Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Bryssel 27. marraskuuta 2009

Puheenjohtaja Barroso julkistaa uuden tiiminsä

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso julkisti tänään seuraavan komission salkkujaon neuvoteltuaan tiiviisti komissaariehdokkaiden kanssa kullekin sopivan tehtävän löytämiseksi. Barroso uskoo, että tämä tiimi voi toteuttaa ne muutossuunnitelmat, jotka hän esitteli syyskuussa julkistetuissa poliittisissa linjauksissaan sen jälkeen kun EU:n 27 jäsenvaltiota olivat valinneet hänet seuraavan komission puheenjohtajaksi ja ennen kuin Euroopan parlamentti oli hyväksynyt nimityksen.

Meillä on eurooppalainen ohjelma ja nyt meillä on eurooppalainen tiimi ”, puheenjohtaja Barroso totesi. Jäsenvaltioiden nimitysten perusteella olen pyrkinyt suunnittelemaan kollegion, joka pystyy luomaan uusia ideoita ja vauhdittamaan toimia, joilla voimme vastata suurimpiin haasteisiin, joita Euroopalla on edessään. Kollegio panee täytäntöön Euroopan parlamentille esittelemäni poliittiset linjaukset. Olen varma, että tämä kollegio pystyy määrätietoisesti ohjaamaan Eurooppaa kohti talouden elpymistä ja kansalaisten kannalta toimivaa ja kestävää sosiaalista markkinataloutta. Olen koonnut vahvan komission, joka pystyy hyödyntämään Lissabonin sopimuksen tuomaa Euroopan vahvempaa roolia, myös maailmanlaajuisesti. Yksi tämän kollegion keskeisistä tehtävistä on käyttää hyväksi Lissabonin sopimukseen perustuvia uusia mahdollisuuksia. Komissaariehdokkaat esittelevät itsensä tammikuussa Euroopan parlamentissa pidettävissä kuulemisissa. Parlamentin hyväksynnän saatuamme on aika ryhtyä töihin ja tuottaa kansalaisia hyödyttäviä tuloksia , Barroso jatkoi.

Uudessa kollegiossa on seitsemän varapuheenjohtajaa. Yksi heistä on Catherine Ashton, joka toimii myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta. Varapuheenjohtajista kolme on naisia. Uudessa kollegiossa on puheenjohtaja Barroso mukaan lukien 27 jäsentä, yksi kustakin jäsenvaltiosta. Jäsenistä yhdeksän on naisia. Kollegion jäsenet edustavat eri poliittisia ryhmittymiä. Näistä mainittakoon erityisesti Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP), sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D) ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE). Neljätoista jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien, oli mukana jo toimikautensa päättävässä kollegiossa.

Puheenjohtaja Barroso on muotoillut toisen toimikautensa kollegion uuteen uskoon. Uusia vastuualueita ovat ilmastotoimien salkku, sisäasioiden salkku sekä oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioiden salkku. Lisäksi joidenkin vastuualueiden sisältöä on muutettu. Näitä ovat koulutus, kulttuuri, monikielisyys ja nuorisoasiat; terveys- ja kuluttajapolitiikka; teollisuus ja yrittäjyys; tutkimus ja innovointi; kansainvälinen yhteistyö, humanitaarinen apu ja kriisinhallintatoimet. Lisäksi korostetaan yhteiskunnallista osallisuutta työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden vastuualueessa, ja uutena painopisteenä on digitaalisia sisältöjä ja palveluja käsittelevä vastuualue.

Komissaariehdokkaiden vastuualueet jakautuvat seuraavasti:

 • Joaquín ALMUNIA: kilpailu; komission varapuheenjohtaja.

 • László ANDOR: työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus.

 • Catherine ASHTON: unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja.

 • Michel BARNIER: sisämarkkinat ja palvelut.

 • Dacian CIOLOS: maatalous ja maaseudun kehittäminen.

 • John DALLI: terveys- ja kuluttajapolitiikka.

 • Maria DAMANAKI: meri- ja kalastusasiat.

 • Karel DE GUCHT: kauppa.

 • Štefan FÜLE: laajentuminen ja naapuruuspolitiikka.*

 • Johannes HAHN: aluepolitiikka.

 • Connie HEDEGAARD: ilmastotoimet.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: tutkimus ja innovointi.

 • Rumiana JELEVA: kansainvälinen yhteistyö, humanitaarinen apu ja kriisinhallintatoimet. *

 • Siim KALLAS: liikenne; komission varapuheenjohtaja.

 • Neelie KROES: digitaaliset sisällöt ja palvelut; komission varapuheenjohtaja.

 • Janusz LEWANDOWSKI: budjetti ja rahoitussuunnittelu.

 • Cecilia MALMSTRÖM: sisäasiat.

 • Günter OETTINGER: energia.

 • Andris PIEBALGS: kehitysyhteistyö.*

 • Janez POTOČNIK: ympäristö.

 • Viviane REDING: oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasiat; komission varapuheenjohtaja.

 • Olli REHN: talous- ja raha-asiat.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: institutionaaliset suhteet ja hallinto; komission varapuheenjohtaja.

 • Algirdas ŠEMETA: verotus ja tulliliitto, tarkastustoiminta ja petostentorjunta.

 • Antonio TAJANI: teollisuus ja yrittäjyys; komission varapuheenjohtaja.

 • Androulla VASSILIOU: koulutus, kulttuuri, monikielisyys ja nuorisoasiat.

*Yhteistyössä korkean edustajan/varapuheenjohtajan kanssa perussopimusten mukaisesti.

Liitteenä on taulukko, jossa on tarkempi selvitys komissaarien vastuualueista.

Catherine Ashton on ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ottaen huomioon hänen erityistehtävänsä erityisesti neuvostossa puheenjohtajan sijaisena toimivat kuitenkin muut varapuheenjohtajat puheenjohtajan määrittelemässä järjestyksessä. Tämä järjestys on seuraava: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani ja Maroš Šefčovič.

Seuraavat vaiheet

Uuden komission toimikausi kestä ä 31. lokakuuta 2014 saakka ja ennen toimikautensa alkua komission on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä. Komissaariehdokkaita kuullaan yksitellen parlamentin valiokunnissa 11.–19. tammikuuta. Parlamentin odotetaan äänestävän uudesta komissiosta kokonaisuutena 26. tammikuuta. Parlamentin hyväksynnän perusteella Eurooppa-neuvosto nimittää komission. Sitten komission työ voi alkaa.

Työssään uusi komissio nojautuu puheenjohtaja Barroson syyskuussa esittämiin poliittisiin linjauksiin. Linjauksissa korostettiin, että EU:n on oltava johdossa ja muovattava globalisaatiota EU:n arvojen ja etujen perusteella. Pitäen globaalia keskinäistä riippuvuutta lähtökohtana linjauksissa esitettiin EU:lle muutosstrategia, jolla kansalaiset nostetaan kaiken toiminnan keskipisteeseen. Linjauksissa korostettiin viittä Euroopan tärkeintä haastetta:

 • Talouskasvun käynnistäminen ja pitkän aikavälin kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistaminen.

 • Työttömyyden torjuminen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

 • Ympäristöhaasteiden kääntäminen kilpailueduksi.

 • Eurooppalaisten turvallisuudesta huolehtiminen.

 • EU:n kansalaisuuden ja kansalaisten osallistumisen vahvistaminen.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi laaditaan prioriteetit kymmenen vuoden tähtäyksellä. Nämä linjaukset tukevat visiota EU:sta vuonna 2020, ja niiden avulla voidaan nostaa eurooppalaiseen elämäntapaan olennaisesti kuuluva osallistava sosiaalinen markkinatalous uuteen nousuun. Komissaarien vastuualueet on jaettu tämän kunnianhimoisen muutosohjelman toteuttamiseksi.

Komissaareille osoittamissaan kirjeissä, joissa hahmotetaan heidän uudet vastuualueensa, puheenjohtaja Barroso korosti komission keskeistä roolia veturina EU:n pyrkiessä vastaamaan huomisen haasteisiin ja Lissabonin sopimuksen luomia uusia mahdollisuuksia. Hän toisti sitoumuksensa järkevän sääntelyn ohjelmaan, joka kunnioittaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Ohjelmassa keskitytään selkeän lisäarvon tuottamiseen EU:n tasolla, ja siinä otetaan erityisesti huomioon moitteeton varainhoito ja komission jäsenten toimintasääntöjen noudattaminen. Puheenjohtaja Barroso korosti myös menestyksekästä kumppanuutta jäsenvaltioiden ja muiden toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin, kanssa.

Taustatietoa toimittajille

Kahdenkymmenenkuuden komissaariehdokkaan ansioluettelot ja kuvat löytyvät internetosoitteesta

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar