Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1837

V Bruselu dne 27. listopadu 2009

Předseda Barroso představil svůj nový tým

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes oznámil portfolia přidělená jednotlivým nominovaným členům příští Komise. Předseda vedl podrobné konzultace se všemi nominovanými kandidáty na komisaře, aby mohl přidělit správnou práci správným lidem. Předseda soudí, že jeho tým je s to splnit program změn, který stanovil v hlavních směrech politiky. Ty Barroso předložil v září poté, co byl nominován všemi 27 členskými státy, a předtím, než jej Evropský parlament schválil jako předsedu budoucí Komise.

Máme evropský program a nyní máme také evropský tým. Na základě nominací předložených členskými státy jsem se snažil navrhnout sbor, který je schopen přicházet s neotřelými nápady a novými impulsy, pokud jde o největší problémy, jimž dnes v Evropě čelíme, uvedl Barroso. Tento sbor bude uplatňovat hlavní směry politiky, které jsem předložil Evropskému parlamentu. Jsem přesvědčen, že tento sbor bude hrát rozhodující roli při směřování Evropy k hospodářskému oživení a udržitelnému sociálnímu tržnímu hospodářství, které funguje ke prospěchu lidí. Sestavil jsem silnou Komisi odpovídající významnější úloze Evropy, a to i na světové scéně, kterou umožňuje Lisabonská smlouva. Jedním z hlavních úkolů tohoto sboru bude uvést do života nové příležitosti, které skýtá Lisabonská smlouva. Kandidáti nominovaní na komisaře se představí během slyšení před Evropským parlamentem v lednu. Poté, co je parlament schválí, bude třeba začít pracovat a přinášet výsledky ku prospěchu našich občanů.

Nov ý sbor bude mít 7 místopředsedů, včetně místopředsedkyně baronky Catherine Ashtonové, která bude zároveň vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku poté, co 1. prosince vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. V nové Komisi budou tři místopředsedkyně. Bude mít 27 členů, včetně předsedy Barrosa, jednoho za každý členský stát. Mezi nimi bude devět žen. Členové sboru pocházejí z různých politických seskupení, zejména z Evropské lidové strany (EPP), Pokrokové aliance socialistů a demokratů (S & D) a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Čtrnáct členů, včetně předsedy, již bylo členy odstupujícího sboru.

Předseda Barroso dal sboru pro své druhé funkční období novou podobu. Oznámil řadu nových portfolií: činnost v oblasti klimatu, vnitřní záležitosti, spravedlnost, základní práva a občanství. Řadu dalších portfolií přetvořil: vzdělávání, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže, zdraví a ochrany spotřebitele, průmyslu a podnikání, výzkumu a vývoje, mezinárodní spolupráce, humanitární pomoci a reakce v krizových situacích. V portfoliu zaměstnanosti, sociálních věcí a začlenění bude nově důraz na začlenění a portfolio digitální agendy znamená opětovné zaměření na danou problematiku.

Odpovědnost nominovaných kandidátů na komisaře

 • Joaquín ALMUNIA: hospodářská soutěž. Místopředseda Komise.

 • László ANDOR: zaměstnanost, sociální věci a začlenění.

 • Baronka Catherine ASHTONOVÁ: vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnost a místopředsedkyně Komise.

 • Michel BARNIER: vnitřní trh a služby.

 • Dacian CIOLOS: zemědělství a rozvoj venkova.

 • John DALLI: zdraví a ochrana spotřebitele.

 • Maria DAMANAKIOVÁ: námořní záležitosti a rybolov.

 • Karel DE GUCHT: obchod.

 • Š tefan FÜLE: rozšíření a evropská politika sousedství. *

 • Johannes HAHN: regionální politika.

 • Connie HEDEGAARDOVÁ: činnost v oblasti klimatu.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: výzkum a inovace.

 • Rumiana JELEVOVÁ : mezinárodní spolupráce, humanitární pomoc a reakce v krizových situacích. *

 • Siim KALLAS: doprava. Místopředseda komise.

 • Neelie KROESOVÁ: digitální agenda. Místopředsedkyně Komise.

 • Janusz LEWANDOWSKI: rozpočet a finanční plánování.

 • Cecilia MALMSTRÖMOVÁ: vnitřní záležitosti.

 • Günter OETTINGER: energetika.

 • Andris PIEBALGS: rozvoj.*

 • Janez POTO Č NIK: životní prostředí.

 • Viviane REDINGOVÁ: spravedlnost, základní práva a občanství. Místopředsedkyně Komise.

 • Olli REHN: hospodářské a měnové záležitosti.

 • Maro š Š EF Č OVI Č : místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu.

 • Algirdas Š EMETA: daňová a celní unie, audit a boj proti podvodům.

 • Antonio TAJANI: průmysl a podnikání. Místopředseda Komise.

 • Androulla VASSILIOU: vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládež.

* V úzké spolupráci s vysokou představitelkou/místopředsedkyní v souladu se smlouvami.

Připojena je tabulka s podrobnějším popisem odpovědnosti související s danými portfolii.

Baron ka Ashtonová bude 1. místopředsedkyní. Vzhledem k jejím specifickým funkcím však budou předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupovat ostatní místopředsedkyně či místopředsedové v pořadí vymezeném předsedou. Toto pořadí je: Viviane Redingová, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroesová, Antonio Tajani a Maro š Š ef č ovi č .

Další kroky

Nová Komise musí být schválena Evropským parlamentem, než se ujme úřadu pro funkční období, které potrvá do 31. října 2014. Nominovaní kandidáti na komisaře stanou před Evropským parlamentem v jednotlivých slyšeních v období mezi 11. a 19. lednem. Hlasování o schválení nové Komise jako celku je stanoveno na 26. ledna. Na základě schválení bude Komise jmenována Evropskou radou. Pak může začít pracovat.

Učiní tak v souladu s hlavními směry politiky, které pro příští Komis i stanovil předseda Barroso v září. Zdůraznil potřebu vedoucího postavení EU a utváření globalizace na základě hodnot a zájmů EU. Jako východisko určil celosvětovou vzájemnou závislost a stanovil transformační program pro EU, Evropu, která klade lidi do centra svého programu. Vyzdvihl pět hlavních výzev, před nimiž Evropa stojí:

 • Obnova hospodářského růstu dne s a zajištění dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti v budoucnu

 • Boj proti nezaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti

 • Přeměna výzvy udržitelné Evropy na naši konkurenční výhodu

 • Zajištění bezpečnosti Evropanů

 • Posilování občanství EU a zapojení občanů .

Priority pro řešení těchto pr oblémů budou stanoveny v desetiletém rámci a budou poskytovat vizi pro EU v roce 2020. Posílí inkluzívní sociálně tržní hospodářství, které je charakteristickým rysem evropského způsobu života. Portfolia byla rozdělena tak, aby bylo umožněno naplnění tohoto náročného programu.

Předseda Barroso v dopisech, které adresoval každému komisaři a v nichž uvedl jejich nové úlohy , zdůraznil zásadní roli Komise jako hybné síly snah EU řešit budoucí problémy i nové příležitosti, které skýtá Lisabonská smlouva. Zopakoval, že je oddán programu „chytré právní úpravy“, respektuje subsidiaritu a proporcionalitu, je zaměřen na jasnou přidanou hodnotu na úrovni EU, věnuje zvláštní pozornost řádnému finančnímu řízení a plně respektuje kodex chování členů Evropské komise. Vyzdvihl rovněž potřebu úspěšného partnerství s členskými státy a dalšími institucemi, zejména s Evropským parlamentem.

Poznámka pro editory

Životopisy a fotografie 26 nominovaných kandidátů na komisaře jsou nyní k dispozici na internetových stránkách

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supportin g services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar