Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1837

Bruxelles, 27 noiembrie 2009

Pre ședintele Barroso își dezvăluie noua echipă

José Manuel Barroso, pre ședintele Comisiei Europene, a anunțat astăzi repartizarea portofoliilor pentru noua Comisie. Președintele a avut consultări detaliate cu toți comisarii desemnați pentru a atribui posturile potrivite persoanelor potrivite. Președintele consideră că această echipă poate duce la bun sfârșit programul pentru schimbare stabilit în orientările politice pe care le-a prezentat în septembrie, în urma numirii sale de către toate cele 27 de state membre și înainte de aprobarea sa ca președinte al noii Comisii de către Parlamentul European.

Pre ședintele Barroso a declarat: „Avem un program european, iar acum avem o echipă europeană. Pe baza nominalizărilor făcute de statele membre, am încercat să alcătuiesc un colegiu care să genereze idei proaspete și să dea un nou impuls celor mai mari provocări cu care ne confruntăm astăzi în Europa. Acest colegiu va pune în aplicare orientările politice pe care le-am prezentat Parlamentului European. Am convingerea că acest colegiu va fi decisiv în orientarea Europei spre redresare și spre o economie socială de piață durabilă, în slujba cetățenilor. Am reunit o Comisie puternică, în măsură să își poată asuma rolul consolidat al Europei, inclusiv pe scena mondială, prevăzut de Tratatul de la Lisabona. Una dintre sarcinile-cheie ale acestui colegiu va fi aceea de a da viață unor noi posibilități oferite de Tratatul de la Lisabona. Comisarii desemnați se vor prezenta în cadrul audierilor în fața Parlamentului European în luna ianuarie. După votul de aprobare al Parlamentului, va fi momentul să începem să lucrăm și să producem rezultate pentru cetățenii noștri.”

Noul colegiu va avea 7 vicepreședinți, inclusiv Baroneasa Catherine Ashton, care va fi, în același timp, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie anul acesta. Trei dintre vicepreședinți vor fi femei. Noul colegiu va avea 27 de membri, inclusiv președintele Barroso, câte unul din fiecare stat membru. Acesta include 9 femei. Membrii colegiului provin din familii politice diferite, în special Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S & D) și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). 14 membri, inclusiv președintele, erau deja membri ai colegiului care își încetează activitatea.

Pre ședintele Barroso a dat o nouă imagine colegiului din cadrul celui de al doilea mandat al său. Acesta a anunțat o serie de noi portofolii: Combaterea schimbărilor climatice, Afaceri interne, Justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Alte portofolii au fost reconfigurate: Educație, cultură, multilingvism și tineret, Sănătate și protecția consumatorilor, Industrie și antreprenoriat, Cercetare și inovare, Cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la crize. Se va pune un nou accent pe incluziune în cadrul portofoliului Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, precum și un accent reînnoit pe portofoliul Agenda digitală.

Responsabilită țile comisarilor desemnați

 • Joaquín ALMUNIA: Concurență. Vicepreședinte al Comisiei.

 • László ANDOR: Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

 • Baroneasa Catherine A SHTON: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei.

 • Michel BARNIER: Piața internă și servicii.

 • Dacian CIOLO Ș: Agricultură și dezvoltare rurală.

 • John DALLI: Sănătate și protecția consumatorilor.

 • Maria DAMANAKI: Afaceri maritime și pescuit.

 • Karel DE GUCHT: Comerț.

 • Štefan FÜLE: Extindere și politica europeană de vecinătate. *

 • Johannes HAHN: Politica regională.

 • Connie HEDEGAARD: Combaterea schimbărilor climatice.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: Cercetare și inovare.

 • Rumiana JELEVA: Cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la crize. *

 • Siim KALLAS: Transporturi. Vicepreședinte al Comisiei.

 • Neelie KROES: Agenda digitală. Vicepreședinte al Comisiei.

 • Janusz LEWANDOWSKI: Buget și programare financiară.

 • Cecilia MALMSTRÖM: Afaceri interne.

 • Günter OETTINGER: Energie.

 • Andris PIEBALGS: Dezvoltare.*

 • Janez POTOČNIK: Mediu.

 • Viviane REDING: Justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Vicepreședinte al Comisiei.

 • Olli REHN: Afaceri economice și monetare.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Vicepreședinte al Comisiei pentru Relații interinstituționale și administrație.

 • Algirdas ŠEMETA: Impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă.

 • Antonio TAJANI: Industrie și antreprenoriat. Vicepreședinte al Comisiei.

 • Androulla VASSILIOU: Educație, cultură, multilingvism și tineret.

* În strânsă cooperare cu Înaltul reprezentant/vicepreședinte, în conformitate cu tratatele.

Se atașează un tabel cu o descriere mai detaliată a repartizării portofoliilor.

Baroneasa Ashton va fi primul vicepreședinte. Cu toate acestea, având în vedere funcțiile sale specifice, în special în cadrul Consiliului, înlocuirea președintelui în caz de absență va fi asigurată de ceilalți vicepreședinți, în ordinea precedenței definite de către președinte. Ordinea precedenței este: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Următorii pa și

Noua Comisie trebuie să ob țină aprobarea din partea Parlamentului European înainte de a intra în funcție pentru un mandat de până la 31 octombrie 2014. Comisarii desemnați vor apărea în audieri individuale în fața comisiilor parlamentare începând cu 11-19 ianuarie. Votul de aprobare privind noua Comisie în ansamblul său este prevăzut să aibă loc la 26 ianuarie. Pe baza votului de aprobare, Consiliul European numește Comisia, care apoi își va putea începe activitatea.

Comisia î și va începe mandatul pe baza orientărilor politice pentru noua Comisie stabilite de președintele Barroso în luna septembrie a acestui an. Acesta a subliniat necesitatea ca UE să își asume rolul de lider, influențând procesul de globalizare pe baza valorilor și intereselor sale. Luând ca punct de plecare interdependența globală, președintele Barroso a stabilit un program de transformare pentru o Europă care pune oamenii în centrul programului său. Președintele Barroso a subliniat cinci provocări-cheie cu care se confruntă Europa:

 • relansarea chiar de astăzi a cre șterii economice și asigurarea viabilității și competitivității pe termen lung pentru viitor,

 • combaterea șomajului și consolidarea coeziunii noastre sociale,

 • transformarea provocării pe care o constituie o Europă durabilă într-un avantaj concuren țial în favoarea noastră,

 • asigurarea securită ții europenilor,

 • consolidarea cetă țeniei și participării europene.

Priorită țile pentru abordarea acestor provocări vor fi definite prin intermediul unui cadru de zece ani pentru a oferi o viziune pentru UE în 2020, revigorând economia socială de piață bazată pe incluziune, care este caracteristica modului de viață european. Alocarea portofoliilor a fost concepută pentru ca acest program ambițios să poată fi realizat.

În scrisoarea adresată fiecărui comisar, în care stabile ște noile responsabilități ale acestora, președintele Barroso a subliniat rolul esențial al Comisiei ca motor al eforturilor UE de a aborda provocările de mâine, precum și noile posibilități oferite de Tratatul de la Lisabona. Dl Barroso și-a reafirmat angajamentul în favoarea unui program de reglementare inteligentă, care respectă subsidiaritatea și proporționalitatea, axat pe evidenta valoare adăugată la nivelul UE, care acordă o atenție deosebită bunei gestiuni financiare și respectă pe deplin Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene. Președintele Barroso a subliniat, de asemenea, necesitatea unui parteneriat de succes cu statele membre și cu celelalte instituții, în special cu Parlamentul European.

Notă în aten ția redacției

CV-urile cu fotografie ale celor 26 de comisari desemnați sunt acum disponibile la adresa:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar