Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Brussel, 29 januari 2009

20 lidstaten voldoen nog niet aan de communautaire wetgeving ter bevordering van energie-efficiëntie

Vandaag heeft de Commissie een met redenen omkleed advies toegezonden aan twintig lidstaten, die geen omzettingsmaatregelen van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie hebben meegedeeld[1]. De richtlijn beoogt de energie-efficiëntie bij het eindgebruik te verhogen en te verbeteren door een kader te verschaffen voor stimuleringsmaatregelen en energiediensten.

Hoewel de betrokken lidstaten in juli 2008 een schriftelijke aanmaning ontvingen, hebben zij de Commissie nog niet de volledige omzetting van de richtlijn in hun nationale wetgeving meegedeeld. De Commissie is daarom de tweede fase gestart van de inbreukprocedure tegen België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De richtlijn stelt een kader in waarbinnen de lidstaten in de hele economie een bedrijfsklimaat en infrastructuur kunnen creëren die gunstig zijn voor energie-efficiëntie. De richtlijn is van toepasssing op gebouwen, vervoer, landbouw en industrie. Voorts schept ze de voorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling en bevordering van een markt voor energiediensten en andere maatregelen die de energie-efficiëntie kunnen verbeteren, met aandacht voor de rol van energiedistributeurs, de financiering van energiebesparingen, de voorbeeldrol die de overheid moet vervullen en het belang van de beschikbaarheid van informatie.

De politieke bereidheid van de lidstaten om de energie-efficiëntie te verbeteren moet vergezeld gaan van wetgevende maatregelen op nationaal niveau.


[1] Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad.


Side Bar