Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Brüsszel, 2009. január 29

Húsz tagállam továbbra sem felel meg az energiahatékonysági közösségi jogszabályoknak

A Bizottság a mai napon indoklással ellátott véleményt küldött annak a húsz tagállamnak, amelyek még nem tájékoztatták a Bizottságot az energiaszolgáltatásról szóló irányelv[1] átültetését szolgáló intézkedéseikről. Az irányelv célja, hogy az ösztönzők és energetikai szolgáltatások kereteinek kialakítása révén javítsa az energia végfelhasználásának hatékonyságát.

Az érintett tagállamok a részükre 2008 júliusában megküldött hivatalos felszólító levél ellenére továbbra sem tájékoztatták a Bizottságot az irányelvnek nemzeti jogrendszerükbe való teljes körű átültetéséről. A Bizottság ezért megkezdte a jogsértési eljárás második szakaszát Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia ellen.

Az említett irányelv olyan keretet hoz létre, amelyen belül a tagállamok gazdaságuk egészében az energiahatékonyságnak kedvező üzleti feltételeket és infrastruktúrát teremthetnek. Az irányelv az épületekre, a közlekedésre és szállítmányozásra, valamint a mezőgazdasági és ipari ágazatokra egyaránt vonatkozik. Emellett kitér az energiaelosztók szerepére, az energiatakarékosság finanszírozására, a közszféra példamutató szerepére, valamint az információk megfelelő hozzáférhetőségének fontosságára, így megteremtve az energiaszolgáltatási piac kifejlesztésének és ösztönzésének, és más, az energiahatékonyság javítását szolgáló intézkedések bevezetésének feltételeit.

A tagállamok energiahatékonyság melletti politikai elkötelezettségének az egyes országok jogalkotásában is tükröződnie kell.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2005. április 5-i 2006/32/EK irányelve az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről


Side Bar