Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Briuselis, 2009 m. sausio 29 d.

20 valstybių narių dar neįgyvendino energijos vartojimo efektyvumą skatinančio Bendrijos teisės akto

Šiandien Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę dvidešimčiai valstybių narių, kurios nepranešė apie Energetikos paslaugų direktyvos[1] perkėlimą į nacionalinę teisę. Direktyva siekiama stiprinti ir gerinti energijos galutinio vartojimo efektyvumą, t. y. sukuriama paskatų ir energetikos paslaugų sistema.

Nepaisydamos 2008 m. liepos mėn. joms išsiųsto oficialaus pranešimo, kai kurios valstybės narės Komisijai dar nepranešė, kad visiškai perkėlė šią direktyvą į nacionalinę teisę. Todėl Komisija pradėjo antrąjį pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš Belgiją, Bulgariją, Kiprą, Čekiją, Suomiją, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Airiją, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Slovėniją, Slovakiją, Švediją ir Jungtinę Karalystę etapą.

Direktyva nustatoma sistema, kuria naudodamosi valstybės narės gali sukurti viso ūkio energijos vartojimo efektyvumo verslo aplinką ir infrastruktūrą. Direktyva taikoma pastatams, transporto, žemės ūkio ir pramonės sektoriams. Ja taip pat sudaromos sąlygos plėtoti ir skatinti energetikos paslaugų rinką, užtikrinti kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir taip spręsti šiuos klausimus: energijos skirstymo įmonių funkcijų, energijos taupymo finansavimo, pavyzdinio viešojo sektoriaus vaidmens ir informacijos prieinamumo.

Valstybių narių politiniu lygmeniu prisiimtą įsipareigojimą didinti energijos vartojimo efektyvumą būtina patvirtinti nacionalinėmis teisinėmis priemonėmis.


[1] 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB.


Side Bar