Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09 /1831

Βρυξέλλες , 2 7 Νοεμβρίου 2009

Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την δωδέκατη επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς τριών επιπλέον χωρών λόγω των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στην ασφάλεια πτήσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων. Με την εν λόγω επικαιροποίηση αίρεται η απαγόρευση λειτουργίας που επεβλήθη σε τρεις αερομεταφορείς και σε έναν αερομεταφορέα επιτρέπεται να επαναλάβει τις πτητικές του λειτουργίες υπό τον όρο επίτευξης ικανοποιητικής βελτίωσης στην ασφάλεια πτήσεων.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβιβασμούς στην αεροπορική ασφάλεια. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ασφαλείς πτήσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Antonio Tajani. «Σκοπός μας δεν είναι μόνο η κατάρτιση ενός καταλόγου με τους επικίνδυνους αερομεταφορείς. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αποκτήσουν τεχνικές και διοικητικές ικανότητες προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της πολιτικής τους αεροπορίας. Θα εντείνουμε την συνεργασία μας με τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO ) προκειμένου να διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών μας για παροχή βοήθειας όπου αυτή είναι περισσότερο αναγκαία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις ενώ δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων ημών που εν αγνοία μας θα μπορούσαμε να πετάμε με ένα μη ασφαλές αεροσκάφος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κατάλογος καθίσταται αναγκαίος».

Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούμενο και διατίθεται ήδη στον ιστότο πο της Επιτροπής [1].

Το σκεπτικό των κανόνων που διέπουν τον κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας αποτελείται από δύο σκέλη:

α ) Ο κατάλογος χρησιμεύει ως προληπτικό μέσο διασφάλισης της αεροπορικής ασφάλειας. Επί παραδείγματι, σε πάμπολλες περιπτώσεις η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς δυνητικές απειλές κατά της ασφάλειας πτήσεων, πολύ πριν προσφύγει στο έσχατο μέσο της επιβολής περιορισμών.

β ) Επίσης, ο κατάλογος χρησιμεύει ως έσχατη λύση όταν εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια πτήσεων, με την επιβολή περιορισμών ή την απαγόρευση της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ισχυρό κίνητρο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων.

Με την εν λόγω επικαιροποίηση διαγράφηκαν από τον κατάλογο οι ακόλουθοι τρεις αερομεταφορείς που έχουν λάβει άδεια στην Ουκρανία: οι αερομεταφορείς Ukraine Cargo Airways και Volare απώλεσαν αμφότεροι τα οικεία πιστοποιητικά αερομεταφορέα. Μετά τη διαβίβαση ορισμένων πληροφοριών από τις ουκρανικές αρχές, ο αερομεταφορέας Motor Sich διεγράφη επίσης από τον κατάλογο. Ένας τέταρτος αερομεταφορέας, ο Ukrainian Mediterranean Airlines επιτρέπεται να επαναλάβει τις πτητικές του λειτουργίες με ένα αεροσκάφος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στην Ουκρανία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, με τη συμμετοχή δύο κρατών μελών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί από τις αεροπορικές εταιρείες.

Στο ίδιο πνεύμα , αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος που επετεύχθη από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Αγκόλας και τον αερομεταφορέα TAAG Angola Airlines για τη σταδιακή αντιμετώπιση των ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται στον αερομεταφορέα TAAG να αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών που χρησιμοποιεί για τις πτήσεις του προς την Πορτογαλία.

Η εν λόγω επικαιροποίηση υπογραμμίζει επίσης τον συνεχή διάλογο με ορισμένα κράτη σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων των αερομεταφορέων τους. Διαπιστώθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με την Αλβανία, την Αγκόλα, την Αίγυπτο, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία, το Καζακστάν και την Κιργιζία. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ζήτησε ορισμένες επιθεωρήσεις προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των αρχών και των αεροπορικών εταιρειών ως προς την ασφάλεια πτήσεων στην Αλβανία, την Αίγυπτο, την Κιργιζία και την Υεμένη.

Συγχρόνως, ο κατάλογος επεκτάθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει όλους τους αερομεταφορείς οι οποίοι έλαβαν πιστοποίηση στο Τζιμπουτί, στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε λόγω ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων που εντοπίστηκαν στο σύστημα εποπτείας των αεροπορικών αρχών των εν λόγω χωρών.

Όλοι οι αερομεταφορείς που αναφέρονται στην παρούσα επικαιροποίηση καθώς και στις προηγούμενες εξακολουθούν να υπόκεινται στην κατά προτεραιότητα διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου στους κοινοτικούς αερολιμένες προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεπής τήρηση εκ μέρους τους των διεθνών προτύπων ασφαλείας.

Σήμερα ο κοινοτικός κατάλογος περιλαμβάνει τους εξής πέντε επιμέρους αερομεταφορείς των οποίων οι πτητικές λειτουργίες υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Air Koryo από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Air West από το Σουδάν, Ariana Afghan Airlines από το Αφγανιστάν, Siem Reap Airways International από την Καμπότζη και Silverback Cargo Freighters από τη Ρουάντα. Όλοι οι αερομεταφορείς από τις ακόλουθες 15 χώρες – συνολικά 228 αεροπορικές εταιρείες – υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας: Αγκόλα (εξαιρείται ένας αερομεταφορέας ο οποίος εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Μπενίν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, (εξαιρούνται τρεις αερομεταφορείς οι οποίοι εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία, Καζακστάν (εξαιρείται ένας αερομεταφορέας ο οποίος εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λιβερία, Δημοκρατία του Κονγκό, Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια. Στους ακόλουθους οκτώ αερομεταφορείς επετράπη η εκτέλεση πτήσεων υπό περιορισμούς και όρους - TAAG Angola Airlines , Air Astana από το Καζακστάν, Gabon Airlines , Afrijet και SN2AG από το Γκαμπόν, Air Bangladesh , Air Service Comores και Ukrainian Mediterranean Airlines από την Ουκρανία.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar