Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1831

Bryssel den 27  november 2009

Kommissionen uppdaterar svarta listan över flygbolag med flygförbud i Europa

EU-kommissionen har i dag offentliggjort den tolfte uppdateringen av EU:s lista över flygbolag med flygförbud i EU. Listan omfattar nu flygbolagen i ytterligare tre länder där man konstaterat brister vid kontroller av flygsäkerheten. Vidare hävs flygförbuden för tre flygbolag och ett flygbolag får återuppta sin trafik, förutsatt att man på ett tillfredsställande sätt förbättrar säkerheten.

– Vi kan inte tillåta några kompromisser när det gäller flygsäkerheten, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani. Människor har rätt att flyga säkert i Europa och i hela världen. Vårt mål är inte att bara upprätta en lista över farliga flygbolag, utan vi är beredda att hjälpa dessa länder att bygga upp den tekniska och administrativa kapacitet som krävs för att garantera flygsäkerheten i landet. Vi kommer att förstärka vårt samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen för att se till att våra ansträngningar samordnas bättre så att hjälpen ges där den behövs mest. Vi kan dock inte acceptera att ha flygbolag i trafik som inte följer de internationella säkerhetsreglerna. Alla som utan att veta om det befinner sig på ett osäkert flygplan försätts därmed i fara. Listan är därför nödvändig.

Den nya listan ersätter den föregående och finns redan på kommissionens webbplats

Det finns två skäl till att ha en lista över flygbolag som är belagda med flygförbud:

För det första fungerar listan förebyggande för att garantera flygsäkerheten. Detta framgår av de många fall där EU med framgång har tagit upp potentiella säkerhetsrisker långt innan det har varit nödvändigt att införa begränsningar.

För det andra fungerar listan också som en sista utväg om det rör sig om fortsatta allvarliga problem med säkerheten. Då införs begränsningar för flygbolaget eller så får det inte trafikera det europeiska luftrummet. Denna typ av åtgärder är ett starkt incitament till att rätta till säkerhetsbrister.

Med denna uppdatering av listan har tre flygbolag med drifttillstånd från Ukraina strukits från listan: Ukraine Cargo Airways och Volare har båda förlorat sina drifttillstånd, och efter det att de ukrainska myndigheterna lämnat vissa uppgifter togs även Motor Sich bort från listan. Ett fjärde flygbolag, Ukrainian Mediterranean Airlines, får ta upp trafiken med ett flygplan. Detta är resultatet av ett framgångsrikt besök i Ukraina – under ledning av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet med deltagande av två EU-länder – för att kontrollera flygbolagens förbättringar.

Avsevärda framsteg har också gjorts av Angolas civila luftfartsmyndighet och flygbolaget TAAG Angola Airlines för att successivt rätta till konstaterade säkerhetsbrister. TAAG får nu därför öka antalet flygplan som används för trafiken till Portugal.

Uppdateringen lyfter också fram den löpande dialogen med vissa länder om deras flygbolags säkerhet. Ett bättre samarbete konstateras med Albanien, Angola, Egypten, Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet har också uppmanats att genomföra ett antal kontrollbesök för att bedöma säkerhetsförhållandena hos myndigheter och flygbolag i Albanien, Egypten, Kirgizistan och Jemen.

Samtidigt utökades listan till att även omfatta alla flygbolag med drifttillstånd i Djibouti, Kongo och São Tomé och Príncipe, eftersom man har konstaterat säkerhetsbrister i luftfartsmyndigheternas tillsyn i dessa länder.

Alla flygbolag som omfattas av denna och tidigare listor kommer även framöver att vara föremål för prioriterade rampinspektioner vid EU:s flygplatser i syfte att se till att de genomgående följer de internationella säkerhetsreglerna.

På EU:s svarta lista finns det nu fem individuella flygbolag som inte får trafikera EU, nämligen Air Koryo från Nordkorea, Air West från Sudan, Ariana Afghan Airlines från Afghanistan, Siem Reap Airways International från Kambodja och Silverback Cargo Freighters från Rwanda. Samtliga flygbolag – sammanlagt 228 stycken – från följande 15 länder är belagda med flygförbud: Angola (med undantag för ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Benin, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag för tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien, Kazakstan (med undantag för ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Kongo, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Swaziland och Zambia. Åtta flygbolag på listan får bedriva trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor: TAAG Angola Airlines , Air Astana från Kazakstan, Gabon Airlines , Afrijet och SN2AG från Gabon, Air Bangladesh , Air Service Comores och Ukrainian Mediterranean Airlines från Ukraina.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar