Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1842

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009

116006 : Θύματα εγκληματικών ενεργειών

116117 : Μη επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύει τηλεφωνικούς αριθμούς για θύματα εγκληματικών πράξεων και για μη επείγοντα ιατρικά περιστατικά στην Ευρώπη

Π ώς είναι δυνατόν τα θύματα εγκληματικών πράξεων να λάβουν βοήθεια στην ΕΕ; Ποιόν πρέπει να καλέσουν οι πολίτες της ΕΕ αν χρειάζονται μη επείγουσα ιατρική βοήθεια ή συμβουλή; Παρόμοιες νέες τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας θα διατεθούν σύντομα ανά την ΕΕ χάρις σε απόφαση που έλαβε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την απόφαση δεσμεύονται δύο νέοι αριθμοί της σειράς «116» για υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας 116006 και 116117 δεσμεύονται για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και για τους πολίτες που καλούν μη επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες ανά την Ευρώπη.

«Οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι όταν είναι μακριά από την πατρίδα τους, και οι πανευρωπαϊκοί αριθμοί μπορούν να αποδειχθούν σωτήριοι όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Οι δύο αριθμοί που δεσμεύτηκαν σήμερα, όταν θα λειτουργήσουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα εξασφαλίσουν στήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εάν είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών ή χρειάζονται μη επείγουσα ιατρική βοήθεια» , δήλωσε η κ. Viviane Reding, επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες. «Προτρέπω τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους νέους αριθμούς το ταχύτερο δυνατό και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τους οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες να τους αξιοποιήσουν κατάλληλα» .

Ο αριθμός 116006 απευθύνεται σε θύματα εγκληματικών ενεργειών , παρέχοντας τους πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και πώς να τα χρησιμοποιήσουν, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη και παραπέμποντας τα θύματα σε αρμόδιους φορείς. Ως κεντρικό σημείο πρόσβασης, ο αριθμός θα παρέχει πληροφορίες για τις τοπικές αστυνομικές αρχές και τις διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης, για τις δυνατότητες αποζημίωσης και για ασφαλιστικά θέματα, καθώς και για άλλες πηγές βοήθειας για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη χωρίς να απειλείται η ζωή, η υπηρεσία κλήσεων για μη επείγουσα ιατρική βοήθεια (116117) θα κατευθύνει τους καλούντες σε υπηρεσίες παροχής ιατρικής βοήθειας, ιδίως εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Στόχος είναι να συνδεθεί ο καλών με έμπειρο χειριστή ή με ειδικευμένο ιατρό που θα μπορεί να παράσχει ιατρική βοήθεια ή συμβουλές τηλεφωνικά, ιδίως όταν είναι απρόσιτη η συνήθης πηγή ιατρικής βοήθειας του καλούντος.

Η απόφαση που έλαβε σήμερα η Επιτροπή στηρίζεται στην απόφαση της ΕΕ του 2007 για τους αριθμούς 116 ( IP/07/346 ) με την οποία δεσμεύονται άλλοι τρεις αριθμοί ανά την ΕΕ για υπηρεσίες κοινωνικής ωφελιμότητας. Το 116000 για την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά, το 116111 για την τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά και το 116123 για την τηλεφωνική γραμμή παροχής ψυχολογικής στήριξης ( IP/09/276 ).

Η σημερινή απόφαση απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι οι δύο νέοι αριθμοί μπορούν να διατεθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες από τις 15 Απριλίου 2010. Εναπόκειται στους συναφείς εθνικούς φορείς να υποβάλλουν αίτηση για την διάθεση των αριθμών και για να τους θέσουν σε λειτουργία.

Ιστορικό:

Τον Ιούλιο του 2006 ως μέρος συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ( IP/06/927 ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δεσμευθεί ένας κοινός τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για την αναφορά αγνοούμενων παιδιών (116000) και ένας άλλος, τον οποίο να μπορούν να καλούν τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια (116111). Στις 15 Φεβρουαρίου 2007 και στις 29 Οκτωβρίου 2007 αντίστοιχα, η Επιτροπή αποφάσισε να δεσμεύσει το 116000 και το 116111 (καθώς και το 116123 για τηλεφωνική γραμμή παροχής ψυχολογικής στήριξης) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ( IP/07/188 ). Η απόφαση υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέσουν τους αριθμούς «116», αλλά δεν τις εξαναγκάζει να εκχωρήσουν τους εν λόγω αριθμούς σε φορείς παροχής ανάλογων υπηρεσιών, ούτε να εξασφαλίζουν οι ίδιες την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η σημερινή τροποποιητική απόφαση διατίθεται στην διεύθυνση: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Περισσότερες πληροφορίες για τους αριθμούς 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar