Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bruksela, dnia 29 stycznia 2009 r.

20 państw członkowskich nadal nie wdrożyło przepisów wspólnotowych wspierających efektywność energetyczną

Komisja przekazała w dniu dzisiejszym uzasadnioną opinię dwudziestu państwom członkowskim, które nie powiadomiły o przeniesieniu do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie usług energetycznych[1]. Dyrektywa ta ma na celu poprawę wydajności końcowego wykorzystania energii poprzez zapewnienie ram w zakresie zachęt i usług energetycznych.

Pomimo przesłania w lipcu 2008 r. poszczególnym państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia, nie poinformowały one do tej pory Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy. W związku z tym Komisja uruchomiła drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Belgii, Bułgarii, Cyprowi, Czechom, Finlandii, Niemcom, Grecji, Węgrom, Irlandii, Łotwie, Litwie, Luksemburgowi, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Dyrektywa określa ramy, w granicach których państwa członkowskie mogą tworzyć w całej gospodarce klimat dla przedsiębiorczości oraz infrastrukturę sprzyjające efektywności energetycznej. Dyrektywa ma zastosowanie do sektorów budownictwa, transportu, rolnictwa i przemysłu. Stwarza ona również warunki do rozwoju i wspierania rynku usług energetycznych oraz innych środków poprawy efektywności energetycznej, uwzględniając rolę dystrybutorów energii, kwestie finansowania oszczędności energii, wzorcową rolę sektora publicznego, a także znaczenie dostępności informacji.

Zaangażowaniu politycznemu państw członkowskich na rzecz efektywności energetycznej muszą towarzyszyć działania legislacyjne na poziomie krajowym.


[1] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG


Side Bar