Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bruxelles, 29 ianuarie 2009

20 de state membre întârzie să se conformeze legislației comunitare de promovare a eficienței energetice

Comisia Europeană a trimis astăzi avize motivate unui număr de douăzeci de state membre care nu au anunțat transpunerea directivei privind serviciile energetice[1]. Scopul directivei este de a consolida și a ameliora eficiența energetică la utilizatorii finali prin asigurarea unui cadru pentru stimulente și servicii energetice.

Cu toate că li s-a trimis o scrisoare de somare în iulie 2008, statele membre respective încă nu au informat Comisia despre transpunerea integrală a directivei în legislațiile lor naționale. În consecință, Comisia a inițiat a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar împotriva acestor douăzeci de state – Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

Directiva amintită se aplică în construcții, transporturi, agricultură și industrie, stabilind un cadru în care statele membre au posibilitatea de a crea un mediu de afaceri și o infrastructură propice creșterii eficienței energetice la scara întregii economii. Directiva creează, de asemenea, condiții pentru dezvoltarea și promovarea unei piețe a serviciilor energetice și pentru identificarea altor măsuri de ameliorare a eficienței energetice, abordând în acest sens rolul distribuitorilor de energie, finanțarea economiilor de energie, rolul sectorului public de a constitui un exemplu, precum și importanța disponibilității informațiilor.

Angajamentul politic al statelor membre în direcția promovării eficienței energetice trebuie să se materializeze prin acțiuni la nivelul legislației naționale.


[1] Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2005 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului


Side Bar