Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bruselj, 29. januarja 2009

Dvajset držav članic še vedno ne spoštuje zakonodaje Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti

Komisija je danes poslala obrazloženo mnenje dvajsetim državam članicam, ki niso sporočile prenosa Direktive o energetskih storitvah[1]. Ta direktiva daje okvir za spodbude in energetske storitve, s čimer naj bi se okrepila in izboljšala učinkovitost rabe končne energije.

Čeprav so zadevne države članice julija 2008 prejele uradni opomin, Komisije še vedno niso obvestile o popolnem prenosu direktive v nacionalno zakonodajo. Zato je Komisija proti Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Finski, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji, Slovaški, Švedski in Združenemu kraljestvu uvedla drugo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev.

Navedena direktiva pomeni okvir, ki državam članicam omogoča, da v vsem gospodarstvu vzpostavijo poslovne razmere in infrastrukturo za energetsko učinkovitost. Nanaša se na gradbeni, prometni, kmetijski in industrijski sektor. Poleg tega ureja vlogo distributerjev energije in financiranje varčevanja z energijo ter poudarja, da morajo biti informacije razpoložljive, javni sektor pa zgled drugim. S tem omogoča pogoje za razvoj in spodbujanje trga za energetske storitve ter sprejetje drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Države članice morajo svojo politično zavezanost energetski učinkovitosti podpreti z zakonodajnimi ukrepi na nacionalni ravni.


[1] Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS.


Side Bar