Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1831

V Bruseli 2 7. novembra 2009

Komisia aktualizovala zoznam leteckých spoločností so zákazom prevádzkovania letov v európskom vzdušnom priestore

Európska komisia dnes uverejnila dvanástu aktualizáciu zoznamu Spoločenstva, v ktorom sa uvádzajú letecké spoločnosti so zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii. Do zoznamu pribudli ďalšie tri krajiny na základe bezpečnostných nedostatkov zistených v rámci auditov. Touto aktualizáciou sa ruší zákaz uvalený na tri letecké spoločnosti a jedna letecká spoločnosť môže pokračovať v letovej prevádzke pod podmienkou uspokojivého zlepšenia v oblasti bezpečnosti.

„V leteckej bezpečnosti si nemôžeme dovoliť žiadne kompromisy. Občania majú právo lietať bezpečne v Európe a kdekoľvek inde vo svete,“ uviedol podpredseda Komisie Antonio Tajani. „Naším cieľom je nielen vytvoriť zoznam leteckých spoločností, ktoré sú nebezpečné. Sme pripravení pomôcť týmto krajinám vybudovať si technické a administratívne kapacity s cieľom zaručiť bezpečnosť civilného letectva v týchto krajinách. Zintenzívnime spoluprácu s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), aby naše snahy boli lepšie koordinované na poskytnutie pomoci tam, kde je to najviac potrebné. Nemôžeme však pripustiť, aby letecké spoločnosti lietali a pritom nespĺňali medzinárodné bezpečnostné normy. Ohrozuje to nás všetkých, ktorí sa nevedome môžeme ocitnúť v nespoľahlivom lietadle. Preto je tento zoznam potrebný.“

Týmto novým zoznamom sa nahrádza predchádzajúci zoznam a možno doň nahliadnuť na webovej stránke Komisie .

Logika pravidiel zostavovania zoznamu zakázaných leteckých spoločností je dvojaká :

a) Zoznam slúži ako preventívny nástroj na zaistenie leteckej bezpečnosti. Ako príklad možno uviesť množstvo prípadov, keď Spoločenstvo úspešne vyriešilo potenciálne bezpečnostné hrozby ešte predtým, ako sa rozhodlo použiť krajné opatrenie spočívajúce v zavedení obmedzení.

b) V prípade pretrvávajúcich bezpečnostných problémov zoznam tiež pôsobí ako posledná inštancia tým, že uvaľuje obmedzenia alebo zakazuje prístup do európskeho vzdušného priestoru. Takéto opatrenia sú výrazným stimulom na odstraňovanie nedostatkov v oblasti bezpečnosti.

V rámci tejto aktualizácie sa zo zoznamu vyradili traja leteckí dopravcov ia s licenciou získanou na Ukrajine: Ukraine Cargo Airways a Volare prišli o svoje osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC); po získaní určitých informácií od ukrajinských orgánov sa zo zoznamu vyradil aj letecký dopravca Motor Sich . Štvrtý dopravca Ukrainian Mediterranean Airlines môže pokračovať v letovej prevádzke s jedným lietadlom. Ide o výsledok úspešnej návštevy, ktorá sa pod vedením Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva a s účasťou dvoch členských štátov uskutočnila na Ukrajine s cieľom overiť pokroky dosiahnuté týmito spoločnosťami.

V rovnakom duchu sa uznáva aj pokrok orgánov civilného letectva Angoly a jej leteckého dopravcu TAAG Angola Airlines dosiahnutý pri postupnom odstraňovaní nedostatkov v oblasti bezpečnosti. Dopravca TAAG preto môže zvýšiť počet lietadiel, ktoré používa na lety do Portugalska.

Táto aktualizácia zdôrazňuje aj pokračujúci dialóg s určitými štátmi týkajúci sa bezpečnosti ich leteckých dopravcov. Posilnená spolupráca a pokrok sa zaznamenali v prípade Albánska, Angoly, Egypta, Ruskej federácie, Ukrajiny, Kazachstanu a Kirgizska. O určitý počet audítorských misií požiadala aj Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) s cieľom vyhodnotiť bezpečnostnú situáciu týkajúcu sa orgánov a spoločností v Albánsku, Egypte, Kirgizsku a Jemene.

Zoznam sa zároveň rozšíril o všetkých leteckých dopravcov s osvedčením získaným v Džibutsku, Konžskej republike a v Svätom Tomášovi a Princovom ostrove v dôsledku bezpečnostných nedostatkov zistených v systéme dohľadu vykonávaného leteckými orgánmi týchto krajín.

Všetci leteckí dopravcovia, na ktorých sa vzťahuje súčasná a predchádzajúca aktualizácia, budú na letiskách Spoločenstva naďalej podliehať prioritným inšpekciám lietadiel na ploche, aby sa zabezpečilo, že sa budú konzistentne pridŕžať medzinárodných bezpečnostných noriem.

Na zozname Spoločenstva sa v súčasnosti nachádza päť individuálnych leteckých dopravcov, ktorí majú úplný zákaz vykonávania letovej prevádzky v Európskej únii – Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Air West zo Sudánu, Ariana Afghan Airlines z Afganistanu, Siem Reap Airways International z Kambodže a Silverback Cargo Freighters z Rwandy. V nasledujúcich 15 krajinách platí zákaz pre všetkých dopravcov – spolu ide o 228 spoločností: Angola (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Benin, Konžská demokratická republika, Džibuti, Rovníková Guinea, Gabon, (s výnimkou troch dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia, Kazachstan (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizská republika, Libéria, Konžská republika, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svazijsko a Zambia. Osem leteckých dopravcov môže vykonávať letovú prevádzku za určitých podmienok a obmedzení: TAAG Angola Airlines , Air Astana z Kazachstanu, Gabon Airlines , Afrijet a SN2AG z Gabonu, Air Bangladesh , Air Service Comores a Ukrainian Mediterranean Airlines z Ukrajiny.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar