Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Брюксел, 27 ноември 2009 година

Председателят Барозу представи новия си екип

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обяви днес разпределението на постовете в следващата Комисия. Председателят проведе подробни обсъждания с всички кандидати за членове на Европейската комисия с цел да определи най-подходящия кандидат за всяка позиция. Според председателя този екип е в състояние да изпълни програмата за промяна, която той представи в политическите насоки през септември, след като бе номиниран от всички 27 държави-членки и преди да бъде одобрен от Европейския парламент за председател на следващата Комисия.

Председателят Барозу заяви: „Ние имаме европейска програма, а сега се сдобихме и с европейски екип. Въз основа на номинациите, направени от държавите-членки, се стремях да сформирам колегия, която може да даде свежи идеи и нов импулс по отношение на най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Колегията ще изпълнява политическите насоки, които представих пред Е вропейския парламент. Вярвам, че тя ще играе решаваща роля, като води Европа по пътя към възстановяване и устойчива социална пазарна икономика в полза на гражданите. Сформирах силна Комисия, която съответства на по-голямата роля за Европа, в това число на световната сцена, която се предвижда в Лисабонския договор. Една от основните задачи на тази колегия ще бъде да вдъхне живот на новите възможности, предоставени от Лисабонския договор. Кандидатите за членове на Европейската комисия ще се представят по време на изслушванията в Европейския парламент през януари. След като бъдат одобрени чрез гласуване от Парламента, те ще започнат да изпълняват своите задължения и да постигат резултати в полза на нашите граждани.“

Новата колегия ще се състои от 7 заместник-председатели, в това число заместник-председателя баронеса Катрин Аштън, която в същото време ще бъде Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност след влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември. Трима от заместник-председателите ще бъдат жени. Новата колегия ще се състои от 27 членове, включително председателя Барозу, по един от всяка държава-членка. Девет от членовете са жени. Членовете на колегията идват от различни политически партии: Европейската народна партия (ЕНП), Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). 14 от членовете, включително председателят, са членове и на отиващата си колегия.

През втория си мандат председателят Барозу дава нов облик на колегията. Той обяви няколко нови ресора: действия в областта на климата; вътрешни работи; правосъдие, основни права и гражданство. Някои от другите ресори бяха преструктурирани: образование, култура, многоезичие и политика на младежта; здравеопазване и защита на потребителите; промишленост и предприемачество; научни изследвания и иновации; международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации. Ново ударение ще бъде поставено върху социалното приобщаване в ресора „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ще се обърне внимание на ресора „Цифрови технологии“.

Отговорности на кандидатите за членове на Европейската комисия

 • Хоакин АЛМУНИЯ: Конкуренция. Заместник-председател на Комисията.

 • Ласло АНДОР: Заетост, социални въпроси и приобщаване.

 • Баронеса Катрин АШТЪН: Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

 • Мишел БАРНИЕ: Вътрешен пазар и услуги.

 • Дачиан ЧОЛОШ: Селско стопанство и развитие на селските райони.

 • Джон ДÀЛИ: Здравеопазване и защита на потребителите.

 • Мария ДАМАНАКИ: Рибарство и морско дело.

 • Карел ДЕ ГУХТ: Търговия.

 • Щефан ФЮЛЕ: Разширяване и европейска политика на съседство.*

 • Йоханес ХААН: Регионална политика.

 • Кони ХЕДЕГААРД: Действия в областта на климата.

 • Мойра ГЕЙГЪН-КУИН: Научни изследвания и иновации.

 • Румяна ЖЕЛЕВА: Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации.*

 • Сийм КАЛАС: Транспорт. Заместник-председател на Комисията.

 • Нели КРУС: Цифрови технологии. Заместник-председател на Комисията.

 • Януш ЛЕВАНДОВСКИ: Бюджет и финансово планиране.

 • Сесилия МАЛМСТРЬОМ: Вътрешни работи.

 • Гюнтер ЙОТИНГЕР: Енергетика.

 • Андрис ПИЕБАЛГС: Развитие.*

 • Янез ПОТОЧНИК: Околна среда.

 • Вивиан РЕДИНГ: Правосъдие, основни права и гражданство. Заместник-председател на Комисията.

 • Оли РЕН: Икономически и парични въпроси.

 • Марош ШЕВЧОВИЧ: Заместник-председател на Комисията за междуинституционални отношения и администрация.

 • Алгирдас ШЕМЕТА: Данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите.

 • Антонио ТАЯНИ: Промишленост и предприемачество. Заместник-председател на Комисията.

 • Андрула ВАСИЛИУ: Образование, култура, многоезичие и политика на младежта.

* В тясно сътрудничество с Върховния представител/заместник-председателя в съответствие с договорите.

Приложена е таблица с по-подробно описание на отговорностите по ресори.

Баронеса Аштън ще бъде 1-ви заместник-председател. Като се имат обаче предвид нейните специални функции в Съвета, заместването на председателя, когато той отсъства, ще се осъществява от другите заместник-председатели по ред, определен от председателя. Редът е следният: Вивиан Рединг, Хоакин Алмуния, Сийм Калас, Нели Крус, Антонио Таяни, Марош Шевчович.

Следващи стъпки

Новата Комисия трябва да бъде одобрена от Европейския парламент, преди да встъпи в длъжност за мандат с продължителност до 31 октомври 2014 г. Кандидатите за членове на Комисията ще се явят на изслушвания пред парламентарните комисии в периода 11—19 януари. Гласуването на цялата нова Комисия се предвижда за 26 януари. Въз основа на вота на одобрение Комисията ще бъде назначена от Европейския съвет, след което тя може да започне работа.

Работата ѝ ще се основава на политическите насоки за следващата Комисия, изложени от председателя Барозу през септември. Барозу подчерта необходимостта ЕС да играе ръководна роля, като направлява глобализацията въз основа на своите ценности и интереси. Като използва за изходна точка глобалната взаимозависимост, той предложи програма за преобразуване за ЕС — за изграждане на една Европа, която поставя хората в центъра на своята програма. Той подчерта пет основни предизвикателства пред Европа:

 • Възобновяване на икономическия растеж днес и гарантиране на дългосрочна устойчивост и конкурентоспособност в бъдеще

 • Борба с безработицата и укрепване на социалното сближаване

 • Превръщане на устойчива Европа от предизвикателство в наше конкурентно преимущество

 • Гарантиране на сигурността на европейските граждани

 • Укрепване на гражданството на ЕС и активизиране на гражданското участие

Приоритетите за преодоляването на тези предизвикателства ще бъдат изложени в десетгодишна рамка, която ще съдържа виждането за ЕС през 2020 г., като така ще бъде съживена социалната пазарна икономика, основана на приобщаването, която е характерна особеност на европейския начин на живот. Разпределението на ресорите е направено така, че тази амбициозна програма да бъде изпълнена.

В писмата си до всеки комисар, в които се описват техните нови отговорности, председателят Барозу подчерта основната роля на Комисията като двигател на усилията на ЕС да се справи с предизвикателствата на утрешния ден, както и с новите възможности, предоставени от Лисабонския договор. Той препотвърди ангажимента си за програма за разумно регулиране, която да зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, като се съсредоточи върху ясна добавена стойност на равнище ЕС, обръща особено внимание на доброто финансово управление и зачита в пълна степен Кодекса на поведение за членовете на Европейската комисия. Барозу подчерта също така нуждата от успешно партньорство с държавите-членки и останалите институции, и особено с Европейския парламент.

Информационна бележка за редакторите

Автобиографиите на 26-те кандидати за членове на Европейската комисия и техните снимки можете да намерите на адрес:

http :// www . ec . europa . eu / commission _ designate _2009-2014/ index _ en . htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar