Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09 /1831

Брюксел, 2 7  ноември 2009 г.

Европейската комисия актуализира списъка на авиокомпаниите, на които е забранено да изпълняват полети в европейското въздушно пространство

Днес Европейската комисия публикува дванадесетата актуализация на списъка на Общността на авиокомпаниите, на които е забранено да изпълняват полети в Европейския съюз, който включва въздушни превозвачи от още три държави, след като проведените одити показаха пропуски по отношение на безопасността. С настоящата актуализация се вдига забраната, наложена на три авиокомпании, а на една авиокомпания се разрешава да възобнови полетите си при изпълнение на определени условия, предвид задоволителните подобрения по отношение на безопасността.

„Не можем да си позволим никакви компромиси по отношение на безопасността на въздухоплаването. Гражданите имат право да летят безопасно в Европа и навсякъде по света“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни. „Нашата цел е не просто да съставим списък на опасните авиокомпании. Ние имаме готовност да помогнем на тези държави да изградят своя технически и административен капацитет, с цел гарантиране на безопасността на тяхното гражданско въздухоплаване. Ние ще засилим нашето сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване, за да гарантираме по-добра координация на нашите усилия с оглед осигуряване на подпомагане там, където необходимостта от това е най-голяма. За нас обаче е неприемливо авиокомпании, които не спазват международните стандарти за безопасност, да изпълняват полети. Това поставя в опасност всички нас, които неволно можем да се окажем на борда на самолет, който не е безопасен. Затова е необходим този списък.“

Новият списък заменя предишния и вече е достъпен на страницата на Комисията [1] .

Причината за съществуването на списъка на забранените авиокомпании е двояка :

а) Списъкът служи като превантивен инструмент за защита безопасността на въздухоплаването. Това се илюстрира от многобройните случаи, в които Общността успешно е разрешила потенциални проблеми с безопасността много преди да прибегне до крайната мярка на налагане на ограничения.

б) Списъкът също изпълнява функцията на последно средство, когато сериозните проблеми с безопасността са продължителни, чрез налагане на ограничения или забрана на достъпа до европейското въздушно пространство. Подобни мерки дават силен стимул за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността.

С последната актуализация три превозвача, лицензирани в Украйна, бяха извадени от списъка: Ukraine Cargo Airways и Volare изгубиха своите свидетелства за авиационни оператори; след получаване на съответната информация от властите на Украйна превозвачът Motor Sich също бе изваден от списъка. Четвърти превозвач, Ukrainian Mediterranean Airlines , получи разрешение да възобнови полетите си с едно въздухоплавателно средство. Всичко това е резултат от успешно преминалото посещение в Украйна на мисия под ръководството на Европейската агенция за въздушна безопасност и с участието на две държави-членки, чиято цел бе да бъдат проверени постигнатите от авиокомпаниите подобрения.

В същия дух се отчита и значителният напредък, постигнат от органа за гражданско въздухоплаване на Ангола и въздушния превозвач TAAG Angola Airlines при последователното отстраняване на всички пропуски по безопасността. По тази причина на TAAG се разрешава да увеличи броя на въздухоплавателните средства, които използва за полетите си до Португалия.

С тази актуализация на списъка се подчертава също постоянният диалог с някои държави относно безопасността на техните превозвачи. Бе отбелязано засилено сътрудничество и напредък в отношенията с Албания, Ангола, Египет, Руската федерация, Украйна, Казахстан и Киргизстан. От Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) бяха поискани и редица одитни мисии с цел оценка на безопасността, осигурявана от органите и авиокомпаниите в Албания, Египет, Киргизстан и Йемен.

В същото време, списъкът бе разширен с всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Джибути, Република Конго и Сао Томе и Принсипи, поради установените в системата за надзор пропуски по отношение на сигурността от страна на органите за гражданско въздухоплаване на тези държави.

Всички въздушни превозвачи, обхванати от тази и предишни актуализации, продължават да бъдат предмет на приоритетни наземни инспекции, осъществявани на летищата на Общността, за да се гарантира, че те се придържат последователно към международните стандарти за безопасност.

Днес в списъка на Общността са включени пет индивидуални превозвача, чиито полети са изцяло забранени в Европейския съюз — Air Koryo от Корейската народнодемократична република, Air West от Судан, Ariana Afghan Airlines от Афганистан, Siem Reap Airways International от Камбоджа и Silverback Cargo Freighters от Руанда. На всички превозвачи от 15 държави — общо 228 авиокомпании — е наложена забрана: Ангола (с изключение на един превозвач, работещ в режим на ограничения и при определени условия), Бенин, Демократична република Конго, Джибути, Екваториална Гвинея, Габон (с изключение на три превозвача, работещи в режим на ограничения и при определени условия), Индонезия, Казахстан (с изключение на един превозвач, работещ в режим на ограничения и при определени условия), Киргизката република, Либерия, Република Конго, Сиера Леоне, Сао Томе и Принсипи, Свазиленд и Замбия. На осем превозвача е разрешено да работят в режим на ограничения и при определени условия: TAAG Angola Airlines, Air Astana от Казахстан , Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG от Габон , Air Bangladesh, Air Service Comores и Ukrainian Mediterranean Airlines от Украйна.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF


Side Bar