Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1831

Bruxelles, den 27 . november 2009

Kommissionen ajourfører listen over luftfartsselskaber med flyveforbud i EU

Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag den 12. ajourføring af EU-listen over luftfartsselskaber, der har flyveforbud i EU. Den omfatter yderligere tre lande, hvor gennemførte audit har afsløret sikkerhedsmangler. Med denne ajourføring ophæves forbuddet for tre luftfartsselskaber, og ét selskab får lov til at genoptage flyvningerne på visse betingelser på baggrund af tilfredsstillende forbedringer af sikkerheden.

"Vi kan ikke gå på kompromis, når det gælder luftfartssikkerheden. Borgerne har ret til at flyve sikkert i Europa og alle andre steder i verden", udtalte Kommissionens næstformand Antonio Tajani. "Vores mål er ikke bare at opstille en liste over farlige luftfartsselskaber. Vi er rede til at bistå lande med at opbygge den tekniske og administrative kapacitet, der er nødvendig for at garantere luftfartssikkerheden i det pågældende land. Vi vil intensivere vores samarbejde med Organisationen for International Civil Luftfart for at sikre, at indsatsen koordineres bedre, og der hjælpes, hvor der er mest brug for det. Men vi kan ikke acceptere, at luftfartsselskaber, som ikke opfylder de internationale sikkerhedsstandarder, udfører flyvninger. Det bringer alle i fare, som uden eget vidende befinder sig på et usikkert fly. Derfor er der brug for denne liste".

Den nye liste træder i stedet for den foregående og findes allerede nu på Kommissionens website .

Der er to grundliggende årsager til at have en liste:

a) Listen fungerer som et forebyggende instrument til sikring af luftfartssikkerheden. Det fremgår af de mange tilfælde, hvor Fællesskabet med succes har gjort opmærksom på potentielle trusler mod sikkerheden, længe før det er nødvendigt at pålægge begrænsninger.

b) Listen er også den sidste udvej, hvis der er tale om vedvarende alvorlige sikkerhedsproblemer; luftfartsselskaberne bliver pålagt begrænsninger eller får flyveforbud i EU. Denne art foranstaltninger er et stærkt incitament til at afhjælpe sikkerhedsmangler.

I forbindelse med denne ajourføring er tre luftfartsselskaber med licens fra Ukraine fjernet fra listen: Ukraine Cargo Airways og Volare har begge mistet deres Air Operator Certificate (AOC), og efter at have modtaget visse oplysninger fra Ukraines myndigheder er luftfartsselskabet Motor Sich også fjernet fra listen. Et fjerde luftfartsselskab, Ukrainian Mediterranean Airlines, får lov til at genoptage flyveoperationerne med ét luftfartøj. Dette skyldes resultaterne af vellykkede kontrolbesøg i Ukraine - under ledelse af Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur og med deltagelse af to medlemsstater – for at verificere luftfartsselskabernes forbedringer.

Også Angolas civile luftfartsmyndighed og luftfartsselskabet TAAG Angola Airlines har gjort betydelige fremskridt med gradvist at løse alle konstaterede sikkerhedsproblemer. TAAG har derfor fået lov til at øge antallet af luftfartøjer, som det må benytte til flyvninger til Portugal.

Ajourføringen sætter også fokus på den vedvarende dialog med visse lande om deres luftfartsselskabers sikkerhed. Der har været tale om forbedret samarbejde og fremskridt i forbindelse med Albanien, Angola, Egypten, Den Russiske Føderation, Ukraine, Kasakhstan og Kirgisistan. Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur (EASA) er også blevet anmodet om at aflægge en række auditbesøg med henblik på at evaluere sikkerhedsforholdene hos myndigheder og virksomheder i Albanien, Egypten, Kirgisistan og Yemen.

Listen blev samtidig udvidet til at omfatte alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Djibouti, Republikken Congo og São Tomé og Príncipe, fordi der er konstateret sikkerhedsmangler ved luftfartsmyndighedernes tilsyn i disse lande.

Alle luftfartsselskaber, der er omfattet af denne og tidligere ajourføringer, er fortsat underlagt opprioriterede rampeinspektioner i EU-lufthavne for at sikre, at de vedvarende overholder de internationale sikkerhedsstandarder.

På nuværende tidspunkt er der fem individuelle luftfartsselskaber på EU-listen, som har flyveforbud i Den Europæiske Union – det drejer sig om Air Koryo fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Air West fra Sudan, Ariana Afghan Airlines fra Afghanistan, Siem Reap Airways International fra Cambodja og Silverback Cargo Freighters fra Rwanda. Derudover er der flyveforbud for alle luftfartsselskaberne fra 15 lande – 228 selskaber i alt: Angola (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der må flyve med visse begrænsninger og betingelser), Benin, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der må flyve med visse begrænsninger og betingelser), Indonesien, Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der må flyve med visse begrænsninger og betingelser), Den Kirgisiske Republik, Liberia, Republikken Congo, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Swaziland og Zambia. Otte luftfartsselskaber må flyve med visse begrænsninger og betingelser - TAAG Angola Airlines , Air Astana fra Kasakhstan, Gabon Airlines , Afrijet og SN2AG fra Gabon, Air Bangladesh , Air Service Comores og Ukrainian Mediterranean Airlines fra Ukraine.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar