Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1837

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο πρόεδρος Barroso παρουσιάζει τη νέα του ομάδα

Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε σήμερα την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη νέα Επιτροπή. Ο Πρόεδρος είχε εμπεριστατωμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ορισθέντες Επιτρόπους ώστε να αναθέσει τα κατάλληλα χαρτοφυλάκια στους κατάλληλους ανθρώπους. Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι η ομάδα αυτή μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα αλλαγών που περιλαμβάνουν οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες παρουσίασε τον Σεπτέμβριο, μετά τον διορισμό του ως Προέδρου της επόμενης Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: "Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και τώρα έχουμε και μια ευρωπαϊκή ομάδα. Με βάση τα πρόσωπα που αποφάσισαν να διορίσουν τα κράτη μέλη, επιδίωξα να σχηματίσω ένα Σώμα Επιτρόπων το οποίο μπορεί να παράγει νέες ιδέες και να δώσει νέα ώθηση στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η ομάδα αυτή θα υλοποιήσει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την πεποίθηση ότι αυτή η Επιτροπή θα συμβάλει αποφασιστικά ώστε να οδηγήσει την Ευρώπη στην ανάκαμψη και την εγκαθίδρυση μιας οικονομίας της αγοράς στην υπηρεσία του πολίτη. Σχημάτισα μια ισχυρή Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει τον ενισχυμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρώπη, ιδίως στη διεθνή σκηνή, όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ένα από τα βασικά έργα της Επιτροπής αυτής θα είναι να δώσει πνοή στις νέες ευκαιρίες που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Οι ορισθέντες Επίτροποι θα εμφανισθούν οι ίδιοι σε ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο. Αφού λάβουν ψήφο έγκρισης από το Κοινοβούλιο, θα είναι καιρός να αρχίζουν να εργάζονται και να παράγουν αποτελέσματα για τους πολίτες μας."

Η νέα Επιτροπή θα έχει επτά αντιπροέδρους, στους οποίους περιλαμβάνεται η Αντιπρόεδρος βαρόνη Catherine Ashton, που θα είναι ταυτόχρονα Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας από την 1η Δεκεμβρίου. Τρεις από τους αντιπροέδρους θα είναι γυναίκες. Η νέα Επιτροπή θα έχει 27 μέλη, μαζί με τον πρόεδρο Barroso, ένα από κάθε κράτος μέλος. Περιλαμβάνει εννέα γυναίκες. Τα μέλη του Σώματος προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, (EPP), την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S & D), και τη Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE). 14 μέλη, μαζί με τον Πρόεδρο, συμμετείχαν ήδη στην απερχόμενη Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος Barroso ανανέωσε τη μορφή που θα έχει η Επιτροπή της δεύτερης θητείας του. Ανακοίνωσε αρκετά νέα χαρτοφυλάκια: Δράση για το κλίμα· Εσωτερικές υποθέσεις· Δικαιοσύνη, Θεμελιώδη δικαιώματα και Ιθαγένεια. Επίσης αναδιαμόρφωσε ορισμένα άλλα χαρτοφυλάκια: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία· Υγεία και Πολιτική καταναλωτών· Βιομηχανία και Επιχειρηματικότητα· Έρευνα και Καινοτομία· Διεθνής συνεργασία, Ανθρωπιστική βοήθεια και Αντιμετώπιση κρίσεων. Θα δοθεί νέα έμφαση στο χαρτοφυλάκιο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, και θα αναπροσαρμοσθεί το χαρτοφυλάκιο για τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Αρμοδιότητες των ορισθέντων Επιτρόπων

 • Joaquín ALMUNIA: Ανταγωνισμός. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • László ANDOR: Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη.

 • Βαρόνη Catherine ASHTON: Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • Michel BARNIER: Εσωτερική αγορά και Υπηρεσίες.

 • Dacian CIOLOS: Γεωργία και Αγροτική ανάπτυξη.

 • John DALLI: Υγεία και Πολιτική καταναλωτών.

 • Μαρία ΔΑΜΑΝΑΚΗ : Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία.

 • Karel DE GUCHT: Εμπόριο.

 • Š tefan FÜLE: Διεύρυνση και Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. *

 • Johannes HAHN: Περιφερειακή πολιτική.

 • Connie HEDEGAARD: Δράση για το κλίμα.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: Έρευνα και Καινοτομία.

 • Rumiana JELEVA: Διεθνής Συνεργασία, Ανθρωπιστική βοήθεια και Αντιμετώπιση κρίσεων. *

 • Siim KALLAS: Μεταφορές. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • Neelie KROES: Ψηφιακές τεχνολογίες. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • Janusz LEWANDOWSKI: Προϋπολογισμός και Δημοσιονομικός προγραμματισμός.

 • Cecilia MALMSTRÖM: Εσωτερικές υποθέσεις.

 • Günter OETTINGER: Ενέργεια.

 • Andris PIEBALGS: Ανάπτυξη.*

 • Janez POTO Č NIK: Περιβάλλον.

 • Viviane REDING: Δικαιοσύνη, Θεμελιώδη δικαιώματα και Ιθαγένεια. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • Olli REHN: Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις.

 • Maro š Š EF Č OVI Č : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τις Διοργανικές σχέσεις και τη Διοίκηση.

 • Algirdas Š EMETA: Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση, Έλεγχος, Καταπολέμηση της απάτης.

 • Antonio TAJANI: Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

 • Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία.

* Σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο - Αντιπρόεδρο σύμφωνα με τις συνθήκες.

Επισυνάπτεται πίνακας με λεπτομερέστερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων για κάθε χαρτοφυλάκιο.

Η βαρόνη Ashton θα είναι η πρώτη Αντιπρόεδρος. Ωστόσο, έχοντας υπόψη τα ειδικά της καθήκοντα, ιδίως στους κόλπους του Συμβουλίου, η αντικατάσταση του Προέδρου κατά την απουσία του θα εξασφαλίζεται από τους άλλους Αντιπροέδρους, κατά σειρά προτεραιότητας που καθορίζει ο πρόεδρος. Η σειρά προτεραιότητας είναι: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maro š Š ef č ovi č .

Επόμενα βήματα

Η νέα Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση το υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού αναλάβει τα καθήκοντά της για περίοδο θητείας που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014. Οι ορισθέντες Επίτροποι θα εμφανισθούν σε ατομικές ακροάσεις ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών από τις 11 έως τις 19 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία για την έγκριση της νέας Επιτροπής στο σύνολό της προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου. Με βάση την ψήφο έγκρισης, η Επιτροπή θα διορισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εν συνεχεία μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η Επ ιτροπή θα εργάζεται με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις που έδωσε για την επόμενη Επιτροπή ο πρόεδρος Barroso τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τόνισε την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο ώστε να διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση με βάση τις αξίες και τα συμφέροντά της. Με σημείο αφετηρίας την ύπαρξη αλληλεξάρτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπόνησε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού της ΕΕ σε μια Ευρώπη που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο της ατζέντας της. Έδωσε έμφαση σε πέντε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη:

 • Ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης σήμερα και εξασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για το μέλλον

 • Καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της κοινωνικής μας συνοχής

 • Μετατροπή της πρόκλησης που αποτελεί μια βιώσιμη Ευρώπη σε ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

 • Εγγύηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων

 • Ενίσχυση της ιθαγένειας της Ένωσης και της συμμετοχής σ’ αυτήν.

Οι π ροτεραιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα ορισθούν σε δεκαετές πλαίσιο με προοπτική την υλοποίηση ενός οράματος για την ΕΕ το 2020, ώστε να δοθεί νέα πνοή σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς χωρίς αποκλεισμούς, που αποτελεί το έμβλημα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η κατανομή των χαρτοφυλακίων σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να υλοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα.

Στις επιστολές που απηύθυνε σε κάθε Επίτροπο για τον καθορισμό των νέων τους αρμοδιοτήτων, ο πρόεδρος Barroso υπογράμμισε το κινητήριο ρόλο της Επιτροπής στις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις αυριανές προκλήσεις, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Επανέλαβε την προσήλωσή του σε ένα πρόγραμμα "έξυπνων" ρυθμίσεων σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με δημιουργία σαφούς προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με απόλυτο σεβασμό στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόνισε επίσης την ανάγκη για επιτυχή εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη και τα άλλα όργανα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σημείωση για τους συντάκτες

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι φωτογραφίες των 26 ορισθέντων Επιτρόπων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα :

http://www.ec.europa.eu/commis sion_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar