visā ES būs pieejami šādi palīdzības tālruņi, par ko Eiropas Komisija šodien pieņēma attiecīgu lēmumu. Divi jauni "116" numuri rezervēti pakalpojumiem ar sociālo vērtību. Palīdzības dienestu tālruņu numurus 116 006 un 116 117 visā Eiropas Savienībā atvēlēs noziegumu upuriem un iedzīvotājiem, kas zvana nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienestiem.

"Projām no mājām ļaudis ir sevišķi neaizsargāti, un, kad piemeklē nelaime, šie visā Eiropā pieejamie tālruņa numuri var izrādīties ļoti no svara. Kad šodien rezervētie tālruņa numuri sāks darboties visās ES valstīs, tie būs atbalsts cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās — noziegumu upuriem vai tiem, kam nepieciešama nesteidzama medicīniskā palīdzība ," sacīja Viviāna Redinga, par telesakariem atbildīgā ES komisāre. " Es aicinu dalībvalstis gādāt par to, lai jaunie numuri būtu pieejami pēc iespējas ātrāk, un darīt visu iespējamo, lai tos lietderīgi izmantotu organizācijas, kas var efektīvi nodrošināt šos pakalpojumus. "

Numurs 116 006 palīdzēs noziegumu upuriem  — zvanot pa šo tālruni, viņi varēs saņemt informāciju par savām tiesībām un to izmantošanu, emocionālo atbalstu un ziņas par to, kurās organizācijās vērsties. Tas būs kā vienots piekļuves punkts, kas noziegumu upuriem sniegs informāciju par vietējo policiju un tiesvedību, iespējām saņemt kompensāciju, apdrošināšanu un citiem palīdzības avotiem.

Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests (116 117) informēs zvanītājus, kur var saņemt medicīnisko palīdzību, ja vajadzība ir steidzama, tomēr neapdraud dzīvību, jo īpaši ārpus darbalaika, nedēļas nogalēs vai svētku dienās. Mērķis ir savienot zvanītāju ar kvalificētu dispečeru vai praktizējošu ārstu, kas varētu sniegt medicīnisku palīdzību vai konsultāciju pēc izsaukuma, jo īpaši gadījumos, kad zvanītājam nav iespējams vērsties pēc medicīniskās palīdzības parastā kārtā.

Šodien pieņemtā Komisijas lēmuma pamatā ir 2007. gada lēmums par "116 numuriem" ( IP/07/346 ), ar kuru trīs citi tālruņa numuri ES mērogā rezervēti pakalpojumiem ar sociālo vērtību: 116 000  — pazudušo bērnu diennakts tālruņa numurs , 116 111  — bērnu palīdzības tālrunis un 116 123  — emocionālā atbalsta numurs ( IP/09/276 ).

Šodien pieņemtajā lēmumā paredzēts, ka ES valstīm jāgādā par to, lai nacionālie telesakaru regulatori šos divus jaunos numurus varētu piešķirt no 2010. gada 15. aprīļa. Attiecīgo valsts organizāciju ziņā būs pieteikties uz šiem numuriem un nodrošināt to darbību.

Vispārīga informācija

2006. gada jūlijā Eiropas Komisija ierosināja rezervēt kopīgu tālruņa numuru ziņošanai par pazudušiem bērniem (116 000) un citu numuru, pa kuru var zvanīt bērni, kam vajadzīga palīdzība (116 111). Tā ir daļa no ES saskaņotās stratēģijas bērna tiesību aizsardzībai ( IP/06/927 ). Attiecīgi 2007. gada 15. februārī un 2007. gada 29. oktobrī Komisija nolēma rezervēt numurus 116 000 un 116 111 (kā arī 116 123 emocionālā atbalsta dienestiem) visās ES dalībvalstīs ( IP/07/188 ). Ar šo lēmumu ES dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums darīt publiski pieejamus „tālruņa numurus 116”, tomēr to pienākums nav šos numurus piešķirt pakalpojumu sniedzējam vai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

Šodien pieņemtais grozošais lēmums ir pieejams

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Sīkā ka informācija par numuriem 116

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar