Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1842

Bruxelles, den 30. november 2009

116 006 : Ofre for forbrydelser

116 117 : Lægevagt

Europa- Kommissionen reserverer telefonnumre til rådgivning for ofre for forbrydelser og lægevagt i hele EU

Hvordan kan ofre for forbrydelser få hjælp i EU? Hvor kan EU-borgere ringe hen, hvis de har brug for lægehjælp i ikke-livstruende tilfælde? Nye telefontjenester til disse formål burde snart være til rådighed i hele EU takket være en beslutning, som Europa-Kommissionen har truffet i dag om at reservere to nye "116-numre" til tjenester af samfundsmæssig betydning. Numrene 116 006 og 116 117 vil blive reserveret i hele EU til ofre for forbrydelser og borgere, der har brug for lægehjælp i ikke-livstruende situationer.

Man er særlig sårbar, når uheldet er ude i et fremmed land, og fælleseuropæiske numre kan gøre en stor forskel i en sådan situation. Når de to numre bliver taget i brug i EU-landene, vil de tilbyde hjælp til personer, der er blevet offer for en forbrydelse, eller som har brug for lægehjælp ", sagde Viviane Reding, EU's telekommissær. " Jeg vil opfordre medlemsstaterne til at sørge for, at de nye numre stilles til rådighed hurtigst muligt, og til at gøre, hvad de kan for at få organisationer, der kan tilbyde disse tjenester på en effektiv måde, til at tage numrene i brug ”.

Nummeret 116 006 skal bruges til at hjælpe ofre for forbrydelser ved at oplyse dem om, hvilke rettigheder de har, og hvordan de kan gøre dem gældende, give dem psykologisk støtte og henvise dem til relevante organisationer. Som et centralt kontaktpunkt vil nummeret give adgang til oplysninger om nationale procedurer for politianmeldelser og straffesagers forløb, erstatnings- og forsikringsspørgsmål og andre kilder til hjælp for forbrydelsesofre.

Lægevagten (116 117) skal håndtere opkald, hvor der anmodes om lægehjælp i akutte, men ikke-livstruende tilfælde, fortrinsvis uden for normal åbningstid, i weekender og på helligdage. Det er hensigten, at opkaldet besvares af en uddannet telefonist eller af en alment praktiserende eller klinisk arbejdende læge, der kan yde lægehjælp eller rådgivning, især når patienten ikke har mulighed for at benytte sin sædvanlige læge.

Den beslutning, Kommissionen har vedtaget i dag, bygger på en beslutning fra 2007 om 116-numre ( IP/07/346 ), der reserverer tre andre numre i hele EU til tjenester af samfundsmæssig betydning: 116 000 til en hotline for efterlyste børn , 116 111 til telefonrådgivning for børn og 116 123 til krisetelefoner ( IP/09/276 ).

Ifølge den nye beslutning skal EU-landene sørge for, at de nationale myndigheder på teleområdet kan tildele de to nye numre fra den 15. april 2010. Det er op til de relevante nationale organisationer at søge om numrene og iværksætte tjenesterne.

Baggrund:

I juli 2006 foreslog Europa-Kommissionen at reservere et fælles telefonnummer til en hotline for forsvundne børn (116 000) og et andet nummer, som børn kan ringe til, hvis de har brug for hjælp (116 111), som led i en koordineret EU-strategi for børns rettigheder ( IP/06/927 ). Henholdsvis den 15. februar 2007 og den 29. oktober 2007 besluttede Kommissionen at reservere numrene 116 000 og 116 111 (samt 116 123 til krisetelefoner) i alle medlemsstater ( IP/07/188 ). Beslutningen forpligter EU-landene til at stille 116-numrene til rådighed, men ikke til at tildele numrene til en tjenesteudbyder eller sikre, at tjenesterne rent faktisk tilbydes.

Den aktuelle beslutning om at tilføje yderligere numre til listen over reserverede numre findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Yderligere oplysninger om 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar