Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1831

Brüssel, 2 7. november 2009

Komisjon ajakohastab Euroopa õhuruumis keelatud lennuettevõtjate nimekirja

Euroopa Komisjon avaldas täna ühenduse kaheteistkümnenda ajakohastatud nimekirja lennuettevõtjate kohta, kellel on keelatud Euroopa Liidus tegutseda. Nimekirja kanti kolm uut riiki, kus kontrollimisel on tuvastatud ohutuspuudujääke. Selle ajakohastatud nimekirjaga tühistatakse kolmele lennuettevõtjale kehtestatud tegevuskeeld ja ühel lennuettevõtjal lubatakse jätkata tegevust teatavatel tingimustel, kuna nad on ohutusstandardeid piisavalt parandanud.

„Lennuohutuse valdkonnas me järeleandmisi teha ei tohi. Kodanikel on õigus lennata turvaliselt Euroopas ja kõikjal maailmas,” ütles komisjoni asepresident Antonio Tajani. „Meie ainus eesmärk ei ole ohtlike lennuettevõtjate nimekirja koostamine. Oleme valmis aitama neil riikidel edendada tehnilist ja haldussuutlikkust, et tagada nende tsiviillennundusohutus. Tugevdame koostööd Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga. et tagada meie jõupingutuste parem kooskõlastamine, et abi antaks just seal, kus seda kõige rohkem vajatakse. Me ei saa lubada, et lennuettevõtjad ei järgi rahvusvahelisi ohutusstandardeid. See seab ohtu meid kõiki, kes me võime enda teadmata olla ohtlikus lennukis. Just seepärast on nimekiri vajalik.”

Uus nimekiri asendab eelmise ja on juba kättesaadav komisjoni veebisaidil [1].

Keelustatud lennuettevõtjate nimekirja koostamisel järgitakse kaht põhimõtet .

a) Nimekiri on ennetusmeede lennuohutuse tagamisel. Võib tuua arvukalt näiteid selle kohta, et ühendus on potentsiaalsed ohutusprobleemid lahendanud edukalt juba eos, enne kui ta on olnud sunnitud võtma äärmuslikke meetmeid ja kehtestama piiranguid.

b) Nimekiri on ka viimane võimalus juhul, kui tõsised ohutusprobleemid püsivad, sest siis kehtestatakse piirangud või keelatakse juurdepääs Euroopa õhuruumi. Sellised meetmed on mõjus ajend ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks.

Ajakohastatud nimekirjast kustutatakse kolm Ukrainas lennutegevusloa saanud lennuettevõtjat: Ukraine Cargo Airways ja Volare jäid mõlemad oma lennuettevõtja sertifikaadist ilma ning pärast vastava teabe saamist Ukraina ametiasutustelt kustutati nimekirjast ka Motor Sich . Neljandal lennuettevõtjal ( Ukrainian Mediterranean Airlines ) lubati jätkata tegevust ühe õhusõidukiga. See on Euroopa Lennundusohutusameti juhtimisel koos kahe liikmesriigi esindajatega Ukraina lennuettevõtjate paranduste kontrollimiseks tehtud eduka kontrollkäigu tulemus.

Samuti tunnustatakse Angola tsiviillennundusega tegelevate pädevate asutuste ja lennuettevõtja TAAG Angola Airlines edusamme kõigi kindlakstehtud ohutuspuudujääkide järkjärgulisel kõrvaldamisel. TAAG võib selle tulemusel suurendada Portugali tehtavatel lendudel kasutatavate õhusõidukite arvu.

Nimekirja ajakohastamine rõhutab ka jätkuvat dialoogi teatavate riikidega seoses nende riikide lennuettevõtjate ohutusega. Tugevnenud koostööd ja edusamme märgiti Albaania, Angola, Egiptuse, Venemaa Föderatsiooni, Ukraina, Kasahstani ja Kõrgõzstani puhul. Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) on taotlenud mitut kontrollkäiku, et hinnata ohutusalast olukorda Albaania, Egiptuse, Kõrgõzstani ja Jeemeni ametiasutustes ja firmades.

Samas täiendati nimekirja, et lisada sellesse kõik Djibouti, Kongo Vabariigi ning São Tomé ja Príncipe sertifitseeritud lennuettevõtjad, kuna nende riikide pädevate asutuste järelevalvesüsteemis on tuvastatud ohutuspuudujääke.

Nii praeguses kui ka varasemates ajakohastatud nimekirjades nimetatud kõikide lennuettevõtjate suhtes kohaldatakse prioriteetseid kontrolle ühenduse lennujaamade seisuplatsidel, et tagada rahvusvaheliste ohutusstandardite pidev järgimine.

Täna on ühenduse nimekirjas viis üksikut lennuettevõtjat, kelle tegevus on Euroopa Liidus täielikult keelustatud: Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Air West (Sudaan), Ariana Afghan Airlines (Afganistan), Siem Reap Airways International (Kambodža) ja Silverback Cargo Freighters (Rwanda). 15 riigi puhul keelati kõikide lennuettevõtjate (kokku 228) tegevus: Angola (v.a üks lennuettevõtja, kes tegutseb piirangute ja tingimuste alusel), Benin, Kongo Demokraatlik Vabariik, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kes tegutsevad piirangute ja tingimuste alusel), Indoneesia, Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, tegutseb piirangute ja tingimuste alusel), Kirgiisi Vabariik, Libeeria, Kongo Vabariik, Sierra Leone, São Tomé ja Príncipe, Svaasimaa ja Sambia. Kaheksal lennuettevõtjal on lubatud tegutseda piirangute ja tingimuste alusel: TAAG Angola Airlines , Kasahstani lennuettevõtja Air Astana , Gaboni lennuettevõtjad Gabon Airlines, Afrijet ja SN2AG , Air Bangladesh, Air Service Comores ja Ukraina lennuettevõtja Ukrainian Mediterranean Airlines .

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar