Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1842

V Bruselu dne 30. listopadu 2009

116 006: Oběti trestných činů

116 117: Netísňové lékařské služby

Evropská k omise vyhrazuje telefonní čísla v Evropě obětem trestných činů a netísňovým lékařským pohotovostním linkám

Jak se oběti trestných činů domohou v EU pomoci? Komu by měli občané EU zavolat, potřebují-li v netísňové situaci lékařskou pomoc či radu? Díky dnešnímu rozhodnutí Komise by měly být takové nové linky pomoci brzy k dispozici v celé EU. Rozhodnutí vyhrazuje dvě nová čísla v číselném rozsahu „116“ pro služby se sociální hodnotou. Linky pomoci 116 006 a 116 117 budou v celé EU vyhrazeny pro oběti trestných činů a občany volající netísňovou lékařskou pohotovostní službu.

„Lidé jsou nejzranitelnější, když jsou mimo domov, a čísla platná v celé Evropě mohou znamenat skutečnou pomoc, když nastanou nějaké problémy. Jakmile budou dnes vyhrazená dvě čísla zprovozněna ve všech zemích EU, budou nabízet lidem podporu při potížích, stanou-li se oběťmi trestných činů nebo budou v netísňových situacích potřebovat lékařskou pomoc ,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. Naléhavě vyzývám členské státy, aby tato čísla co nejdříve zpřístupnily a povzbuzovaly příslušné organizace k jejich co nejúčinnějšímu využívání .“

Číslo 116 006 – linka pomoci obětem trestných činů bude občany informovat o jejich právech a možnostech, jak se těchto práv domoci, nabídne jim emocionální podporu a současně je odkáže na příslušné organizace. Jako jednotný přístupový bod bude poskytovat informace o postupech místní policie a trestního soudnictví, možnostech odškodnění a pojištění a dalších zdrojích pomoci obětem trestných činů.

Netísňová lékařská pohotovostní služba (116 117) přesměruje volající na lékařskou pomoc v situacích, které jsou naléhavé, ale neohrožují život, zejména mimo běžné ordinační hodiny, během víkendů a svátků. Cílem je spojit volajícího s vyškoleným pracovníkem s podporou nebo s kvalifikovaným praktickým lékařem, který je schopen poskytnout pohotovostní službu či radu, zejména není-li obvyklá lékařská pomoc volajícího k dispozici.

Dnes přijaté rozhodnutí Komise vychází z rozhodnutí EU o vyhrazení číselného rozsahu 116 z roku 2007 ( IP/07/346 ), kterým se pro služby se sociální hodnotou v celé EU vyhrazují další tři čísla : 116 000 pro horkou linku pro případy pohřešovaných dětí , 116 111 pro linky důvěry určené pro děti a 116 123 pro linky důvěry poskytující emocionální podporu ( IP/09/276 ).

Podle dnešního rozhodnutí musí státy EU zajistit, aby vnitrostátní telekomunikační regulační orgány tato dvě nová čísla vyhradily od 15. dubna 2010. Bude úkolem příslušných vnitrostátních organizací podat žádost o použití těchto čísel a zprovoznit je.

Souvislosti:

V červenci 2006 v rámci koordinované strategie EU o právech dítěte Evropská komise navrhla, aby bylo pro horkou linku pro případy pohřešovaných dětí vyhrazeno společné telefonní číslo (116 000) a další číslo (116 111) pro děti, které potřebují pomoc ( IP/06/927 ). Dne 15. února 2007 a 29. října 2007 rozhodla Komise o vyhrazení čísel 116 000 a 116 111 (a také čísla 116 123 pro linky důvěry poskytující emocionální podporu) ve všech členských státech EU ( IP/07/188 ). Na základě tohoto rozhodnutí musí všechny země EU zpřístupnit „čísla 116“, nemusí je však přidělit poskytovatelům služeb či zajistit poskytování služeb.

Dnešní pozměňující rozhodnutí je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Další informace o číslech 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:

P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoing

A= number assigned

MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P

P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)

BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)

P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.

A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.

DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)

A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)

P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC

P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child

A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")

P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare

A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland

FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes

P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék Vonal

A - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)

P

IE

P

A – 19/06/2008
ISPCC

A – 09/01/2008
The Samaritans

IT

A - 24/01/2008

to Ministry

of interiors
(Telefono Azzurro)

P

P

LT

P

A - 14/05/2009

State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour

A - 28/04/2009

Lithuanian Association of Telephone Emergency Services

LU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom

P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)

A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten

A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People

A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. ( in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)

A- 30/03/2009

to Netia S.A. ( in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)

PT

A - 12/09/2007
Instituto de Apoio à Criança

A - 11/01/2008
Instituto de Apoio à Criança

P

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)

A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)

P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)

A - 24/01/2008
Church of Sweden

SI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STS

SK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

P

UK

P

P

P


Side Bar