Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1842

Brüssel, 30. november 2009

116 006 : kuriteoohvrid

116 117 : arstinõuande valveteenus

Euroopa Komisjon reserveerib telefoninumbrid kuriteoohvritele ja arstinõuande valveteenusele

Kuhu peavad kuriteoohvrid Euroopa Liidus abi saamiseks pöörduma? Kellele peaks Euroopa Liidu kodanik helistama, kui tal on vaja tavalist arstiabi või nõuannet, mitte kiirabi? Tänu Euroopa Komisjoni täna vastu võetud otsusele peaksid sellised abitelefonid varsti terves Euroopa Liidus olemas olema. Otsusega reserveeritakse sotsiaalse väärtusega teenustele kaks uut 116-ga algavat numbrit. Abitelefonide numbrid 116 006 ja 116 117 reserveeritakse kõikjal Euroopa Liidus kuriteoohvritele ja arstinõuande valveteenuse vajajatele.

„Kodust eemal olles on inimesed palju kaitsetumad ja häda korral võib nendest Euroopa piires samadest numbritest suurt abi olla. Kui täna reserveeritud kaks numbrit kõikides ELi riikides tööle hakkavad, saavad hädasolijad sealt abi, olgu nad siis kuriteoohvrid või vajagu tavalist arstiabi,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Soovitan liikmesriikidel uued numbrid kättesaadavaks teha nii kiiresti kui võimalik ja leida kähku organisatsioonid, kes suudaksid neid teenuseid kvaliteetselt pakkuda.”

Telefoninumbril 116 006 aidatakse kuriteoohvreid – neid teavitatakse, millised on nende õigused ja kuidas neid õigusi saab kasutada, pakutakse emotsionaalset tuge ja juhatatakse nad edasi vastavate abiorganisatsioonide juurde. Sellel telefoninumbril helistades saab ühest kohast kätte kogu info kohalike politseitoimingute ja kriminaalmenetluse kohta, hüvitise ja kindlustuse võimaluste kohta ja teiste allikate kohta, kust kuriteoohvrid võiksid abi saada.

Arstinõuande valveteenuse telefoninumbril 116 117 helistades saab abivajaja arstilt nõu küsida, kui tal ei ole vaja kiirabi, vaid tavalist arstiabi, eriti väljaspool tööaega, nädalavahetusel või pühade ajal. Eesmärgiks on ühendada helistaja professionaalse dispetšeri või kvalifitseeritud meditsiinitöötajaga, kes saaks telefoni teel anda abi või nõu, eriti siis, kui helistajal ei ole parasjagu võimalik pääseda oma tavapärase arsti juurde.

Täna vastu võetud komisjoni otsus põhineb Euroopa Liidu otsusel numbriga 116 algavate telefoninumbrite kohta ( IP/07/346 ), millega reserveeriti kogu Euroopa Liidus kolm muud numbrit sotsiaalse väärtusega teenustele. Telefon 116 000 on kadunud laste otsimise abitelefon , telefon 116 111 on laste abitelefon ja telefon 116 123 on emotsionaalset tuge pakkuv abitelefon ( IP/09/276 ).

Tänase otsusega peavad ELi liikmesriigid tagama, et riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused saaksid need numbrid eraldada alates 15. aprillist 2010. Iga riigi vastavad organisatsioonid võivad neid numbreid taotleda ja neid teenuseid pakkuda.

Taust:

2006. aasta juulis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku reserveerida ühine telefoninumber kadunud laste otsimiseks (116 000) ja teine number selleks, et abi vajavad lapsed saaksid sinna helistada (116 111). Ettepanek oli osa Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamisest ( IP/06/927 ). 15. veebruaril 2007 ja 29. oktoobril 2007 otsustas komisjon reserveerida kõikides ELi liikmesriikides vastavalt numbrid 116 000 ja 116 111 ja lisaks numbri 116 123 emotsionaalset tuge pakkuvale abitelefonile ( IP/07/188 ). Otsusega kohustatakse ELi riike muutma 116-ga algavad numbrid kättesaadavaks, kuid riigid ei ole kohustatud numbreid kindlatele teenusepakkujatele määrama ega tagama teenuse osutamist.

Tänase muutmisotsuse leiate järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Lisateave 116-ga algavate numbrite kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar