Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1831

Brussel , 27 november 2009

Commissie actualiseert lijst van luchtvaartmaatschappijen die uit het Europese luchtruim worden geweerd

De Europese Commissie heeft vandaag de twaalfde bijgewerkte versie gepubliceerd van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die uit de Europese Unie worden geweerd. De luchtvaartmaatschappijen van drie landen zijn aan deze lijst toegevoegd omdat uit audits is gebleken dat deze maatschappijen tekortkomingen op het gebied van de veiligheid vertonen. In deze bijgewerkte versie wordt ook het vliegverbod voor drie luchtvaartmaatschappijen opgeheven, en krijgt één maatschappij toestemming om haar activiteiten te hervatten onder voorwaarden die een verbetering van de veiligheid moeten waarborgen.

"We mogen geen toegevingen doen op het vlak van de veiligheid van de luchtvaart. De burgers hebben het recht veilig te vliegen in Europa en overal elders ter wereld", verklaarde vicevoorzitter van de Commissie Antonio Tajani. "Ons doel is niet alleen een lijst van gevaarlijke luchtvaartmaatschappijen op te stellen. Wij zijn ook bereid landen te helpen bij het opbouwen van hun technische en administratieve capaciteiten om de veiligheid van de burgerluchtvaart te waarborgen. Wij zullen nog intensiever samenwerken met de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie om te garanderen dat onze inspanningen beter worden gecoördineerd, zodat de bijstand wordt verleend waar hij het hardst nodig is. Wij kunnen echter niet aanvaarden dat luchtvaartmaatschappijen die niet aan de internationale veiligheidsnormen voldoen, toch vluchten uitvoeren. Dit zou immers betekenen dat ieder van ons, zonder het te beseffen, in een onveilig vliegtuig zou kunnen stappen en gevaar zou kunnen lopen. Dat is waarom deze lijst noodzakelijk is".

De nieuwe lijst vervangt de vorige en kan al worden geraadpleegd op de website van de Commissie .

De lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen is gebaseerd op twee principes :

a) de lijst doet dienst als preventief instrument voor het waarborgen van de veiligheid van de luchtvaart. Dit blijkt uit de talrijke gevallen waarin de Gemeenschap met succes mogelijke veiligheidsgevaren heeft afgewend zonder een beroep hoeven te doen op de meest ingrijpende maatregel, namelijk het opleggen van beperkingen.

b) wanneer ernstige veiligheidsproblemen blijven aanslepen, is het opleggen van beperkingen of een vliegverbod, met andere woorden plaatsing op de lijst, het laatste redmiddel. Dergelijke maatregelen vormen een sterke stimulans om de veiligheidsproblemen op te lossen.

In deze bijgewerkte versie zijn drie maatschappijen uit Oekraïne van de lijst geschrapt: het Air Operator Certificate van zowel Ukraine Cargo Airways als Volare is ingetrokken, en bepaalde informatie van de Oekraïense autoriteiten heeft ertoe geleid dat ook de maatschappij Motor Sich van de lijst is geschrapt. Een vierde maatschappij, Ukrainian Mediterranean Airlines, mag haar activiteiten hervatten met één vliegtuig. Dit is het resultaat van een succesvol bezoek dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, in samenwerking met twee lidstaten, heeft gebracht aan Oekraïne om de vooruitgang van deze maatschappijen te verifiëren.

De Commissie erkent ook de aanzienlijke vooruitgang die de burgerluchtvaartautoriteit van Angola en de luchtvaartmaatschappij TAAG Angola Airlines hebben geboekt om geleidelijk alle veiligheidsproblemen op te lossen. TAAG krijgt dan ook toestemming om meer vliegtuigen te gebruiken voor zijn vluchten naar Portugal.

In deze bijgewerkte versie wordt ook benadrukt dat met bepaalde landen voortdurend overleg wordt gepleegd over hun luchtvaartmaatschappijen. Zo is de samenwerking met Albanië, Angola, Egypte, de Russische Federatie, Oekraïne, Kazachstan en Kirgizië versterkt en hebben deze landen vooruitgang geboekt. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft ook een aantal auditbezoeken aangevraagd om de veiligheidssituatie van de luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen in Albanië, Egypte, Kirgizië en Jemen te beoordelen.

Anderzijds is de lijst ook uitgebreid met alle luchtvaartmaatschappijen met een certificaat dat is afgegeven door Djibouti, de Republiek Congo en Sao Tomé en Principe omdat veiligheidstekortkomingen zijn vastgesteld in het toezichtssysteem van de luchtvaartautoriteiten van deze landen.

Om te garanderen dat alle landen die in deze en vorige versies van de lijst zijn vermeld, de internationale normen blijven naleven, wordt bij platforminspecties op communautaire luchthavens prioriteit gegeven aan maatschappijen uit deze landen.

Op de communautaire lijst staan nu vijf individuele luchtvaartmaatschappijen waaraan een volledig exploitatieverbod is opgelegd in de Europese Unie: Air Koryo uit de Democratische Republiek Korea, Air West uit Sudan, Ariana Afghan Airlines uit Afghanistan, Siem Reap Airways International uit Cambodja en Silverback Cargo Freighters uit Rwanda. Van 15 landen zijn alle maatschappijen – 228 in totaal – verboden: Angola (met uitzondering van één maatschappij die onder beperkingen en voorwaarden actief is), Benin, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Gabon, (met uitzondering van drie maatschappijen die onder beperkingen en voorwaarden actief zijn), Indonesië, Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij die onder beperkingen en voorwaarden actief is), Kirgizië, Liberia, de Republiek Congo, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Swaziland en Zambia. Acht luchtvaartmaatschappijen hebben toestemming gekregen om te vliegen mits beperkingen en voorwaarden in acht worden genomen: TAAG Angola Airlines , Air Astana uit Kazachstan, Gabon Airlines , Afrijet en SN2AG uit Gabon, Air Bangladesh , Air Service Comores en Ukrainian Mediterranean Airlines uit Oekraïne.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar